Як зробити словотворчий розбір слова ..


Ну ця така штука .... коротше прочитаєте!

Інструкція Рівень складності: Легко 1 крок

Спочатку визначте лексичне значення слова (що означає слово).

2 крок

Потім вкажіть частина мови, до якої воно належить (іменник, прикметник, дієслово і т.д.)

3 крок

Треба знайти слово від якого воно утворилося, і виділити однакову частину (виробляє основу).


4 крок

Тепер визнач за допомогою яких засобів (суфікс, префікс і т. д. ) утворилося слово і виділи їх.

5 крок

Вкажи спосіб словотворення. (суфіксальний, префіксально, префіксально-суфіксальний.)

6 крок

Наприклад-Кам'яний (докладаючи), камен_н_ий-камінь (суфікс).