Особливості готовності до школи хлопчиків та дівчаток.


Особливості готовності до школи хлопчиків та дівчаток

Коли мова заходить про готовність до школи, то традиційно спливає образ якогось «усередненого» дитини, позбавленої не тільки індивідуальності , але і статевої приналежності і в силу цього наділеного Всіма необхідними і однаково добре сформованими якостями майбутнього школяра. Однак у реальній практиці таке унікальне явище зустрічається вкрай рідко. Найчастіше у дитини якісь якості, значущі для навчання в початковій школі, сформовані краще, якісь гірше, що багато в чому якраз і визначається тим, хто ж дитина - хлопчик чи дівчинка. Іншими словами хлопчики і дівчатка 6 - 7 років готові школі дуже неоднаково, поетом і проблеми навчання у початкових класах у них теж різні. Так ось специфічних особливостях готовності до школи хлопчиків та дівчаток ми й поговоримо.

Встановлені відмінності полягають у дещо кращій як інтелектуальної, так і емоційно особистісної готовності дівчаток, в силу чого вони, опинившись в початковій школі, мають ряд переваг. Тому не випадково академічна успішність хлопчиків і дівчаток у першому класі школи так різниться. Зокрема, усереднена оцінка успішності хлопчиків по основних шкільних предметів - 3,9 бала (за традиційною 5-бальною шкалою), а у дівчаток - 4,3 бала. Природно, що розрізняється (знову-таки не на користь хлопчиків!) І фізіологічна «ціна», яку платить організм дитини за процес навчання. Так, до кінця першого класу стомлення у хлопчиків у середньому в 6 разів вище, ніж у дівчаток.

Представляється природним, що встановлені відмінності у психологічній готовності до школи хлопчиків та дівчаток визначають і відмінності в способах досягнення високих оцінок.

Вам, шановні батьки, ця інформація дозволить своєчасно звернути увагу на розвиток у дитини тих психологічних характеристик, які багато в чому визначають його майбутню шкільну успішність.

Інтелектуальний розвиток

Академічна успішність хлопчиків багато в чому визначається розвитком як загального і невербального, так і вербального (мовного) інтелекту. Іншими словами, чим краще у хлопчика розвинуті всі сторони інтелекту, тим краще він буде вчитися в школі. А ось у дівчаток безпосереднього зв'язку інтелектуального розвитку та академічної успішності немає. Зокрема, рівень розвитку загальної і невербального інтелекту взагалі практично ніяк не впливає на отримувані оцінки. Кілька більш істотний внесок в академічну успішність дівчаток привносить вербальний компонент інтелекту. Цікаво, що ступінь внеску вербального інтелектуального розвитку в академічну успішність дівчаток багато в чому визначається особливостями їх емоційного ставлення до навчального процесу взагалі і пропонованим завданням зокрема. Так, якщо пропоновані вчителем завдання дівчинці подобаються, викликають інтерес і позитивне емоційне ставлення, то дитина використовує всі свої мовні можливості для досягнення високої оцінки, а якщо не подобаються, то дані можливості просто не використовуються. Висловлюючись науковою мовою, внесок вербального компонента інтелекту в академічну успішність дівчаток визначається їхнім емоційним ставленням і до навчального процесу, і до вчительки.

За Цілком ймовірно, подібні відмінності у внеску інтелектуального розвитку в академічну успішність хлопчиків і дівчаток багато в чому залежать від соціальних стереотипів сприйняття чоловіків і жінок, яким, природно, йдуть і вчителі початкової школи. На рівні побутового свідомості поширене уявлення про більшу інтелектуальності чоловіків і про вираженої соціальної орієнтації жінок. Керуючись цими стереотипами, вчителі спонукають хлопчиків до використання інтелекту, а дівчаток - до розвитку соціабельності. Більше того, складається враження, що у випадку дуже високого інтелектуального розвитку дівчат вчителя, самі того не усвідомлюючи, намагаються за допомогою оцінок заблокувати активне використання інтелекту як неадекватну для представниць жіночої статі форму поведінки. Так, відносно недавно нами проводилося дослідження, що ставить своєю метою вивчення особливостей досягнення високих шкільних оцінок інтелектуально обдарованими першокласниками, рівень розвитку інтелекту яких в середньому на 2 - 3 роки випереджає їх реальний біологічний вік. Виявилося, що якщо в групі інтелектуально обдарованих хлопчиків високі оцінки знову-таки забезпечуються внеском різних сторін інтелекту, то в групі інтелектуально обдарованих дівчаток дуже високий інтелект перешкоджає отриманню високих шкільних оцінок.

