Міжнародний кодекс медичної етики.


Прийнято З-їй Генеральною Асамблеєю Всесвітньої Медичної Асоціації, Лондон, Великобританія, жовтень 1949, доповнений двадцять другого Всесвітньої Медичної Асамблеєю, Сідней, Австралія, серпень 1968 і 35-ої Всесвітньої Медичної Асамблеєю, Венеція , Італія, жовтень 1983.
Загальні обов'язки лікарів
ЛІКАР ПОВИНЕН завжди підтримувати найвищі професійні стандарти.
ЛІКАР ПОВИНЕН не дозволяти міркувань власної вигоди впливати на свободу і незалежність професійного рішення, яке повинне прийматися виключно в інтересах пацієнта.
ЛІКАР ПОВИНЕН ставити в основу співчуття і повага до людської гідності пацієнта і повністю відповідатиме за всі аспекти медичної допомоги, незалежно від власної професійної спеціалізації.
ЛІКАР ПОВИНЕН бути чесний у відносинах з пацієнтами та колегами і боротися з тими з своїх колег, які виявляють некомпетентність чи помічені в обмані.
З нормами медичної етики не сумісні:
a) Самореклама, якщо вона спеціально не дозволена законами країни і етичним кодексом національної медичної асоціації.
b) Виплата лікарем комісійних за направлення до нього пацієнта, або одержання плати або іншої винагороди з будь-якого джерела за направлення пацієнта в певний лікувальний заклад, до певного спеціаліста або призначення певного виду лікування без достатніх медичних підстав.
ЛІКАР ПОВИНЕН поважати права пацієнтів, колег, інших медичних працівників, а також зберігати лікарську таємницю.ЛІКАР ПОВИНЕН лише в інтересах пацієнта в процесі надання медичної допомоги здійснювати втручання, здатні погіршити його фізичний або психічний стан.
ЛІКАР ПОВИНЕН бути вкрай обережний, даючи інформацію про відкриття, нові технології і методи лікування через непрофесійні канали.
ЛІКАР ПОВИНЕН стверджувати лише те, що підтверджено ним особисто.
Обов'язки лікаря по відношенню до хворого
ЛІКАР ПОВИНЕН постійно пам'ятати про свій обов'язок збереження людського життя.
ЛІКАР ПОВИНЕН звернутися до більш компетентним колегам, якщо необхідне пацієнту обстеження або лікування виходять за рівень його власних професійних можливостей.
ЛІКАР ПОВИНЕН зберігати лікарську таємницю навіть після смерті свого пацієнта.
ЛІКАР ПОВИНЕН завжди надати невідкладну допомогу будь-якого в ній потребує, за винятком тільки тих випадків, коли він переконався в бажанні і можливості інших осіб зробити все необхідне.
Обов'язки лікарів по відношенню один до одного
ЛІКАР ПОВИНЕН вести себе по відношенню до своїх колег так, як хотів би, щоб вони вели себе по відношенню до нього .
ЛІКАР ПОВИНЕН не переманювати пацієнтів у своїх колег.
ЛІКАР ПОВИНЕН дотримуватися принципів "Женевської Декларації", схваленої Всесвітньої Медичної Асоціацією.
Оригінальна версія статті.