Як підрахують стаж?.

Як підрахують стаж?
Свого часу завод, на якому я працювала, направив мене на навчання до інституту в Ленінград. У період навчання завод мені платив зароблену плату. У мене є довідка з архіву, де зазначено, що мені саме від заводу виплачувалася стипендія. Чи включається до загального трудового стажу цей час навчання?
О. СОЛОВЙОВА, Нижня Салда
Шановна пані Соловйова! Хочу пояснити, що відповідно до п. 4 ст. 30 Закону від 17. 12. 2001 р. № 173 - ФЗ «Про трудові пенсії в Російській Федерації» під загальним трудовим стажем розуміється сумарна тривалість трудової та іншої суспільно-корисної діяльності до 1 січня 2002 року, які враховуються в календарному порядку. Включення в цю сумарну тривалість трудової чи іншої діяльності періодів навчання у вузі, у тому числі і за направленням підприємства, цим законом не передбачено. Однак якщо навчання поєднувалося з роботою, то це час враховується при оцінці пенсійних прав.
Доказами фактів перебування у трудових відносинах з підприємством можуть бути записи у трудовій книжці, довідки вашої організації, а також збереження за працівником заробітної плати під час навчання.
У вашому випадку архівна довідка не підтверджує, що вам за період навчання виплачували заробітну плату, в ній тільки сказано, що підприємство вам платило стипендію.


Разом з тим, при визначенні пенсійних прав у рамках чинного законодавства не виключається можливість включення до загального трудового стажу періодів навчання.
При визначенні прав застрахованих осіб (тобто на ваш рахунок підприємство вносило страхові внески) може бути застосоване постанову Конституційного суду Російської Федерації від 29. 01. 2004 р. № 2-П. Тобто при оцінці пенсійних прав застрахованих осіб відповідно до ст. 30 «Про трудові пенсії в Російській Федерації» розрахунковий розмір трудової пенсії за бажанням особи може бути обчислений, виходячи з передбаченої законодавством, що діяло до набрання чинності даного закону, розміру пенсії, який розраховується без застосування індивідуального коефіцієнта пенсіонера. Тут застосовуються правила підрахунку загального трудового стажу, спеціального трудового стажу та середньомісячного заробітку. Визначення розрахункового розміру трудової пенсії в такому порядку дозволить включити до загального трудового стажу період навчання у вузі в Ленінграді. Для більш точного визначення ваших прав, підрахунку загального стажу і тому подібного рекомендую звернутися до Пенсійного фондпо місцем проживання.