Ф.


фетометрії. Фетоплацентарна недостатність. Фіброма.

фетометрії - Вимірювання різних анатомічних структур плода при ультразвуковому дослідженні. Порівнюючи отримані величини з нормативними значеннями для даного терміну, можна уточнити термін вагітності і оцінити темпи росту плода.

Фетоплацентарна недостатність - Синдром, обумовлений морфофункціональними змінами в плаценті та порушеннями компенсаторно-пристосувальних механізмів , забезпечують нормальний ріст і розвиток плода, а також адаптацію організму жінки до вагітності. ФПН це результат складної реакції плода і плаценти на різні патологічні стани материнського організму і проявляється в комплексі порушень транспортної, трофічної, ендокринної та метаболічної функцій плаценти, що лежать в основі патології плода та новонародженого.


Основними проявами фетоплацентарної недостатності є синдром затримки росту і гіпоксія плоду, які ведуть до порушення розвитку або пошкодження його центральної нервової системи, що супроводжується зниженням адаптації в ранньому неонатальному періоді, а в подальшому призводять до порушення психомоторного та інтелектуального розвитку дітей.

Фіброма - Доброякісна пухлина з волокнистої сполучної тканини.

Зверніть увагу: вартість оформлення залу кулями