Грошові виплати по вагітності, пологів та догляду за дитиною до 1,5 років.

Відповідно до чинних нормативно-правовими актами за рахунок коштів Фонду соціального страхування Російської Федерації проводяться виплати наступних видів допомоги молодим мамам:

  1. Посібник жінкам, які стали на облік по вагітності в ранні терміни вагітності.

Федеральним законом від 19.05.1995 р. № 81-ФЗ «Про державну допомогу громадянам, які мають дітей »передбачено виплату одноразової допомоги жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності. Відповідно до статті 10 Федерального закону Російської Федерації від 19.05.1995 р. № 81-ФЗ «Про державну допомогу громадянам, які мають дітей» (у редакції Федерального закону РФ від 28.12.2001 р № 18-ФЗ) розмір зазначеної допомоги з 1 січня 2002 року складає 300 руб .

Право на одноразову допомогу мають жінки, котрі стали на облік в медичних установах у строк до 12 тижнів вагітності.

Одноразова допомога виплачується за місцем роботи одночасно з призначенням та виплатою допомоги по вагітності та пологах при наявності довідки з жіночої консультації або іншого медичного закладу, що поставив жінку на облік у ранні терміни вагітності. Довідка повинна бути представлена ??разом з листком непрацездатності по вагітності та пологах, який видається жінці на терміні 30 тижнів (або 28 тижнів при ускладненій або багатоплідної вагітності).

Якщо працівниця пред'являє довідку пізніше, то допомога виплачується протягом 10 днів після її пред'явлення, але не пізніше 6 місяців після закінчення відпустки по вагітності та пологах.

Сума допомоги податком на доходи фізичних осіб, єдиним соціальним податком, а також внеском на страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань не обкладається.

Непрацююча майбутня мама, яка стала на облік в жіночій консультації в ранні терміни вагітності, має право на одержання допомоги в органах соцзахисту за місцем прописки, і їй буде нараховуватися щомісячну допомогу у розмірі 600 руб . з 22 тижнів вагітності до моменту пологів. Після народження дитини нарахування допомоги припиняється, і мамі необхідно протягом місяця повідомити про народження дитини до органів соцзахисту, інакше їй доведеться відшкодувати переплату. Для отримання цієї допомоги в соцзабезі за місцем проживання майбутньої мами необхідно представити:

- довідку з жіночої консультації або іншого медичного закладу, що поставив жінку на облік у ранні терміни вагітності;

- довідку з паспортного столу про прописку майбутньої мами;

- довідку зі служби зайнятості про те, що на момент прохання мама є безробітною і перебуває на обліку в службі зайнятості *;

- паспорт;

- ощадкнижку.

* Для постановки на облік у Службі зайнятості за місцем прописки необхідно представити:

  • паспорт + ксерокопія;
  • трудова книжка + ксерокопія або документ з останнього місця роботи (служби, навчання) - диплом, військовий квиток;
  • довідка з останнього місця роботи про з/п за останні 3 місяці;
  • довідка з ЖК про те, що майбутня мама стоїть на обліку по вагітності із зазначенням терміну вагітності;
  • ощадкнижку.

Після постановки на облік у Службі зайнятості майбутній мамі виплачується щомісячну допомогу у розмірі близько 800 р.. до терміну виходу в декрет (30 тижнів при одноплодовій і 28 тижнів при багатоплідній вагітності).

  1. Одноразова допомога при народженні дитини.

Одноразова допомога при народженні дитини призначається і виплачується за місцем роботи (служби, навчання) одного з батьків дитини (за їх вибором), а непрацюючим особам - органом соцзахисту населення за місцем проживання дитини з коштів Фонду соціального страхування.

Допомога виплачується при народженні дитини і при усиновленні дитини у віці до 3 місяців. При народженні двох і більш дітей допомога виплачується на кожну дитину. При народженні мертвої дитини допомога не виплачується.

З 1 січня 2006 року одноразова допомога при народженні дитини становить 8 тисяч рублів (+ 15% по Уральському регіону = 9200 р .)

Допомога виплачується на підставі наступних документів, які подаються до бухгалтерії за місцем роботи (навчання, служби) батька або до органів соцзахисту, якщо батько ніде не працює:

- заява батьків (усиновителя) дитини про виплату допомоги;

- свідоцтво про народження дитини * + ксерокопія;

- довідка про народження дитини, видана органом РАЦСу для отримання допомоги *;

- довідка з місця роботи (служби, навчання) другого з батьків (усиновителя) про те, що йому дана допомога не видавалося;

- якщо другий з батьків офіційно ніде не працює - необхідна його трудова книжка + ксерокопія, а також довідка з соцзабезу за його місцем проживання про те, що йому дана допомога не видавалося;

- якщо допомога виплачується за місцем навчання - довідка з деканату або відділу аспірантури про те, що батько навчається в даному навчальному закладі;

- якщо одноразова допомога по постановці на облік у ранні терміни вагітності не виплачувалася раніше - довідка про постановку на облік в жіночій консультації на ранніх термінах (до 12 тижнів);

- якщо допомога виплачується непрацюючому батькові в органах соцзахисту, необхідно представити трудову книжку + ксерокопія, або військовий квиток + ксерокопія, або диплом + ксерокопія даного батька;

- якщо допомога виплачується непрацюючому батькові в органах соцзахисту за місцем проживання дитини, необхідно також надати довідку з паспортного столу про прописку дитини **.

