Дуплексная допплерграфіческая оцінка ниркового кровотоку і допплерграфія ниркових судин при гідронефрозі до і після операції.

МЕТА. Визначити особливості ренальної гемодинаміки у хворих, оперованих з приводу гідронефрозу.
МАТЕРІАЛ/ДИЗАЙН. Клініко-радіологічно обстежено 59 хворих у віці від 4 років до 31 року.
РЕЗУЛЬТАТИ. Допплерграфія дозволяла оцінити кровоток як збережений або збіднений. Останнє було зумовлене ступенем нефросклерозу. До операції у всіх хворих відзначали статистично недостовірне підвищення індексу периферичного опору і помірне "зниження швидкісних показників в ураженій нирці в порівнянні з контрлатеральной стороною.


Після операції у 98% хворих відзначалося коливання показника індексу резистивности в межах вікової норми, різні ступені зниження інтраренальних кровотоку аж до його збіднення. У неоперованих нирці як компенсаторне зміна ренальної гемодинаміки швидкість кровотоку зростала. Виявлено кореляцію даних допплерграфіі і сцинтиграфії. Для об'єктивізації допплерграфіческого висновку йому має передувати ультразвукове дослідження нирок.