Сімейний кодекс.
Глава 2. Здійснення і захист сімейних прав.

Стаття 7. Здійснення сімейних прав і виконання сімейних обов'язків

1. Громадяни на власний розсуд розпоряджаються належними їм правами, що випливають із сімейних відносин (сімейними правами), в тому числі правом на захист цих прав, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Здійснення членами сім'ї своїх прав і виконання ними своїх обов'язків не повинні порушувати права, свободи і законні інтереси інших членів сім'ї та інших громадян.

2. Сімейні права охороняються законом, за винятком випадків, якщо вони здійснюються в суперечності з призначенням цих прав.

Стаття 8. Захист сімейних прав

1. Захист сімейних прав здійснюється судом за правилами цивільного судочинства, а у випадках, передбачених цим Кодексом, державними органами або органами опіки та піклування.


2. Захист сімейних прав здійснюється способами, передбаченими відповідними статтями цього Кодексу.

Стаття 9. Застосування позовної давності в сімейних відносинах

1. На вимоги, що випливають із сімейних відносин, позовна давність не поширюється, за винятком випадків, якщо строк для захисту порушеного права встановлено цим Кодексом.

2. При застосуванні норм, що встановлюють позовну давність, суд керується правилами статей 198-200 і 202-205 Цивільного кодексу Російської Федерації.

Зміст