Аплікатор АЙРЕС - перший крок до гармонійної медицину нового століття.

Матричний аплікатор "АЙРЕС" сміливо можна назвати сенсацією XXI століття.

Наукову точку зору на сенсаційний метод коментує заст. директора НДІ швидкої допомоги ім. І. І. Джанелидзе, професор, доктор медичних наук А.М. Жирков.

- Наш час - кінець XX, початок XXI століття зазначено значним прогресом у розвитку багатьох галузей знання. Комп'ютерна техніка поступово входить в кожен будинок, а рішення наукових проблем без комп'ютера сьогодні просто немислимо. І вже важко уявити, що якихось 100 років тому люди не знали ні радіо, ні телебачення, пересувалися в екіпажах, запряжених кіньми, і висвітлювали житла за допомогою свічок. Але саме сьогодні, в епоху стрімкого розвитку науки і техніки, коли людині відкривається можливість все більш інтенсивно впливати на довкілля й змінювати її на свій лад, настійно зростає необхідність зіставляти наші дії з ідеалами Гармонії.

В останні роки наука звернула увагу на існування конкретних зв'язків між будовою і функціями людського організму. Причому цікаво, що і будова, і функції людського, та й не тільки людського, організму описуються за допомогою широко відомої пропорції "Золотого перетину". Ви можете запитати: яке відношення це відкриття має до медицини? Саме безпосереднє!

На ринку з'явився новий медичний продукт - матричний аплікатор резонансної корекції "АЙРЕС". Це простий пристрій виконано з залученням суворого математичного розрахунку і реалізовано у вигляді складної геометричної схеми, нанесеної на клейку прозору плівку. Виявляється, якщо спроектувати збільшений малюнок аплікатора на тіло людини, він буде ділити його точно в "Золотий пропорції".

У будові аплікатора виділяється ще одна особливість - фрактальна організація його структури. Фрактал - це математичне поняття, що означає об'єкт, який має властивість самоподібності. Тобто, внутрішні елементи такого об'єкта подібні його зовнішній формі, і навпаки. Виявляється чи такий ефект в будові тіла людини? Безсумнівно! І найбільш яскравий приклад-будування серцево-судинної системи. Російський вчений В. Д. Цвєтков показав, що в основі її будови лежить принцип "Золотого перетину", а розгалуження судин здійснюється за фрактальної закономірності. Елементи фрактальної організації серцево-судинної системи також можна простежити при розгляді електрокардіографічного сигналу.
Таким чином, в пристрої аплікатора закладені основоположні гармонійні функції, що перегукуються з будовою людського організму. Недарма в його назві є слово "резонансний". При накладенні аплікатора на поверхню тіла виникає ефект резонансу внаслідок спільності їх базових характеристик. Більш того, чітка, суворо гармонізована структура аплікатора сприяє відновленню порушених співвідношень в організмі шляхом приведення їх до "Золотої пропорції".

Після сертифікації аплікатора були проведені клінічні випробування (їх результати узагальнені у матеріалах науково-практичної конференції " Структурна матриця простору як основа біологічного життя ", що пройшла в Санкт-Петербурзі). У ході досліджень у нашій клініці отримані вагомі докази ефективності впливу аплікатора як на різні системи, так і на організм в цілому.

Застосування матричних аплікаторів характеризується наступними позитивними ефектами: поліпшення загального самопочуття хворих; нормалізацією показників дихання і серцевого ритму - у хворих поліпшуються регуляторні механізми серцевої діяльності (як центральні, так і автономні), поліпшуються показники вегетативного рівноваги, підвищується адаптація до фізичних навантажень; зміною реакцій шкіри на ушкодження - прискорюється загоєння ран, опіків тощо.

Якого-небудь негативного клінічної дії аплікаторів у обстежених пацієнтів виявлено не було.

Дана технологія добре поєднується з будь-якими іншими загальноприйнятими методами лікування.

Отримані результати підтверджують перспективність використання і подальшої розробки нової медичної технології.

На закінчення хочеться підкреслити, що в нашій країні вперше створено технологічний продукт для використання в клінічних умовах з метою приведення структурно-функціональних відносин організму до стану гармонії. Наукова гіпотеза, заснована на останніх досягненнях точних наук, висока технологічність, сувора відтворюваність, простота і доступність - ось якості, які дозволяють вважати матричний аплікатор "АЙРЕС" першим кроком до нових медичних технологій XXI століття.