Допомога виплачується не пізніше 10 днів з моменту подання до бухгалтерії всіх необхідних документів.

Одноразова допомога при народженні дитини податком на доходи фізичних осіб, єдиним соціальним податком, а також внесками на обов'язкове пенсійне страхування і на страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань не обкладається.

* Батьки мають право реєструвати свою дитину в будь-якому РАГСі міста, але зазвичай реєстрація здійснюється за місцем проживання одного з батьків. Для цього необхідні:

- довідка з пологового будинку, яка видається при виписці з пологового будинку і дійсна протягом одного місяця;

- якщо дитина була народжена не в пологовому будинку, то при реєстрації дитини в органах РАЦС потрібно присутність свідка (або двох свідків) народження дитини - але їм повинен бути хтось, крім другого батька дитини;

- паспорт матері;

- паспорт батька;

- свідоцтво про шлюб;

- якщо батьки не перебувають у шлюбі, необхідно спільну заяву батька і матері або заява батька дитини; якщо заяви відсутні, ім'я та по батькові батька дитини записуються зі слів матері; в графі «батько» за бажанням матері може стояти прочерк;

- або ж - рішення суду про встановлення батьківства співголів ст. 51 Сімейного кодексу РФ.

У РАГСі разом зі свідоцтвом про народження батькам видається довідка про призначення одноразової допомоги при народженні дитини.

** Дитина може бути прописаний тільки разом з кимось із батьків. Для реєстрації дитини до себе не потрібно згоди у решти зареєстрованих на даній площі.

Якщо батьки прописані в одному місці або в одному мікрорайоні (тобто відносяться до одного ЖЕКу), в ЖЕК необхідно представити:

- паспорт батька;

- паспорт матері;

- свідоцтво про шлюб або свідоцтво про встановлення батьківства;

- свідоцтво про народження.

Якщо батьки прописані в різних місцях і дитина прописується до матері

- паспорт матері;

- паспорт батька;

- свідоцтво про шлюб або свідоцтво про встановлення батьківства + копія;

- свідоцтво про народження + копія;

- довідка з місця проживання батька про те, що дитина за даною адресою не зареєстрований.


Якщо батьки прописані в різних місцях і дитина прописується до батька :

- паспорт батька;

- паспорт матері;

- свідоцтво про шлюб або свідоцтво про встановлення батьківства + копія;

- свідоцтво про народження + копія;

- довідка з місця проживання матері про те, що дитина за даною адресою не зареєстрований;

- фінансово-особовий рахунок батька;

- заява матері, що вона не заперечує проти реєстрації дитини за адресою батька; дана заява завіряється за місцем проживання батька (в ЖЕКу);

- дозвіл з ОВС, тому що заяви батьків пишуться на ім'я начальника місцевого ОВС.

Після того, як всі документи зібрані і завірені начальником ЖЕКу, потрібно бути готовим до того, що паспорт заберуть на кілька днів. У результаті на свідоцтві про народження із зворотного боку з'явиться маленький штампик. Із ЖЕКу необхідно отримати довідку про прописку дитини і про спільне його проживання з батьком.

  1. Допомога по вагітності та пологах.

Надання зазначеного виду посібники регламентується Трудовим кодексом Російської Федерації, Федеральним законом від 19.05.1995 р № 81-ФЗ «Про державну допомогу громадянам, які мають дітей», Федеральним законом від 16.07.1999 р. № 165-ФЗ «Про основи обов'язкового соціального страхування», Положення про порядок призначення та виплати державних допомог громадянам, які мають дітей, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 04.09.1995 р. № 883.

Право на допомогу по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування Російської Федерації мають жінки: підлягають державному соціальному страхуванню - які працюють за трудовими договорами; звільнені у зв'язку з ліквідацією юридичної особи (організації, установи, підприємства) протягом 12 місяців, що передували дню визнання їх безробітними, а також адвокати, індивідуальні підприємці та інші громадяни, передбачені Федеральним законом від 31.12.2002 р. № 190-ФЗ, які сплачують у добровільному порядку страхові внески до Фонду соціального страхування Російської Федерації (право на отримання зазначеної допомоги виникає після закінчення шести місяців, у протягом яких сплачуються страхові внески).

