Чи готовий Ваш малюк до школи? (Частина 1) Діагностика зорового сприйняття.

Ваша дитина стоїть на порозі нового шкільного життя, а ви з тривогою розумієте, як істотно змінився образ школи. Вимоги суспільства до освіченості та компетентності людини лежать в основі цих перетворень, інтенсифікації процесу навчання.

Як не парадоксально, але в найбільш складному становищі опинилися найменші учні.

По-перше, вступ до школи - складний момент життя дитини: у багатьох дітей, виникають такі зміни в організмі, які дозволяють говорити про «шкільному шоці», «шкільному стресі» і «адаптаційної хвороби». Тривалі й систематичні навчальні заняття, зниження рухової активності, висока статичне навантаження, нові обов'язки і вимоги дисципліни - все це становить для учнів перших класів великі труднощі.

По-друге, в багатьох школах перелік звичайних навчальних предметів значно поповнився всілякими дисциплінами, що збільшує і без того велику навчальне навантаження дітей.

Поговоримо про способи допомоги дитині

Збільшення обсягу інформації , пропонованої першокласникам, призводить до того, що в більшості шкіл, які виробляють набір дітей за результатами співбесіди, в якості однієї з вимог виступає сформованість навички читання.

Читання і лист - види мовної діяльності людини. Інформація, якою людина користується в цій діяльності, закодована. Механізм читання полягає в перекодуванні друкованих (або письмових) знаків у звуки. Процес перекодування ускладнюється необхідністю проміжного етапу - звуко-буквеного аналізу слів.

Це неможливо без належного розвитку у дитини сприйняття, пам'яті, мислення й мови.

Зупинюся на одному з напрямків - розвитку зорового сприйняття у старших дошкільників, як основи навичок письма і читання.

Візуально-просторове розрізнення предметів забезпечується полем зору, гостротою зору, окомір. Цілісність поля зору, його відносна широта і різнобічність становлять необхідні умови освоєння читання та письма.

Всі функції, що забезпечують зорово-просторове розрізнення предметів, інтенсивно формуються саме в дошкільному віці. Поле зору, починаючи з 6-річного віку, робить величезний стрибок у своєму розвитку, наближаючись до величини поля зору дорослої людини. Формування гостроти зору також відбувається у дитини до 7 років.

Однак, тонкість, диференційованість зорового сприйняття та аналізу, зорова пам'ять властиві далеко не всім першокласникам. Нерідко вчитель стикається з фрагментарністю, поверховістю цього процесу.

При недоліках зорово-просторового сприйняття і зорової пам'яті у дітей можливі такі шкільні труднощі, як:

  • Труднощі формування зорового образу літери, цифри, графічного елементу: порушено співвідношення елементів, плутає схожі по конфігурації літери, цифри; пише зайві елементи або не дописує елементи літери, цифри; замінює букви іншими по графічному подібністю.
  • Погане запам'ятовування конфігурації букв при читанні і, відповідно, повільний темп; вгадування букв; поворотні рухи очей; пропуск, додавання, перестановка букв; утруднення розуміння прочитаного.
  • Можливо дзеркальне написання літер, цифр, графічних елементів.
  • Погане виділення геометричних фігур, заміна подібних за формою фігур (коло - овал, квадрат - ромб - прямокутник).
  • Труднощі копіювання літер, цифр, геометричних фігур.

Вищевикладене дозволяє говорити про важливість формування зорового сприйняття, необхідність спеціальної роботи з дітьми, що мають низькі показники по досліджуваному параметру, вже з 5 років.

Профілактика проблем читання і листи обов'язкове для дітей з мовними порушеннями.

Який стан зорового сприйняття у Вашого малюка?

Зорове сприйняття складається з великого числа функцій, тому так важливо оцінити різні його сторони.

Одним з тестів для дітей 5-7 років, найбільш широко вживаних у всьому світі, є комплексний тест М. Фростік. Його може провести зі своєю дитиною будь-яка мама.

Тест являє собою комплексну систему для оцінки різних сторін зорового сприйняття, таких як:

  • Фігура - фонове розрізнення.
  • Візуально-просторове сприйняття
  • Візуально-просторове сприйняття і зорова пам'ять.
  • Візуально-просторове сприйняття і графо - моторні навички.
Субтест 1: Фігури - фонове розрізнення

Обладнання: тестовий матеріал, кольорові олівці (фломастери), демонстраційна картка (далі ДК).

Завдання 1. Зараз ми будемо знаходити знайомі фігури і обводити їх. Ти знаєш, що значить обвести фігуру? (Якщо дитина не знає, необхідно пояснити і показати.) Подивися уважно на картку. Тут намальований трикутник (ДК). А тепер на малюнку знайди і обведи кольоровим олівцем захований там трикутник.

Завдання 2. Подивися: на картці намальовано прямокутник (ДК). А тепер знайди його на цьому малюнку і обведи.

Завдання 3. А на цій картці ти бачиш хрест (ДК). Знайди його на малюнку, який перед тобою, і обведи.

Завдання 4. А на цій картці ти бачиш півколо (ДК). Знайди його на малюнку і обведи.

Завдання 5. Тут намальована шестикутна зірка (ДК). А тепер подивись на малюнок завдання.

Тут теж намальовані дві шестикутні зірки, але вони переплутані між собою. Візьми два будь-яких кольорових олівця і обведи одну зірку одним кольором, а іншу - другим. Обвід уважно, не поспішай.

Завдання 6. Подивися на картку, на ній намальована п'ятикутна зірка (ДК). А тепер подивись на малюнок завдання. Тут теж намальовані такі зірки. Скільки їх? Чотири, але вони все переплутані. Візьми чотири кольорові олівця і спробуй «розплутати» зірки: обведи кожну з них своїм кольором. Будь уважний і намагайся обводити кожну зірку безперервної лінією.

