Злі діти можуть стати добрими.

Дитячий психолог Лінда Блер (Велика Британія) стверджує: діти, що зробили жорстокі протиправні вчинки, можуть виправитися і стати гідними членами суспільства. На її думку, жодна людина не народжується зі схильністю до зла.

Якщо важка дитина здійснює вчинки, несумісні з суспільною мораллю, що загрожують здоров'ю і життю інших, то , за словами Лінди Блер, це пояснюється цілим рядом факторів. Серед них такі, як вплив навколишнього середовища і, в якійсь мірі, спадковість. Психолог вважає, що реабілітація таких дітей можлива. Але тільки не за допомогою в'язниць і установ тюремного типу, які пропонують як приклад негативні зразки поведінки. За її словами, необхідний цілий комплекс реабілітаційних заходів.

Перш за все, слід розібратися, який з факторів зробив вирішальний вплив на вчинення важкими дітьми протиправного вчинку.


Тут необхідна ретельна робота психотерапевтів, аналіз ними ситуації, виключення з життя дитини негативних провокуючих факторів. Важливу роль тут грає навчання дітей з поведінковими проблемами навичкам і стратегіям саморегуляції. Уміння перемогти в собі негативні емоції допоможе надалі утриматися від злочину.

Лінда Блер заявила, що найбільш важливий фактор у даному випадку - це рольова модель поведінки. Тут велику роль грає приклад людей, що оточують дитину і мають на нього вплив. Дуже часто дитяча агресія - це реакція на психологічну травму, нанесену кимось із близьких людей. Якщо вдасться дати такій дитині зразки правильної поведінки і показати їх цінність, то проблема зняття дитячої агресії багато в чому буде вирішена.