Сімейний кодекс.
Глава 5. Недійсність шлюбу.

Стаття 27. Визнання шлюбу недійсним

1. Шлюб визнається недійсним у разі порушення умов, встановлених статтями 12-14 та пунктом 3 статті 15 цього Кодексу, а також у разі укладення фіктивного шлюбу, тобто якщо подружжя або один з них зареєстрували шлюб без наміру створити сім'ю.

2. Визнання шлюбу недійсним провадиться судом.

3. Суд зобов'язаний протягом трьох днів з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання шлюбу недійсним направити витяг з цього рішення суду до органу реєстрації актів громадянського стану за місцем державної реєстрації укладення шлюбу.

4. Шлюб визнається недійсним з дня його укладення (стаття 10 цього Кодексу).

Стаття 28. Особи, які мають право вимагати визнання шлюбу недійсним

1. Вимагати визнання шлюбу недійсним має право:

  • неповнолітній чоловік, його батьки (особи, які їх замінюють), орган опіки та піклування або прокурор, якщо шлюб укладено з особою, яка не досягла шлюбного віку, при відсутності дозволу на укладення шлюбу до досягнення цією особою шлюбного віку (стаття 13 цього Кодексу). Після досягнення неповнолітнім чоловіком віку вісімнадцяти років вимагати визнання шлюбу недійсним має право тільки цей чоловік;
  • чоловік, права якого порушені укладанням шлюбу, а також прокурор, якщо шлюб укладено за відсутності добровільної згоди одного з подружжя на його висновок: в результаті примусу, обману , помилки або неможливості в силу свого стану в момент державної реєстрації укладення шлюбу розуміти значення своїх дій та керувати ними;
  • чоловік, який знав про наявність обставин, що перешкоджають реєстрації шлюбу, опікун чоловіка, визнаного недієздатним, чоловік за попереднім нерасторгнутого шлюбу, інші особи, права яких порушені укладанням шлюбу, виробленого з порушенням вимог статті 14 цього Кодексу, а також орган опіки та піклування і прокурор;
  • прокурор, а також не знав про фіктивності шлюбу чоловік у разі укладення фіктивного шлюбу;
  • чоловік, права якого порушені, за наявності обставин, зазначених у пункті 3 статті 15 цього Кодексу.

2. При розгляді справи про визнання недійсним шлюбу, укладеного з особою, яка не досягла шлюбного віку, а також з особою, визнаною судом недієздатною, до участі у справі залучається орган опіки та піклування.

Стаття 29.


Обставини, що усувають недійсність шлюбу

1. Суд може визнати шлюб дійсним, якщо на момент розгляду справи про визнання шлюбу недійсним відпали ті обставини, які в силу закону перешкоджали його ув'язнення.

2. Суд може відмовити в позові про визнання недійсним шлюбу, укладеного з особою, яка не досягла шлюбного віку, якщо цього вимагають інтереси неповнолітнього чоловіка, а також за відсутності його згоди на визнання шлюбу недійсним.

3. Суд не може визнати шлюб фіктивним, якщо особи, які зареєстрували такий шлюб, до розгляду справи судом фактично створили сім'ю.

4. Шлюб не може бути визнаний недійсним після його розірвання, за винятком випадків наявності між подружжям забороненої законом ступеня споріднення або стану одного з подружжя в момент реєстрації шлюбу в іншій нерасторгнутом шлюб (стаття 14 цього Кодексу).

Стаття 30. Наслідки визнання шлюбу недійсним

1. Шлюб, визнаний судом недійсним, не породжує прав і обов'язків подружжя, передбачених цим Кодексом, за винятком випадків, встановлених пунктами 4 і 5 цієї статті.

2. До майна, придбаного спільно особами, шлюб яких визнаний недійсним, застосовуються положення Цивільного кодексу Російської Федерації про часткової власності. Шлюбний договір, укладений подружжям (статті 40-42 цього Кодексу), визнається недійсним.

3. Визнання шлюбу недійсним не впливає на права дітей, народжених у такому шлюбі або протягом трьохсот днів з дня визнання шлюбу недійсним (пункт 2 статті 48 цього Кодексу).

4. При винесенні рішення про визнання шлюбу недійсним суд вправі визнати за чоловіком, права якого порушені укладанням такого шлюбу (сумлінним чоловіком), право на отримання від іншого чоловіка утримання відповідно до статей 90 і 91 цього Кодексу, а щодо розділу майна, придбаного спільно до моменту визнання шлюбу недійсним, має право застосувати положення, встановлені статтями 34, 38 і 39 цього Кодексу, а також визнати дійсним шлюбний договір повністю або частково.

Добросовісний чоловік має право вимагати відшкодування заподіяної йому матеріальної та моральної шкоди за правилами, передбаченим цивільним законодавством.

5. Добросовісний чоловік вправі при визнанні шлюбу недійсним зберегти прізвище, вибрану ним при державній реєстрації укладення шлюбу.

Зміст