Ультразвукова діагностика при патології сполучної тканини у дітей.

МЕТА. Описати ранні прояви органної патології при хворобах сполучної тканини СТ) за даними ультразвукових досліджень (УЗД). МАТЕРІАЛ/ДИЗАЙН. Обстежені: 281 пацієнт на системний червоний вовчак (СЧВ), 120 - з системною склеродермією (ССД), 119 - з дерматомиозитом (ДМ), 309 - на ревматоїдний артрит (РА), 55 - з амілоїдозом (А) і 105 - з синдромами Марфяна (СМ) та Елерс-Данлоса (СЕД).
РЕЗУЛЬТАТИ. УЗД-ознаками активно поточних хвороб СТ є потовщення стулок клапанів (35% дітей з ВКВ, 40% - з ССД, 21 - з ДМ і 19% з РА), зниження скоротливості міокарда зі зменшенням споживання ним кисню, підвищенням тиску в малому колі, дилатацією аорти (при неімунних формах - без потовщення стінок).


Розвиток А у дітей з РА проявляється потовщенням міокарда. Акустична щільність печінки зростає. Нирки набувають округлу форму, збільшується індекс резистивности. Ранньою ознакою загострення ВКВ, ДМ і РА служать серозіти і переважне порушення скорочення міокарда, при ССД-подовження фази швидкого наповнення з гальмуванням припливу в лівий шлуночок. Несприятливі варіанти перебігу СЧВ, ССД, ДМ формуються передусім у дітей з хронічною інфекцією, або при еозинофілії, при високому рівні ярмі, вродженої дисплазії СТ.