Маловоддя.

Механізм розвитку маловоддя при хронічній гіпоксії плоду до кінця не вивчений, але, можливо, відбувається індуковане кисневою недостатністю рефлекторне перерозподіл кровотоку з переважним шунтуванням крові в життєво важливі органи (мозок, серце, надниркові залози), минаючи легені та нирки, які є основними джерелами продукції амніотичної рідини в кінці вагітності.

Зменшення навколоплідної рідини при кисневої недостатності плода відбувається в середньому протягом 9-11 днів. Цим і пояснюється той факт, що при пригніченні регульованих ЦНС біофізичних характеристик плоду кількість навколоплідних вод деякий час залишається нормальним. За відсутності лікування і своєчасного розродження загибель цих плодів внаслідок гіпоксії нерідко відбувається раніше, ніж розвивається маловоддя.

Патогенез маловоддя вивчений недостатньо.


При маловоддя в плодових оболонках виявлені різні структурні механізми порушення синтезу і резорбції навколоплідних вод (поширений некроз епітелію амніону і блокування транспорту води і сечовини у всіх шарах при запальному генезі маловоддя; атрофія і вогнищевий склероз децидуальної оболонки; порушене чи патологічний розвиток ворсин хоріона при вадах розвитку плоду).

Ретроспективний аналіз вмісту гормонів і імуноглобулінів у навколоплідних водах свідчить про його зміну протягом вагітності і, отже, про залучення в патологічний процес усіх верств I плодових оболонок, що беруть участь у синтезі хоріонічного гонадотропіну, пролактину, плацентарного лактогену та інших речовин, що характеризуються високою біологічною та імунологічною активністю.