Сімейний кодекс.
Глава 6. Особисті права і обов'язки подружжя.

Стаття 31. Рівність подружжя в сім'ї

1. Кожен з подружжя вільний у виборі роду занять, професії, місць перебування і проживання.

2. Питання материнства, батьківства, виховання, освіти дітей та інші питання життя сім'ї вирішуються подружжям спільно виходячи з принципу рівності подружжя.

3. Подружжя зобов'язані будувати свої відносини в сім'ї на основі взаємоповаги і взаємодопомоги, сприяти добробуту і зміцненню сім'ї, піклуватися про добробут і розвиток своїх дітей.

Стаття 32. Право вибору подружжям прізвища

1. Подружжя за своїм бажанням обирають при укладенні шлюбу прізвище одного з них як спільного прізвища, або кожен з подружжя зберігає своє дошлюбне прізвище, або, якщо інше не передбачено законами суб'єктів Російської Федерації, приєднує до свого прізвища прізвище другого з подружжя.


З'єднання прізвищ не допускається, якщо дошлюбне прізвище хоча б одного з подружжя є подвійний.

2. Зміна прізвища одним з супpуга не тягне за собою зміну прізвища другого з подружжя.

3. У разі розірвання шлюбу подружжя має право зберегти спільне прізвище або відновити свої дошлюбні прізвища.

Зміст