Чи знаєте ви російський?.

У ході опитування задавалося вісім відносно нескладних питань, взятих із завдання ЄДІ з російської мови 2007 року для 11 класу школи. На всі питання відповіли вірно тільки 4% опитаних, 50% опитаних впоралися з половиною завдань. 30% змогли вибрати правильну відповідь лише на 2-3 питання, а 9% впоралися лише з одним питанням. 6% не змогли дати ні однієї правильної відповіді.
Краще всього «екзаменованих» розставляли наголоси у словах і виділяли суфікси. 60% правильно поставили наголос у слові «присягалася», і стільки ж визначили, що суфікс «чик» є в слові «шафка».
Кожен другий опитаний зміг знайти граматичну помилку у словосполученнях «близько п'ятисот кілометрів» і «завдяки мистецтва ... »Найгірше йдуть справи з пунктуацією: лише третина опитаних змогла вірно поставити кому в реченні і пояснити, чому він там повинен бути.
Втім, як показало опитування, самі росіяни цілком адекватно оцінюють знання російської мови. Так, 40% оцінили свої знання на «четвірку», 39% - на «трійку».


На «двійку» свої знання оцінюють 6% опитаних, а до «відмінникам» себе відносять 9%.
Пр (а, о) вір себе
На к (о, а) л (о, а) (с, сc) альної до (рах, щ) атой ті (р, рр) а (с, сс) е (в) поблизу мо (ж, жж) (і, е) вельніка дружина (не) без (и, і) зве (сн, ст) ного ме (сн, ст) ного під (ь, ред) ячего ве (с, ст) ну (рах, шч, щ) Атаян Горпина Са (у , ст) і (ш, ч) на по (д, т) чева і (з, с) по (д, т) ти (ш, ж) ка ко (л, лл) ежского а (с, сс) е (с, сс) ора А (п, пп) о (л, лл) вона Фі (л, лл) імоновіча мо (л, лл) юскамі, в (і, е) н (е, і) гріти і іншими я (вст, ст) вами під (о, а) (до, кк) (а, о) мп (о, а) н (і, е) мент а (к, кк) орд (і, е) вона і в (е, і) ол (а, о) нчелі.
ВІДПОВІДЬ НА ТЕСТ
На колосальної дощаній терасі поблизу ялівцю дружина відомого місцевого піддячих веснянкувата Горпина Савічна частувала нишком колезького асесора Аполлона Филимоновича молюсками, вінегретом та іншими стравами під акомпанемент акордеона і віолончелі.