Сімейний кодекс.
Глава 9. Відповідальність подружжя за зобов'язаннями.

Стаття 45. Звернення стягнення на майно подружжя

1. За зобов'язаннями одного з подружжя стягнення може бути звернено лише на майно цього чоловіка. При недостатності цього майна кредитор має право вимагати виділу частки подружжя-боржника, яка належала б дружину-боржнику при розділі спільного майна подружжя, для звернення на неї стягнення.

2. Стягнення звертається на спільне майно подружжя за спільними зобов'язаннями подружжя, а також за зобов'язаннями одного з подружжя, якщо судом встановлено, що всі, отримане за зобов'язаннями одним з подружжя, було використано на потреби родини. При недостатності цього майна подружжя несуть за вказаними зобов'язаннями солідарну відповідальність майном кожного з них.

Якщо вироком суду встановлено, що спільне майно подружжя було придбано або збільшено за рахунок коштів, отриманих одним з подружжя злочинним шляхом, стягнення може бути звернуто відповідно на спільне майно подружжя або на його частину.


3. Відповідальність подружжя за шкоду, заподіяну їх неповнолітніми дітьми, визначається цивільним законодавством. Звернення стягнення на майно подружжя за відшкодування ними шкоди, заподіяної їх неповнолітніми дітьми, здійснюється відповідно до пункту 2 цієї статті.

Стаття 46. Гарантії прав кредиторів при укладенні, зміні та розірванні шлюбного договору

1. Чоловік зобов'язаний повідомляти свого кредитора (кредиторів) про укладання, про зміну або про розірвання шлюбного договору. При невиконанні цього обов'язку чоловік відповідає за своїми зобов'язаннями незалежно від змісту шлюбного договору.

2. Кредитор (кредитори) дружини-боржника має право вимагати зміни умов або розірвання укладеного між ними договору у зв'язку з істотно зміненими обставинами у порядку, встановленому статтями 451-453 Цивільного кодексу Російської Федерації.

Зміст