ЦО 1408.

ГОУ Центр освіти № 1408


Центр освіти № 1408 відкрито 1 вересня 2006 року.
В освітньому закладі працює творчий колектив вчителів, серед яких з вищою кваліфікаційною категорією - 12 осіб, з першої - 16, нагороджених грамотою Міністерства освіти - 2, заслужений учитель РФ - 1. Педагогічний колектив очолює директор Тетяна Олександрівна Пашутіна.

Центр освіти № 1408 - сучасний навчальний заклад. На його базі відкрито дві міські та одна окружна експериментальні майданчики.
Враховуючи соціальне замовлення учнів і їх батьків, у школі функціонують класи з поглибленим вивченням англійської мови та клас соціально-економічного профілю. У ході навчання здійснюється інтегрований підхід, враховуються особливості роботи в експериментальному та інноваційному режимі. Особливе місце займає робота з мотивованими та обдарованими дітьми, широко використовуються сучасні освітні технології, проектна і дослідницька діяльність, створено й успішно працює наукове товариство учнів.

Центр освіти співпрацює з Вищою школою економіки і Московської фінансово-юридичною академією. У січні 2008 року відбулася реорганізація ЦО шляхом приєднання дошкільного відділення. Освітній простір «Сад - школа - ВНЗ» забезпечує спадкоємність у вихованні та навчанні дітей.
Одним з пріоритетних напрямків школи є збереження і зміцнення здоров'я учнів. З метою його реалізації відкрито Центр сприяння здоров'ю учнів та вихованців, головне завдання якого - формування у дітей мотивації і потреби у здоровому способі життя.


Проводяться моніторингові дослідження рівня здоров'я учнів.
Невід'ємною частиною життя ЦО стала фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота, кращим показником якої є атмосфера співробітництва, здорового суперництва і прагнення до досягнень.

Робота в режимі «Школи повного дня» дозволяє інтегрувати основна і додаткова освіта, створює умови для самовираження, самовизначення кожного учня. У Центрі освіти створена широка мережа об'єднань додаткової освіти, які сприяють розкриттю індивідуальних здібностей, освітніх інтересів.


Виховна робота спрямована на соціалізацію особистості дитини і з цією метою сформовані органи учнівського самоврядування: Рада старшокласників і Рада справи. Важливе місце відводиться патріотичному вихованню школярів. У січні 2008 у школі створено військово-патріотичний клуб «ЗІРКА».


Вся діяльність Центру освіти спрямована на створення освітнього простору, де
Кожен особистість і творець,
Де Шануймо кожен.
«Наш Центр - співдружність сердець», -
Так з гордістю ми скажемо.

Початкова школа ЦО № 1408
Середня та старша школа ЦО № 1408

Увага! Копіювання даного матеріалу без узгодження з адміністрацією сайту http:// ЗАБОРОНЕНО!