Неоднаковим у хлопчиків і дівчаток внесок в академічну успішність та окремих вищих психічних функцій. Так, академічна успішність хлопчиків багато в чому залежить від рівня розвитку слухоречевой пам'яті, а у дівчаток академічна успішність визначається розвитком довільності уваги і поведінки.

Цікаво відзначити, що досить значний внесок в академічну успішність першокласників привносять індивідуально-типологічні особливості, зокрема - всім добре відомі типи темпераменту. Нагадаємо, що їх всього чотири: холерик, сангвінік, флегматик і меланхолік. Так от найбільше проблем з отриманням високих оцінок відчувають хлопчики-меланхоліки і дівчатка-холерики. По всій імовірності, труднощі в одержанні високих оцінок у дітей з даним типом темпераменту знову-таки багато в чому визначаються невідповідністю їхньої поведінки стереотипним уявленням про мужність і жіночності, яких дотримується переважна більшість людей, в тому числі і вчителів.

Так, хлопчики-меланхоліки дуже вразливі, вразливі і повільні. Їм не вистачає жвавості, активності, прагнення відстоювати себе і свою позицію. У випадку невдач вони можуть і поплакати. Само собою, що така поведінка розцінюється як не зовсім хлоп'яче і частенько засуджується однолітками і самим учителем.

Дівчатка-холерики, навпаки, занадто активні, самостійні, жваві, запальні, неспокійні і непосидючі. У конфліктних ситуаціях вони активно відстоюють себе, часом із застосуванням рукоприкладства, що аж ніяк не радує оточуючих. Та й висидіти протягом 45 хвилин на одному місці для такої дівчинки - проблема. Природно, що подібні особливості поведінки знову-таки сприймаються як не зовсім дівчачі і не завжди викликають розуміння вчителя, що знову знаходить відображення в шкільних оцінках дитини.

Найбільш «вдалим» з точки зору навчання в початковій школі є сангвінічний тип темпераменту, особливо для хлопчиків. Діти даного типу в міру активні і живі, вони дуже соціабельності, позитивні, помірно агресивні і помірно тривожні.


Саме даний тип темпераменту доставляє вчителеві початкових класів менше всього проблем. Однак треба пам'ятати, шановні батьки, що починаючи приблизно з середньої школи тип темпераменту дитини перестає бути одним з визначальних чинників досягнення високих оцінок і часом «незручний» холерик опиняється в числі найсильніших учнів, тоді як усіх влаштовує сангвінік переходить в розряд безнадійних трієчників.

Ну, а тепер перейдемо до внеску в академічну успішність дитини також дуже важливих емоційно-особистісних та соціально-психологічних властивостей і якостей. Почнемо, мабуть, з соціального інтелекту. Виявилося, що соціальний інтелект, поряд з усіма іншими сторонами інтелектуального розвитку, багато в чому визначає академічну успішність насамперед хлопчиків. І чим краще розвинений у хлопчиків соціальний інтелект, тим краще такий хлопчик вчитиметься в початковій школі. У дівчаток же рівень розвитку соціального інтелекту впливає на отримувані в школі оцінки в дуже незначній мірі. Складається враження, що соціальний інтелект починає негативно впливати на успішність дівчаток тільки в тому випадку, якщо рівень його розвитку є вкрай низьким.

Чималий Цікавий ще й внесок в академічну успішність такої психологічної характеристики, як особистісна тривожність дитини.

Зокрема, у хлопчиків середньо-високі і декілька завищені значення особистісної тривожності мають стимулюючий вплив на академічну успішність. Найкраще початкових класах навчаються хлопчики, у яких індивідуальні значення особистісної тривожне укладаються саме ці діапазони. Природно, що якщо особистісна тривожність занадто сильно виражена, то добре вчитися такий хлопчик не зможе. Як кажуть, усе добре в міру.

А ось у дівчаток спостерігається діаметрально протилежна картина: найвищі оцінки отримують дівчинки, що мають середні і кілька знижені індивідуальні значення особистісної тривожності. Підвищені ж значення вираженості даної психологічної характеристики приводять до формування боязні школи та академічної неуспішності.

