Ефективність використання системи «Амсат».

У 1998-2000 році в Державному науково-дослідному випробувальному інституті Міністерства Оборони РФ (Авіаційної та космічної медицини) та Центральному військовому науково-дослідному авіаційному госпіталі проведені дослідження з оцінки можливостей використання технології системи «Амсат». Медичні випробування проводилися в умовах реабілітаційного центру і натурних умовах за участю 193 випробувачів у віці 23-54 років. Натурні дослідження проводилися за участю льотного складу військової авіації (84 льотчика). Клініко-психофізіологічна оцінка випробувачів здійснювалася на основі огляду лікарями-спеціалістами та комп'ютерних програм (психологічні та психофізіологічні), а також посредствам виконання функціональних навантажувальних проб (Штанге, Генча, статична м'язова стійкість ніг, згиначів і розгиначів тулуба, Руф'є-Діксона) і обчислення індексів серцево-судинної системи (Кердо, Робінсона).
У результаті випробувань встановлено високу валідність, інформативність і прогностична цінність інформаційної технології «Амсат» для цілей гігієнічні предпатологіческіх порушень у стані здоров'я. Найбільш високий відсоток збігу (79,2%) з даними об'єктивного клініко-психофізіологічного обстеження виявлено при діагностиці порушень хребта і пов'язаних з ними вісцеральних розладів.


Крім того за допомогою автоматизованої системи «Амсат» у здорових льотчиків у процесі професійної діяльності виявлено функціональні зміни з боку шлунково-кишкового тракту - у 26,0%, серцево-судинної системи - у 37,0%, хвороби сечостатевої системи - 39,8% . Визначено 27,0% льотчиків з низьким енергетичним тонусом.
У проведених дослідженнях відзначено високі можливості використаної системи для діагностики та контролю ефективності відновлення функціональної надійності і резервних можливостей різних систем організму у авіаційних фахівців. Збіг з даними клініко-психофізіологічних методів обстеження склало 73%, з даними методики Накатані (фірми «Діакомс» версії 5.0) - 87%. Однак на відміну від інших методів автоматизована система «Амсат» дозволяє отримати інтегральну оцінку стану функціональних систем і резервних можливостей організму. Програмні засоби комплексу здійснювати діагностику, оцінювати індивідуальні програми корекції та відновлення функціонального стану.