Сімейний кодекс.
Глава 4. Припинення шлюбу.

Стаття 16. Підстави для припинення шлюбу

1. Шлюб припиняється внаслідок смерті чи внаслідок оголошення судом одного з подружжя померлим.

2. Шлюб може бути припинений шляхом його розірвання за заявою одного або обох подружжя, а також за заявою опікуна чоловіка, визнаного судом недієздатним.

Стаття 17. Обмеження права на пред'явлення чоловіком вимоги про розірвання шлюбу

Чоловік не має права без згоди дружини порушувати справу про розірвання шлюбу під час вагітності дружини і протягом року після народження дитини.

Стаття 18. Порядок розірвання шлюбу

Розірвання шлюбу провадиться в органах реєстрації актів цивільного стану, а у випадках, передбачених статтями 21-23 цього Кодексу, в судовому порядку.

Стаття 19. Розірвання шлюбу в органах реєстрації актів громадянського стану

1. При взаємній згоді на розірвання шлюбу подружжя, які мають спільних неповнолітніх дітей, розірвання шлюбу провадиться в органах реєстрації актів громадянського стану.

2. Розірвання шлюбу за заявою одного з подружжя незалежно від наявності у подружжя спільних неповнолітніх дітей проводиться в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо інший чоловік:

  • визнаний судом безвісно відсутнім;
  • визнаний судом недієздатним;
  • засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на термін понад три роки.

3. Розірвання шлюбу та видача свідоцтва про розірвання шлюбу здійснюються органом реєстрації актів цивільного стану після закінчення місяця з дня подання заяви про розірвання шлюбу.

4. Державна реєстрація розірвання шлюбу провадиться органом реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому для державної реєстрації актів цивільного стану.

Стаття 20. Розгляд спорів, що виникають між подружжям при розірванні шлюбу в органах реєстрації актів громадянського стану

Суперечки про поділ спільного майна подружжя, виплати коштів на утримання потребує непрацездатного чоловіка, а також спори про дітей, які виникають між подружжям , один з яких визнано судом недієздатним або засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на термін понад три роки (пункт 2 статті 19 цього Кодексу), розглядаються в судовому порядку незалежно від розірвання шлюбу в органах реєстрації актів громадянського стану.

Стаття 21. Розірвання шлюбу в судовому порядку

1. Розірвання шлюбу провадиться в судовому порядку за наявності у подружжя спільних неповнолітніх дітей, за винятком випадків, передбачених пунктом 2 статті 19 цього Кодексу, або за відсутності згоди одного з подружжя на розірвання шлюбу.

2. Розірвання шлюбу провадиться в судовому порядку також у випадках, якщо один з подружжя, незважаючи на відсутність у нього заперечень, ухиляється від розірвання шлюбу в органі реєстрації актів цивільного стану (відмовляється подати заяву, не бажає з'явитися для державної реєстрації розірвання шлюбу та інше).

Стаття 22. Розірвання шлюбу в судовому порядку за відсутності згоди одного з подружжя на розірвання шлюбу

1. Розірвання шлюбу в судовому порядку провадиться, якщо судом встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження сім'ї неможливі.

2. При розгляді справи про розірвання шлюбу при відсутності згоди одного з подружжя на розірвання шлюбу суд має право вжити заходів до примирення подружжя і має право відкласти розгляд справи, призначивши подружжю строк для примирення в межах трьох місяців.


Розірвання шлюбу провадиться, якщо заходи щодо примирення подружжя виявилися безрезультатними і подружжя (один з них) наполягають на розірванні шлюбу.

Стаття 23. Розірвання шлюбу в судовому порядку при взаємній згоді подружжя на розірвання шлюбу

1. При наявності взаємної згоди на розірвання шлюбу подружжя, мають спільних неповнолітніх дітей, а також подружжя, зазначених у пункті 2 статті 21 цього Кодексу, суд розриває шлюб без з'ясування мотивів розлучення. Подружжя має право подати на розгляд суду угоду про дітей, передбачене пунктом 1 статті 24 цього Кодексу. При відсутності такої угоди або у випадку, якщо угода порушує інтереси дітей, суд вживає заходів до захисту їх інтересів в порядку, передбаченому пунктом 2 статті 24 цього Кодексу.

2. Розірвання шлюбу провадиться судом не раніше закінчення місяця з дня подачі подружжям заяви про розірвання шлюбу.

Стаття 24. Питання, які вирішуються судом при винесенні рішення про розірвання шлюбу

1. При розірванні шлюбу в судовому порядку подружжя може подати на розгляд суду угоду про те, з ким із них будуть проживати неповнолітні діти, про порядок виплати коштів на утримання дітей та (або) непрацездатного потребує дружина, про розміри цих коштів або про поділ спільного майна подружжя .

2. У разі, якщо відсутня угода між подружжям з питань, зазначених у пункті 1 цієї статті, а також у разі, якщо встановлено, що дана угода порушує інтереси дітей чи одного з подружжя, суд зобов'язаний:

  • визначити, з ким з батьків будуть проживати неповнолітні діти після розлучення;
  • визначити, з кого з батьків і в яких розмірах стягуються аліменти на їхніх дітей;
  • на вимогу подружжя (одного з них) провести поділ майна, що знаходиться у їх спільній власності;
  • на вимогу чоловіка, що має право на одержання утримання від другого з подружжя, визначити розмір цього змісту.

3. У випадку, якщо розділ майна зачіпає інтереси третіх осіб, суд має право виділити вимогу про розділ майна в окреме виробництво.

Стаття 25. Момент припинення шлюбу після його розірвання

1. Шлюб, розривається в органах реєстрації актів громадянського стану, припиняється з дня державної реєстрації розірвання шлюбу в книзі реєстрації актів цивільного стану, а при розірванні шлюбу в суді - з дня набрання рішенням суду законної сили.

2. Розірвання шлюбу в суді підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації актів цивільного стану.

Суд зобов'язаний протягом трьох днів з дня набрання законної сили рішенням суду про розірвання шлюбу направити витяг з цього рішення суду до органу запису актів громадянського стану за місцем державної реєстрації укладення шлюбу.

Подружжя не вправі вступити в новий шлюб до отримання свідоцтва про розірвання шлюбу в органі реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання кожного з них.

Стаття 26. Відновлення шлюбу у разі явки чоловіка, оголошеного померлим або визнаного безвісно відсутнім

1. У разі явки чоловіка, оголошеного судом померлим або визнаного судом безвісно відсутнім, і скасування відповідних судових рішень шлюб може бути поновлений органом реєстрації актів громадянського стану за спільною заявою подружжя.

2. Шлюб не може бути відновлений, якщо інший чоловік вступив у новий шлюб.

Зміст