Клятва Гіппократа.

СЕЙЧАС "Клятва Гіппократа", що починається словами "Клянуся Аполлоном лікарем, Асклепієм, Гігіей і Панакея ..." і що пропонує лікаря, зокрема, не робити жінці аборту і входити в будинок хворого виключно для його користі, "будучи далеким від усього несправедливого, особливо від любовних справ з жінками і чоловіками, вільними і рабами", як ви розумієте, зараз звучала б з вуст випускників медінститутів кілька екстравагантно.
У нашій країні "Присяга лікаря Радянського Союзу", затверджена в 1971 р., в середині 90-х змінилася на "Клятву російського лікаря", а в 1999-м Держдумою був прийнятий і президентом Б. Єльциним підписано новий текст "Клятви лікаря", яку новоспечені медики дають в урочистій обстановці при отриманні диплома.
"Отримуючи високе звання лікаря і приступаючи до професійної діяльності, я урочисто клянусь:

  • чесно виконувати свій лікарський обов'язок, присвятити свої знання й уміння запобіганню та лікуванню захворювань, збереженню і зміцненню здоров'я людини;
  • бути завжди готовим надати медичну допомогу, зберігати лікарську таємницю, уважно і дбайливо ставитися до хворого, діяти виключно в його інтересах, незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань, а також інших обставин;
  • проявляти найвищу повагу до життя людини, ніколи не вдаватися до здійснення евтаназії;
  • зберігати подяку і повагу до своїх вчителів, бути вимогливим і справедливим до своїх учнів, сприяти їхньому професійному росту;
  • доброзичливо ставитися до колег, звертатися до них за допомогою і порадою, якщо цього вимагають інтереси хворого, і самому ніколи не відмовляти колегам в допомозі і раді;
  • постійно вдосконалювати свою фахову майстерність, берег-ти й розвивати благородні традиції медицини - ПРИСЯГАЮСЯ ".