Практичне застосування дезинфікуючого засобу Біопаг-д для дезінфекції систем вентиляції та кондиціонування повітря в операційному блоці.

Питання дезінфекції систем вентиляції та кондиціонування повітря набувають особливого значення при забезпеченні сприятливого в мікробіологічному відношенні повітряного середовища приміщень ЛПЗ, які стосуються «чистим» і «особливо чистим» (СанПіН. 2.1.3.1375-03).

Вимоги, що пред'являються до використовуваних для цієї мети засобів дезинфекції (безпека, відсутність дратівної ефекту, корозійної здатності, широкий антимікробний спектр, що включає мікобактерії туберкульозу, віруси, плісняві і дріжджові гриби) значно звужують область вибору препарату, а необхідність домогтися повного знищення цвілевих грибів змушують множити кратність обробок, комбінувати препарати, тим самим значно збільшуючи трудомісткість і собівартість робіт.

Співробітниками ТОВ "ДЕЗпомощь" проведено дослідження придатності для дезінфекції припливної вентиляції оперблоку та інших приміщень ЛПЗ препарату «Біопаг-Д» (діюча речовина - полігексаметиленгуанідину гідрохлорид, рідка форма) як монопрепарат, без повторної обробки.

полігуанідин - це порівняно нова група хімічних сполук, що володіють високою стабільністю, низькою токсичністю, миючими властивостями, щадним дією на об'єкти, але вже досить добре вивчена і широко застосовується в різних галузях народного господарства (Федорова Л.С., 2005). Препарат випускається Інститутом еколого - технологічних проблем і зареєстрований для проведення дезінфекції систем вентиляції та кондиціонування повітря в 2009 р. Нами досліджувалась ефективність 4% розчину по ДВ при дезинфекції вентиляційних коробів припливної вентиляції оперблоку та палат реанімаційного відділення стаціонару ендокринологічного наукового центру. З внутрішніх поверхонь вентиляційних коробів були узяті змиви на визначення золотистого стафілокока, дріжджових і цвілевих грибів до дезінфекції і після закінчення 60 хв.


експозиції. Також були виконані посіви повітря в зоні припливу в приміщеннях, які обслуговує ця вентиляцією (три операційні з загальної передопераційної і одна з окремою передопераційної), на визначення загального мікробного числа (ОМЧ), золотистого стафілокока (St.aureus) і плісняви ??- дріжджових мікроорганізмів. Дослідження проводилися в лабораторії ООБІ ІЛЦ ФГУЗ «ФЦГіЕ» Росспоживнагляду.

Результати:
1) спочатку внутрішні поверхні всіх 4-х вентиляційних коробів були засіяні St. aureus, пліснявими та дріжджовими грибами. Після проведення дезінфекції ні в одному з змивів зростання цих мікроорганізмів не виявлено.
2) ОМЧ повітря у всіх 10 пробах не перевищило допустимих рівнів бактеріального обсіменіння повітряного середовища згідно з СанПіН 2.1.3.1375 - 03 (додаток 7), при цьому в порівнянні з попереднім дослідженням знизилося в більшості операційних і передопераційних. У повітрі особливо чистих приміщень оперблоку, де St. aureus визначався до дезінфекції (суміжні операційні та їх загальна передопераційна), після дезінфекції припливної вентиляції не висівався.

Висновки: дослідження показали високу ефективність дезінфекції вентиляційних коробів припливної вентиляції оперблоку, продемонстрували активність застосовуваного 4% розчину препарату Біопаг - Д в як щодо золотистого стафілокока, так і цвілевих, дріжджових грибів (відсутність зростання в усіх змивах після дезінфекції). Крім того, дослідження повітря приміщень оперблоку показало зниження загальної бактеріального обсіменіння в особливо чистих приміщеннях.