Завдання 7. Подивися на малюнок завдання. Тут зображено коло, а всередині нього, серед смужок, заховано декілька ромбів (ДК). Візьми кольоровий олівець і обведи стільки ромбів, скільки знайдеш .

Завдання 8. У цьому колі заховані овали (ДК). Постарайся їх знайти на своєму малюнку і обвести.


Оцінка результатів: за кожну знайдену фігуру нараховується 1 бал. Максимальна оцінка - 20 балів.

Нормативи (рівні розвитку в балах):

Дуже низький

нижче середнього

середній

вище середнього

дуже високий

12 і менше

13-14

15-17

18-19

20

Субтест 2: Візуально-просторове сприйняття

Обладнання: тестовий матеріал, два кольорові олівця, демонстраційна картка.

Завдання 1. Зараз перед тобою нове завдання.

Подивися: на аркуші намальовано багато різних фігур, але серед них є квадрати (ДК). Тобі потрібно знайти їх якомога більше і обвести. Будь уважний, не переплутай їх з прямокутниками (ДК) або ромбами (ДК). Не квапся, квадрати тут є великі і маленькі, білі і заштриховані ... Закінчивши, відклади олівець.

Завдання 2.

А на цьому аркуші теж потрібно знайти і обвести фігур як можна більше, але кіл (покажіть ДК).

Оцінка результатів:

За кожен знайдений квадрат ( коло) нараховується 1 бал. Максимальна оцінка - 15 балів

Нормативи (рівні розвитку в балах):

Дуже низький

нижче середнього

середній

вище середнього

дуже високий

8 і менше

9

10-11

12-13

14 -15

Субтест 3: Візуально-просторове сприйняття і зорова пам'ять

Обладнання: тестовий матеріал, простий олівець.

Завдання 1. Подивися на першу сходинку. Тут намальовані куточки . Вони всі зображені по-різному, але серед них є один, намальований так само, як зразок (намальований окремо, покажіть його дитині). Знайди такий самий куточок серед інших і Закресли його. Дивись уважно, куточки дуже схожі, але лише один з них «правильний».

Завдання 2. А тут потрібно знайти точно такий же коло , як на зразку (покажіть дитині зразок), і закреслити його.

Завдання 3, 4 (інструкція, наведена нижче, аналогічна для обох завдань). Наступне завдання складніше. Тут намальовані три фігури, але вони розташовані не просто так, а в певному порядку (покажіть зразок). Уважно подивися на них, знайди точно таку ж групу фігур серед інших і Закресли її.

Завдання 5, 6 (інструкція, наведена нижче, аналогічна для обох завдань).

Подивися: на зразку (завдання 5) намальовані два трикутника (у завданні 6 - коло, квадрат і трикутник). Тобі потрібно знайти точно так само намальовані фігури серед інших і закреслювати їх.

Завдання 7, 8 (інструкція, наведена нижче, до обох завданням аналогічна). А в цих завданнях зразок - буква. Знайди таку ж серед інших букв і закресліть її.

Оцінка результатів:

за кожну правильно знайдену фігуру (куточки, коло, групи фігур, букву П, букву У) нараховується 1 бал. Максимальна оцінка - 8 балів.

Нормативи (рівні розвитку в балах):

Дуже низький

нижче середнього

середній

вище середнього

дуже високий

4 і менше

5

6

7

8

Субтест 4: Візуально-просторове сприйняття і графо-моторні навички

Обладнання: тестовий матеріал, простий олівець.

Завдання 1. Тут намальований квадрат (показати), а поруч не домальовані п'ять квадратів, тобто малюнок не закінчений. Постарайся правильно домалювати ці квадрати . Вони повинні відповідати зразку. Не забувай: лист не обертай, ті лінії, які вже є, обводити не можна.

Завдання 2. А тут потрібно домалювати фігури так, щоб вони не відрізнялися від зразка - кола з хрестом (показати). Будь уважний.

Завдання 3. Зразок у цьому завданні схожий на конверт (показати). Наклей незакінчені малюнки. Не квапся, не обводи вже намальовані лінії.

Завдання 4. І останнє завдання. Наклей неповні фігури. Повинен вийти ромб з куточком (показати).

Оцінка результатів: за кожну правильно дорисованной фігуру нараховується 1 бал. Максимальна оцінка - 20 балів.

Нормативи (рівні розвитку в балах ):

Дуже низький

нижче середнього

середній

вище середнього

дуже високий

11 і менше

12 - 13

14-15

16 -18

19-20

А тепер Підсумуйте всі отримані бали. Максимальний підсумок тесту М. Фростік - 62 бали.

Нормативи (рівні розвитку в балах):

Дуже низький

нижче середнього

середній

вище середнього

дуже високий

45 і менше

46 - 49

50 - 53

54 - 58

59 - 62

Вітаю, якщо результати високі або в межах вікової норми! Не журіться, якщо дитина Вас засмутив. У Вас ще є час. Виявлені труднощі зорового сприйняття потрібно і можна скоригувати до початку шкільного навчання. Все у Ваших силах!

Вже зараз, можна підбирати завдання, подібні тестовим, кожен день по 10 - 15 хвилин пропонувати їх дитині.

Прийоми на розвиток і вдосконалення зорового сприйняття і зорового аналізу у старших дошкільнят - у наступній статті!

Автор статті : Осьмакова Марина Василівна - викладач психодіагностики та корекційної педагогіки Тюменського педагогічного коледжу № 1 (вищої категорії) .