Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на поріг смакової чутливості до повареної солі.

Артеріальна гіпертонія (АГ) найпоширеніше захворювання з усієї серцево - судинної патології. Зв'язок її з підвищеним споживанням кухонної солі очевидна. Проведені дослідження (В. С. Волков і співавт., 2004) показують наявність високого порогу смакової чутливості до кухонної солі (ПВЧПС) у хворих на артеріальну гіпертонію. Проте більше половини хворих АГ мають надлишкову масу тіла. У зв'язку з цим становить інтерес вивчення рівня ПВЧПС у хворих на АГ в поєднанні з надлишковою масою тіла (ІМТ) з індексом Кетле більше 25 і вплив розвантажувально-дієтичної терапії на ПВЧПС.

Обстежено 56 осіб з АГ в поєднанні з ІМТ, що знаходилися в стаціонарі. Середній вік 65 років (± 2,6). Крім загальних клініко-лабораторних досліджень вивчався ПВЧПС за модифікованою методикою R. Henkin (Константінов Є. М. та співавт., 1983). За рівнем ПВЧПС обстежені пацієнти розподілилися на три групи: нижче нормального рівня ПВЧПС мали 4 (8,4%), середній рівень мали 2 (4,2%) і 50 (87,4%) мали підвищений рівень.

Нами був також поставлено питання про давність порушень ПВЧПС у літніх людей.


Виходячи з цього проведено обстеження 150 підлітків у віці 14-17 років. Аналіз отриманих результатів показав, що у 130 (86,7%) підлітків виявлено підвищення рівня ПВЧПС. У цій групі проведено вивчення ПВЧПС у 36 дітей з періодичним підвищенням артеріального тиску на фоні ІМТ. Дані дослідження виявили підвищення ПВЧПС як у підлітків, так і в їхніх матерів.

Проводилася розвантажувально-дієтична терапія відповідно до методичних рекомендація МОЗ СРСР (1990). Цикл тривав 19 днів в умовах стаціонару. У результаті оздоровчих заходів з 56 літніх хворих відмічено зниження ПВЧПС у 50 (89,3%). Також відзначена не тільки динаміка зниження рівня АТ у всіх пацієнтів, але й маси тіла в середньому на 9,4 кг.

Таким чином, виявлено, що підвищення рівня ПВЧПС у підлітків має спадковість. Проведена розвантажувально-дієтична терапія у літніх надає не тільки позитивний ефект при АГ і знижує масу тіла, але і сприяє зниженню порогу смакової чутливості до повареної солі.