Ефект нової комбінації естрогену/прогестіна при лікуванні постменопаузального синдрому.

ВСТУП
Гормональна замісна терапія може полегшувати суб'єктивні симптоми, що виникають у зв'язку з недостатністю вироблення естрогену яєчниками, і таким чином запобігати резорбцію кісток і втрату кісткової маси в період постменопаузи [1-4]. Крім того, гормональна замісна терапія може знижувати ризик серцево-судинних захворювань [5-13].
Жінки з інтактною маткою в постменопаузальному періоді повинні отримувати естроген разом з прогестогеном для профілактики стимулюючого впливу естрогенів на проліферацію ендометрія [11-13]. Під час проведення гормональної замісної терапії (ГЗТ) пероральний прийом похідних нортестостерона ефективно запобігає гіперплазію ендометрія [14,15]. Однак ці прогестагени з андрогенної активністю володіють значно вираженими метаболічними ефектами і можуть нівелювати позитивний вплив естрогенів на серцево-судинну систему [16,17]. Метою даного дослідження була оцінка клінічного та метаболічного впливу похідного 17-гідро-ксіпрогестерона, володіє анти-андрогенними властивостями, а саме - ципротерону ацетату в поєднанні з естрадіолу валерат у ранньому постменопаузальному періоді у жінок.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Жінки, включені в це дослідження, не мали місячних на протязі не менше 6 місяців; показники рівнів гонадотропіну (ФСГ> 40 ОД/л) і естрадіолу (Е2 <25 пг/л) перебували в діапазоні, який характерний для постменопаузи. Захворювань, що впливають на метаболізм кальцію, в анамнезі у пацієнток не було, і ніхто з досліджуваних не піддавався лікуванню глюкокортикоїдами. Критеріями включення пацієнток у дослідження була відсутність патології щитовидної залози, наднирників та нирок за показниками клінічних, біохімічних і гормональних досліджень. Жодна з жінок не отримувала ГЗТ протягом 6 місяців, що передували дослідженню. Група жінок постменопаузального періоду ввечері під час їжі отримувала препарати кальцію (карбонат кальцію і лактоглюконат в дозі 500 мг/день, n = 12, контрольна група). Жінкам, включеним до групи ГЗТ (вік 49,1 ± 0,7 року, індекс маси тіла 25,5 ± 0,8, n = 19), амбулаторно були зроблені гістероскопія і біопсія ендометрію до і після 12 місяців лікування комбінацією естрадіолу валерату ( ЕВ, 2 мг/день протягом 21 дня) і ципротерону ацетату (ЦПА, 1 мг/день протягом останніх 10 днів циклу лікування); лікарська форма має назву Клімов (Шерінг). Клінічні симптоми оцінювалися хворими самостійно за візуоа-податкової шкалою і виражалися у довільно вибраних одиницях.
Мінеральну щільність кісткової тканини (МЩКТ, мг/см2) у поперекових хребцях (L2-L4) і в кістках всього скелета (ОМПКТ, мг/см2 ) вимірювали методом біенергетіческой рентгенівської абсорбціометрії на установці Lunar DPX (Корпорація Лунар, Madison, Win.), як було описано раніше [18].


Точність приладу була перевірена шляхом обстеження 15 здорових жінок у період передменопаузи зі зміною положення тіла шість разів; коефіцієнти варіації були рівні 0,7% для хребетного стовпа і 0,5% для ОМПКТ.
Екскрецію гідроксипроліну з сечею натщесерце вимірювали за допомогою описаної раніше методики [3] і результати висловлювали як відношення гідроксипроліну до креатиніну в сечі в мг/л, помножене на 100. Зміст остеокальцина в плазмі вимірювали двічі методом радіоімунологічного аналізу [3] за допомогою наборів на остеокальцин (Technogenetics, Cassina Pecchi, Італія). Рівні зет-радіола і фолікулостимулючого гормону (ФСГ) у плазмі визначали, як було описано раніше [19]. Ліпідний профіль вивчали за допомогою наступних методичних підходів. Загальний холестерин визначали, використовуючи ферментативний калориметричний тест (Boehringer Mannheim GmbH Diagnostica). Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛВП) вимірювали після відділення його осадженням за допомогою реагенту Chol-HDL (Sclavo Diagnostici, Siena, Італія). Вміст холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛНП) розраховували за формулою Фрідвальда: ХС ЛНП = загальний ХС - (ХС ЛВП + Тригліцериди/5). Тригліцериди (ТГ) визначали після ферментативного гідролізу за величиною вивільняється гліцерину, про рівень якого судили за допомогою калориметрії (Triglycerides GPOPAP, Boehringer Mannheim GmbH Diagnostica). Всі результати представляли у вигляді середнього арифметичного. При проведенні статистичного аналізу використовували непарний t-тест і Scheffe F-тест.
РЕЗУЛЬТАТИ
Перед початком дослідження жодних значних відмінностей у віці, часу настання менопаузи, показнику маси тіла, рівнях ФСГ та естрадіолу в плазмі 2 груп не виявлено (див. таблицю). Щоб проаналізувати вплив Клімов на картину кровотеч, були проаналізовані щоденники пацієнток і визначені дні з кровотечею в кожному місяці дослідження. Скасування Климена приводила до щомісячних кровотеч відміни. Менструації були регулярними, починаючись з 2 дні після 10-денного прийому ЦПА, і зазвичай тривали 3-4 дні.
Як показав гістероскопічні контроль, гіперстимуляції ендометрія після застосування Климена протягом 12 місяців не відбувається.
Вік , годиІндекс маси тіла, кг/м2ФСГ, ОД/лЕстрадіол, нг/млКонтроль ЕВ + ЦПА49, 6 ± 0,5
53,6 ± 0,824,1 ± 1,5
24,6 ± 0,683,4 ± 34,8
79,5 ± 4,518,1 ± 3,2
19,8 ± 4,2
Характеристики жінок постменопаузального періоду, які отримували тільки препарати кальцію (контроль, n = 12) або Клімов (n = 19)
Застосування Климена ефективно сприяло зменшенню Постма-нопаузальних вазомоторних симптомів (р