Пояснюються такі відмінності тим, що підвищена тривожність у хлопчиків і дівчаток по-різному впливає насамперед на мотиваційний компонент навчальної діяльності. Так, виявилося, що підвищена тривожність змушує хлопчиків всерйоз затурбуватися й одержуваними оцінками, і власним відповідністю статусу школяра - практично дорослого, самостійного людини. Само собою, що подібні турботи досить позитивно позначаються на якості роботи дитини з навчальним матеріалом.

Підвищена ж тривожність у дівчаток аж ніяк не викликає хвилювань з приводу одержуваних оцінок, зате викликає серйозну стурбованість міжособистісними взаєминами з дорослими і однолітками. Ось і виходить, що підвищена увага таких дівчаток до їх міжособистісним взаєминам з оточуючими починає заважати навчальної діяльності та призводить в кінцевому підсумку до зниження академічної успішності.

Ну і на закінчення розглянемо внесок в академічну успішність ще однієї дуже цікавої особистісної характеристики дитини, а саме агресивності.

Високий рівень агресивності призводить до значного зниження академічної успішності насамперед дівчаток. У хлопчиків зниження успішності спостерігається тільки в тому випадку, якщо індивідуальні показники агресивності є дуже високими, виходячи за всі розумні діапазони. Цікаво також відзначити, що практична відсутність агресивності у структурі особистості, що формується дитини також призводить до зниження академічної успішності, що, ймовірно, вказує на зниження енергетичних ресурсів організму таких дітей.

Отже, ми розглянули багато психологічні характеристики, що визначають академічну успішність хлопчиків і дівчаток - учнів перших класів. З метою узагальнення всієї представленої вище інформації і для зручності її використання нам залишилося тільки скласти узагальнені психологічні портрети хлопчиків і дівчаток, які отримують у початковій школі є гарні і високі позначки.

Узагальнений психологічний портрет добре встигає в початковій школі хлопчика

Такий хлопчик характеризується досить високими показниками інтелектуального розвитку. Зокрема, найвищі значення має загальний і невербальний інтелект, декілька нижчі - вербальна сторона інтелектуального розвитку. Причому, що важливо, такий хлопчик характеризується досить високою стресостійкістю і здатністю навчатися навіть у дуже складних ситуаціях, що провокують емоційні переживання. Досить добре розвинена і слухоречевого пам'ять. За своїм типом темпераменту це, швидше за все, сангвінік, можливо - сангвіною-флегматик. Впевнено можна сказати, що це точно не меланхолік. У даного хлопчика дуже добре розвинений соціальний інтелект, він вельми впевнено почуває себе в колективі однолітків, вміло спілкується. Показники особистісної тривожності такого хлопчика трохи вище середньовікових нормативів, але не надмірно високі, що забезпечує йому небайдуже ставлення до одержуваних шкільним оцінками і сприяє прагненню відповідати соціальному статусу школяра. На закінчення варто додати, що такий хлопчик помірно агресивний.

Узагальнений психологічний портрет добре встигає в початковій школі дівчинки

Така дівчинка має, насамперед, високі показники розвитку вербального компонента інтелекту . Що ж стосується показників розвитку загальної і невербального інтелекту, то вони можуть бути будь-якими, лише б не виходили за нижню межу діапазону нормативних значень. Дана дівчинка також характеризується досить високою стресостійкістю і здатністю навчатися навіть у дуже складних ситуаціях, що провокують емоційні переживання. Досить добре розвинена довільність уваги і поведінки в цілому. За типом темпераменту це, швидше за все, сангвінік або сангвіною-флегматик, а можливо, що і флегматик в «чистому» вигляді. Досить впевнено можна сказати лише те, що це не холерик. У такої дівчинки помірно або високо розвинений соціальний інтелект, вона досить товариська, уміє ладити з навколишніми. Показники особистісної тривожності такий дівчинки або укладаються в діапазон середньовікових значень, або трохи знижені, що забезпечує спрямованість інтересів саме на навчальну діяльність і не викликає надмірної заклопотаності проблемами міжособистісних взаємодій з дорослими і однолітками. На закінчення варто додати, що така дівчинка характеризується помірними або навіть дещо зниженими показниками агресивності.

Автор: С. В. Звєрєва, джерело : "Журнал Дошкільна педагогіка".