Росіяни переоцінюють стан свого здоров'я.

«Хто не курить і не п'є, той здоровеньким помре», - так люблять жартувати в Росії. Правда, при цьому померти здоровеньким розраховують навіть ті, хто дружить з нікотином і закладає за комір. Як показали результати представленого сьогодні дослідження «Сприйняття населенням питань особистого здоров'я: ставлення до здоров'я, розуміння факторів ризику, захворюваності і смертності», проведеного в Росії, 95% співвітчизників вважають себе загалом здоровими. І це вони явно загнули.Сьогодні дані дослідження представили в Москві Асоціація міжнародних фармацевтичних виробників (AIPM) і Міжнародна федерація фармацевтичних виробників і асоціацій (IFPMA). Експерти стверджують, що левова частка опитаних не тільки сильно помиляється з приводу стану свого здоров'я, але ще й постійно піддає його ризику, продовжуючи палити, зловживати алкоголем, неправильно харчуватися і вести малорухомий спосіб життя.


За даними дослідження AIPM, близько 95% росіян оцінюють своє здоров'я як хороше або задовільний, при тому що лише 44% опитаних відвідували за останній рік лікаря. Це може бути однією з основних причин, по яких діагностика хронічних неінфекційних захворювань: серцево-судинних, онкологічних, респіраторних і діабету залишається на досить низькому рівні. Так, при поширеності в Росії серцево-судинних захворювань на рівні 13,1% від всієї захворюваності, обізнаність росіян про наявність у них таких хвороб складає всього 7,5%. За онкологічних захворювань аналогічні показники становлять 1,8 і 0,3% відповідно.


- Хвороби серця, діабет, онкологічні та хронічні респіраторні захворювання разом є причиною 80% смертей в Росії, - говорить виконавчий директор AIPM Володимир Шипко. - При цьому спостерігається істотний розрив між декларованою населенням цінністю здоров'я і реальною поведінкою людей.


Тому неінфекційні захворювання представляють реальну загрозу для росіян ».


Дослідження також виявило, що більшість росіян знають про високий ступінь залежності розвитку неінфекційних хвороб від чотирьох ключових факторів ризику: куріння, зловживання алкоголем, неправильне харчування й гіподинамії. Тим не менш, респонденти сприймають їх як природну частину повсякденного життя: 82% опитаних заявили, що щодня в їх житті присутні від одного до трьох факторів ризику! І лише 9% відповіли, що в їхньому житті вони відсутні повністю. Найбільший вплив на зміну поведінки росіян можуть надати медичні працівники: більше половини респондентів готові розлучитися зі шкідливими звичками, якщо лікар вкаже їм на них як на потенційну загрозу розвитку захворювання.


- Половину смертей і випадків інвалідності від неінфекційних захворювань можна запобігти, тому значні зусилля необхідно зосередити на профілактичних програмах, - вважає заступник директора зі зв'язків з громадськістю напрямки по глобальному розвитку охорони здоров'я IFPMA Маріо Оттігліо.


Тим часом результати дослідження показали, що незважаючи на зусилля, що вживаються державами по боротьбі з факторами ризику згаданих хвороб, рівень захворюваності ними все ще високий. Це свідчить про необхідність розробки і реалізації подальших заходів і програм у цій галузі. «Проведені цього тижня Форум і Міністерська конференція є дуже своєчасними і значущими заходами, покликаними сприяти об'єднанню зусиль Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я, урядів країн світу, громадських та професійних об'єднань, приватного сектору та інших зацікавлених сторін», - додав Володимир Шипко.