Критичні періоди розвитку ембріона.

Окремі тканини і органи формуються в різні періоди зростання ембріона і плоду. При цьому тканини організму у момент максимальної інтенсивності процесів диференціювання стають високо чутливими до ушкоджувальних впливом зовнішнього середовища (іонізуюча радіація, інфекції, хімічні агенти). Такі періоди, для яких характерна підвищена чутливість до впливу пошкоджуючих факторів, називають «критичними періодами ембріогенезу». Імовірність формування відхилень у розвитку в критичні періоди найбільш висока.

 • За даними ВООЗ перший критичний період розвитку припадає на перші 2 тижні розвитку - період бластогенеза. Відповідна реакція в цей період реалізується за принципом «все або нічого», тобто зародок або гине, або, в силу своєї підвищеної стійкості і здатності до відновлення, продовжує нормально розвиватися. Морфологічні порушення, які виникають на цьому терміні, називають «бластопатіямі». До них відносять анембріонія, яка формується внаслідок ранньої загибелі і резорбції ембріобласта, аплазию жовткового мішка та ін Деякі дослідники до бластопатіям відносять ектопічну вагітність і порушення глибини імплантації зародка. Велика частина зародків, пошкоджених в період бластогенеза, а також ті, які утворилися з дефектних статевих клітин, які несуть мутації, в цей період елімінується шляхом спонтанних абортів. За даними наукової літератури частота переривання вагітності на цьому терміні становить близько 40% від усіх відбулися вагітностей. Частіше за все, жінка навіть не встигає дізнатися про її настання і розцінює епізод як затримку менструального циклу.
 • Другий критичний період внутрішньоутробного розвитку триває від 20-го до 70-го для після запліднення - це час максимальної вразливості зародка. Весь ембріональний період - з моменту імплантації до 12 тижня, - є дуже відповідальним періодом у розвитку людини. Це час, коли відбувається закладка й формування всіх життєво важливих органів, формується плацентарний коло кровообігу, зародок набуває «людський вигляд».

Фетальний (плодовий) період триває з 12 тижня до моменту народження. У цей час відбувається дозрівання організму - тонка диференціювання органів і тканин, що супроводжується швидким ростом плода. При впливі несприятливих факторів на організм, що розвивається під час ембріонального періоду формуються так звані «ембріопатіі», які проявляються вадами розвитку. Ті ж шкідливості, що впливають на плід під час фетального періоду, провокують розвиток фетопатій, для яких морфологічні вади не характерні. Частота ембріопатій досить висока - спонтанними абортами в ембріональному періоді закінчується не менше 10% зареєстрованих вагітностей.

У перші 2-3 місяці внутрішньоутробного життя відбувається інтенсивний поділ клітин і формування тканин і органів. Завдяки поділу, зростанню і переселенню клітин кожна частина тіла набувають чіткіших обрисів - здійснюється процес морфогенезу. В основному процеси морфогенезу завершуються на 8-му тижні розвитку. Грунтуючись на знаннях про терміни формування органів, можна робити висновки про розвиток вроджених вад у зв'язку з впливом на ембріон конкретних шкідливостей. Наприклад, у літературі накопичено багато даних про тератогенну дію протисудомних препаратів, зокрема, вальпроату. Цей препарат може індукувати комплекс вроджених аномалій, в тому числі, поєднання спинномозкової кили з дефектом міжшлуночкової перегородки серця. Такі вади можуть спостерігатися при вальпроатном синдромі, проте для цього необхідно, щоб жінка приймала препарат до 8 тижня вагітності, так як до цього терміну завершується змикання міжшлуночкової перегородки і формування хребетного каналу.

Порушення розвитку в плодовому періоді називає фетопатії (від лат «fetus» - плід).


Пороки розвитку в цей період можуть виникнути лише в органах, котрі не закінчили свого формування (тканина головного мозку, зуби, геніталії, легені). Для цього періоду характерно формування так званих «вторинних» вад розвитку - тобто спотворення розвитку нормально сформованих органів внаслідок запальних процесів (наприклад, токсоплазмоз, вірусні інфекції) або порушень дозрівання, призводять до формування дисплазій або гіпоплазія органів і тканин.

Здатність реагувати запальними процесами на інфекційне ушкодження у плода формується після 5-го місяця розвитку. Також свій внесок в патологію плодового періоду вносять порушення обміну речовин і хронічні інтоксикації у матері, в якості прикладу можна навести діабетичну і алкогольної фетопатії. З порушень внутрішньоутробного розвитку найбільше клінічне і соціальне значення мають вроджені вади розвитку (ВВР).

Сучасна наука вважає, що не менше 50% всіх ВВР мають комплексну багатофакторну природу, тобто утворюються під впливом спадкових і середовищних факторів, тоді як 5% ВВР індуковано тератогенними впливами. До тератогенним впливів відносять будь-яку шкідливість, під впливом якої може сформуватися ВВР.

Відомо кілька сотень тератогенних факторів, проте практичне значення у людини мають всього лише кілька:

 • Ендокринні захворювання матері (цукровий діабет);
 • Фізичні впливу (температурні або іонізуючі);
 • Хімічні речовини, до яких відносяться деякі медикаменти (ретиноїди, вальпроєва кислота, талідомід тощо) і алкоголь;
 • Біологічні чинники (інфекції - токсоплазмоз, краснуха та ін)

Частина цих факторів здатні індукувати певні тератологічні синдроми, добре відомі лікарям у всьому світі. Ці синдроми можуть реалізовуватися як ембріо-або фетопатії, в залежності від конкретного фактора і терміну вагітності, на якому він впливає.

Реалізація тератогенного ефекту залежить від багатьох складових, частина з яких визначається біологією зародка. Ось найбільш вагомі складові, що визначають ступінь ушкоджуючої дії тератоген:

 • Природа тератоген;
 • Доза тератоген;
 • Тривалість впливу;
 • Вік зародка або плоду;
 • Генетична схильність несформованого організму;
 • Генетичні особливості організму матері, а саме: функціонування системи детоксикації ксенобіотиків, нейтралізації вільних радикалів і ін

У розвитку людського організму найбільш вразливими є першим і 2-ий критичний період онтогенезу - це кінець першого початок 2-го тижня після запліднення і 3-6 тижні вагітності. Вплив шкідливих саме на протязі 2-го періоду призводить до формування найбільшої кількості ВВР.

Крім критичних необхідно враховувати термінаціонние періоди дії тератоген - тобто граничний термін вагітності, протягом якого несприятливий фактор може індукувати аномалії розвитку. Цей період визначається термінами завершення формування органу і відрізняється для різних органів і тканин, наприклад, грубий порок розвитку мозку - аненцефалія, може сформуватися під впливом тератогенних впливів до 8 тижня вагітності, тоді як дефекти міжшлуночкової перегородки серця - до 10-го тижня.

Значення генетичної складової формується організму можна продемонструвати на прикладі талідомідний синдрому та алкогольної фетопатії. Талідомідний синдром сформувався лише у 20% дітей, матері яких під час вагітності на одних і тих же її терміни брали однакові дози талидомида.

Вплив тератогенних факторів найчастіше реалізується у вигляді розвитку множинних вад і аномалій розвитку, формування яких залежить від дози шкідливого агента, тривалості його впливу і терміну вагітності, на якому відбулося несприятливий вплив.

Джерело: embriotox.ru