Допомога по вагітності і виплати при народженні дитини.

Допомога по вагітності: розмір виплат
Що покладається жінці у зв'язку з вагітністю та пологами

ФЕДЕРАЛЬНИЙ ВИПЛАТИ допомоги по вагітності

1. Допомога по вагітності та пологах
Виплати при народженні дитини жінкам, звільненим у зв'язку з ліквідацією організації протягом 12 календарних місяців з дня надання відпустки по вагітності та пологах і визнаним безробітними, допомога розраховується виходячи з 300 руб. на місяць і становить:
за 140 дн. - 1400 руб.
за 156 дн. - 1560 руб.
за 194 дн. - 1940 руб.

2. Одноразова допомога по вагітності жінкам, які стали на облік у медичному закладі в ранні терміни вагітності (до 12 тижнів)
Призначається одночасно з посібником по вагітності та пологах
- 300 руб.

3. Щомісячну допомогу по вагітності на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку 1,5 років

Для працюючих громадян посібник встановлено в розмірі 40% середньомісячного заробітку (доходу, грошового забезпечення ) за 12 календарних місяців, що передували місяцю настання відпустки по догляду за дитиною, але не менше 1500 руб . - По догляду за першою дитиною і 3000 руб. - по догляду за другим і наступними дітьми, і не більше 6000 руб. на місяць. Перерахунок розміру допомоги здійснюється за місцем роботи.

Для непрацюючих громадян розмір допомоги становить 1500 руб. - по догляду за першою дитиною і 3000 руб . - По догляду за другим і наступними дітьми. Допомога призначається в РУСЗН.

4. Щомісячні компенсаційні виплати знаходяться в частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до 1,5 років і які знаходяться в додатковій відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею віку 3 років - 50 руб.

Допомога по вагітності: МІСЬКІ ГРОШОВІ ВИПЛАТИ

5. Додаткове допомога по вагітності та пологах жінкам, звільненим у зв'язку з ліквідацією організації або припиненням діяльності роботодавцем - фізичною особою протягом 12 місяців, що передували дню визнання їх у встановленому порядку безробітними

Виходячи з 500 руб.


на місяць:
за 140 дн. - 2333 руб.
за 156 дн. - 2600 руб.
за 194 дн. - 3233 руб

6. Одноразова допомога по вагітності жінкам, які стали на облік у медичні установи в термін до 20 тижнів вагітності. (Призначається при зверненні за допомогою не раніше 20 - го тижня вагітності і не пізніше 12 місяців з місяця народження дитини) - 500 руб.

7. Щомісячна компенсаційна виплата на дітей у віці до 1 , 5 років жінкам, звільненим у зв'язку з ліквідацією організації або припиненням діяльності роботодавцем - фізичною особою у період вагітності, відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною віком до 1,5 - 500 руб.


Народження дитини виплати

ФЕДЕРАЛЬНИЙ ВИПЛАТИ допомоги по вагітності

1. Одноразова допомога при народженні дитини - 8000 руб

2. Одноразова компенсаційна виплата у зв'язку з народженням дитини - 4000 руб. (з 01.01.2007 при народженні другої і наступних дітей - 10 000 руб.)

3. Одноразова компенсаційна виплата у зв'язку з народженням одночасно трьох і більше дітей - 20000 руб. на сім'ю

4. Додаткове одноразова допомога при народженні дитини молодим сім'ям Призначається при зверненні за допомогою протягом 12 місяців з місяця народження дитини

на 1-у дитину - п'ятикратна
на 2-у дитину - семиразова
на 3-го і наступних дітей - десятиразова величина прожиткового мінімуму, встановлена ??Урядом Москви в середньому на душу населення на дату народження дитини

Виплати при народженні дитини в 2010 році в Москві будуть істотно збільшені


Джерело: www.vao.mos.ru