Сімейний кодекс.
Глава 3. Умови і порядок укладення шлюбу.

Стаття 10. Укладення шлюбу

1. Шлюб укладається в органах реєстрації актів громадянського стану.

2. Права і обов'язки подружжя виникають з дня державної реєстрації укладення шлюбу в органах реєстрації актів громадянського стану.

Стаття 11. Порядок укладення шлюбу

1. Укладення шлюбу проводиться в особистій присутності осіб, що вступають у шлюб, після закінчення місяця з дня подачі ними заяви до органів реєстрації актів цивільного стану.

За наявності поважних причин орган реєстрації актів громадянського стану за місцем державної реєстрації укладення шлюбу може дозволити укладання шлюбу до закінчення місяця, а також може збільшити цей термін, але не більше ніж на місяць.

За наявності особливих обставин (вагітності, народження дитини, безпосередньої загрози життю однієї зі сторін та інших особливих обставин) шлюб може бути укладений в день подачі заяви.

2. Державна реєстрація укладання шлюбу проводиться в порядку, встановленому для державної реєстрації актів цивільного стану. 3. Відмова органу реєстрації актів громадянського стану в реєстрації шлюбу може бути оскаржена до суду особами, які бажають вступити в шлюб (одним з них).

Стаття 12. Умови укладення шлюбу

1. Для укладення шлюбу необхідні взаємне добровільне згоду чоловіки і жінки, що вступають у шлюб, і досягнення ними шлюбного віку. 2. Шлюб не може бути укладений за наявності обставин, зазначених у статті 14 цього Кодексу.

Стаття 13. Шлюбний вік

1. Шлюбний вік встановлюється у вісімнадцять років. 2. За наявності поважних причин органи місцевого самоврядування за місцем проживання осіб, що бажають вступити в шлюб, має право на прохання даних осіб дозволити вступити в шлюб особам, які досягли віку шістнадцяти років (абзац у редакції, введеної в дію з 19 листопада 1997 року Федеральним законом від 15 листопада 1997 року N 140-ФЗ).


Порядок і умови, при наявності яких вступ у шлюб у вигляді виключення з урахуванням особливих обставин може бути дозволено до досягнення віку шістнадцяти років, можуть бути встановлені законами суб'єктів Російської Федерації.

Стаття 14. Обставини, що перешкоджають укладенню шлюбу

Не допускається укладення шлюбу між:

  • особами, з яких хоча б одна особа вже перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі;
  • близькими родичами (родичами по прямій висхідній і низхідній лінії (батьками і дітьми, дідусем, бабусею та онуками), повнорідними і неповнорідними (мають загальних батька чи матір) братами і сестрами);
  • усиновителями і усиновленими;
  • особами, з яких хоча б одна особа визнана судом недієздатною внаслідок психічного розладу.

Стаття 15. Медичне обстеження осіб, що вступають у шлюб

1. Медичне обстеження осіб, що вступають у шлюб, а також консультування з медико-генетичним питань і питань планування сім'ї проводяться установами державної і муніципальної системи охорони здоров'я за місцем їх проживання безкоштовно і тільки за згодою осіб, що вступають у шлюб.

2 . Результати обстеження особи, що вступає в шлюб, складають медичну таємницю і можуть бути повідомлені особі, з якою він має намір укласти шлюб, тільки за згодою особи, яка пройшла обстеження.

3. Якщо одна з осіб, що вступають у шлюб, приховав від іншої особи наявність венеричної хвороби чи ВІЛ-інфекції, останнє вправі звернутися до суду з вимогою про визнання шлюбу недійсним (статті 27-30 цього Кодексу).

Зміст