Відпустка по вагітності та пологах складається з двох частин - допологовий і післяпологовий. Допологової - 70 днів (84 дня при багатоплідній вагітності і 90 днів, якщо жінка проживає або працює на території зони проживання з правом відселення). Післяпологовий - 70 днів (86 днів при ускладнених пологах, в т.ч. кесаревому розтині, і 110 днів при народженні одночасно 2-х і більше дітей). Відпустка по вагітності та пологах оформляється в жіночій консультації, де жінці видається листок тимчасової непрацездатності (лікарняний лист). Оплачується лікарняний лист за місцем роботи з коштів Фонду соціального страхування.

Допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах обчислюються виходячи із середнього заробітку, розрахованого за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю настання тимчасової непрацездатності, відпустки по вагітності та пологах. При цьому до заробітку включаються всі види виплат працівникові, що враховуються при визначенні податкової бази по ЕСН, що зараховується до ФСС. Середній денний заробіток для обчислення допомоги визначається шляхом ділення суми нарахованого заробітку за останні 12 календарних місяців на число календарних днів, за які враховується заробітна плата.

Розмір денної допомоги обчислюється шляхом множення середнього денного заробітку на розмір допомоги, встановленого в процентному вираженні до середнього заробітку (за умови, що страховий стаж жінки - період, протягом якого вона підлягала обов'язковому соціальному страхуванню і з її заробітку йшли відрахування до ФСС - перевищує 6 місяців, розмір допомоги становить 100% середнього заробітку) .

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах визначається шляхом множення розміру денної допомоги на число календарних днів періоду тимчасової непрацездатності, відпустки по вагітності і пологах (у звичайній ситуації - 140 днів) .

Максимальний розмір виплати за повний календарний місяць становить 16125 р. (+ 15% по Уральському регіону = 18543.75 р .) Хоча Конституційний суд визнав неконституційним закон, що визначає стеля виплат з тимчасової непрацездатності і зробив припис про внесення змін законодавства протягом півроку (що повинно бути реалізовано на 23 вересня 2007), але поки правило «стелі» працює.

Якщо страховий стаж жінки складає менше 6 місяців або якщо жінка йде у відпустку по вагітності та пологах, перебуваючи при цьому у відпустці по догляду за іншою дитиною, то лікарняний лист оплачується з розрахунку одного мінімального розміру оплати праці (в даний час - 1100 р., з 1 вересня 2007 - 2300 р.) Тут також застосовуються різні регіональні коефіцієнти.

Лікарняний лист видається вагітній жінці на терміні 30 тижнів (28 тижнів при багатоплідній вагітності), де вказується повна кількість днів відпустки (допологові та післяпологові), в деяких випадках лікарняний лист продовжується після пологів. Разом з лікарняним листом може бути видана довідка про взяття на облік в жіночій консультації на ранніх термінах (до 12 тижнів), і тоді одноразова допомога жінкам, які стали на облік у ЖК в ранні терміни вагітності, буде виплачено разом з декретними грошима. Допомога виплачується на підставі листка непрацездатності не пізніше 10 днів з моменту його пред'явлення. Листок повинен бути пред'явлений до бухгалтерії не пізніше шести місяців з дня закінчення відпустки по вагітності та пологах.

Посібник також видається, якщо працівник організації усиновив дитину. Тривалість відпустки у цьому випадку становить 70 календарних днів з моменту народження дитини. Якщо після усиновлення дитини минуло більше 70 календарних днів з моменту його народження, то допомога не виплачується. При усиновленні двох дітей відпустка надається на 110 календарних днів з моменту їх народження. Допомога у зв'язку з усиновленням дитини, допомога на період відпустки по вагітності та пологах жінкам, які усиновили дитину, і допомога на період відпустки по догляду за усиновленою дитиною до досягнення нею віку півтора років також виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування Російської Федерації ( постанову Уряду Російської Федерації від 11.10.2001 р. № 719 «Про затвердження Порядку надання відпусток працівникам, які усиновили дитину, Положення про Фонд соціального страхування Російської Федерації, затверджене постановою Уряду Російської Федерації від 12.02.1994 р. № 101).

Допомога по вагітності та пологах податком на доходи фізичних осіб, єдиним соціальним податком, а також внеском на страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань не обкладається. Даний посібник може отримати тільки мати і ніхто більше.

  1. щомісячну допомогу на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років.

Право на щомісячну допомогу на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років мають матері, батьки, усиновлювачі, опікуни та інші родичі, фактично здійснюють догляд за дитиною.

Якщо працівник, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною, працює на умовах неповного робочого часу або вдома, то допомога виплачується йому в звичайному порядку.

Якщо працівниця перебуває у відпустці по догляду за дитиною віком до півтора року і в цей період у неї починається відпустка по вагітності та пологах, то вона може отримати тільки одну допомогу за її вибором.

З 1 січня 2007 року збільшено щомісячну допомогу по догляду за дитиною до півтора років. Більш того, кардинально змінився порядок його розрахунку. Якщо раніше допомога виплачувалася в твердій сумі, то тепер його визначають індивідуально для кожного одержувача. Раніше його виплачували у твердій сумі (700 рублів на місяць) незалежно від кількості дітей, за якими доглядав працівник.