Сімейний кодекс.
Глава 13. Аліментні зобов'язання батьків і дітей.

Стаття 80. Обов'язки батьків щодо утримання неповнолітніх дітей

1. Батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх дітей. Порядок і форма надання утримання неповнолітнім дітям визначаються батьками самостійно.

Батьки мають право укласти угоду про зміст своїх неповнолітніх дітей (угода про сплату аліментів) відповідно до глави 16 цього Кодексу.

2. У разі, якщо батьки не надають зміст своїм неповнолітнім дітям, кошти на утримання неповнолітніх дітей (аліменти) стягуються з батьків у судовому порядку.

3. За відсутності угоди батьків про сплату аліментів, при ненаданні змісту неповнолітнім дітям і при непред'явлення позову до суду орган опіки та піклування має право пред'явити позов про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей до їхніх батьків (одного з них).

Стаття 81. Розмір аліментів, що стягуються на неповнолітніх дітей у судовому порядку

1. За відсутності угоди про сплату аліментів аліменти на неповнолітніх дітей стягуються судом з їх батьків щомісячно в розмірі: на одну дитину - чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку і (або) іншого доходу батьків.

2. Розмір цих часток може бути зменшено або збільшено судом з урахуванням матеріального або сімейного стану сторін та інших заслуговують уваги обставин.

Стаття 82. Види заробітку та (або) іншого доходу, з яких виробляється утримання аліментів на неповнолітніх дітей

Види заробітку та (або) іншого доходу, які отримують батьки в рублях і (або) в іноземній валюті та з яких виробляється утримання аліментів, що стягуються на неповнолітніх дітей у відповідності зі статтею 81 цього Кодексу, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 83. Стягнення аліментів на неповнолітніх дітей у твердій грошовій сумі

1. За відсутності угоди батьків про сплату аліментів на неповнолітніх дітей і у випадках, якщо, зобов'язаний сплачувати аліменти, має нерегулярний, мінливий заробіток і (або) інший дохід, або коли цей батько отримує заробіток і (або) інший дохід повністю або частково в натурі або в іноземній валюті, або якщо у нього відсутня заробіток і (або) інший дохід, а також в інших випадках, якщо стягнення аліментів у частковому відношенні до заробітку і (або) іншому прибутку батька неможливо, важко або суттєво порушує інтереси однієї зі сторін, суд вправі визначити розмір аліментів стягуються щомісяця, у твердій грошовій сумі або одночасно в частках (відповідно до статті 81 цього Кодексу) та у твердій грошовій сумі.

2. Розмір твердої грошової суми визначається судом виходячи з максимально можливого збереження дитині колишнього рівня її забезпечення з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін та інших заслуговують уваги обставин.

3. Якщо при кожному з батьків залишаються діти, розмір аліментів з одного з батьків на користь іншого, менш забезпеченого, визначається у твердій грошовій сумі, стягуваної щомісячно і визначається судом відповідно до пункту 2 цієї статті.

Стаття 84. Стягнення та використання аліментів на дітей, які залишилися без піклування батьків

1. На дітей, які залишилися без піклування батьків, аліменти стягуються відповідно до статей 81-83 цього Кодексу і виплачуються опікуну (піклувальнику) дітей або їх прийомним батькам.

2. Аліменти, що стягуються з батьків на дітей, які залишилися без піклування батьків і перебувають у виховних установах, лікувальних установах, закладах соціального захисту населення і в інших аналогічних закладах, зараховуються на рахунки цих установ, де враховуються окремо по кожній дитині.


Зазначені установи має право поміщати ці суми в банки. П'ятдесят відсотків доходу від звернення надійшли сум аліментів використовується на утримання дітей у зазначених установах. При залишенні дитиною такої установи сума отриманих на нього аліментів і п'ятдесят відсотків доходу від їх обігу зараховуються на рахунок, відкритий на ім'я дитини у відділенні Ощадного банку Російської Федерації.

Стаття 85. Право на аліменти непрацездатних повнолітніх дітей

1. Батьки зобов'язані утримувати своїх непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують допомоги.

2. За відсутності угоди про сплату аліментів розмір аліментів на непрацездатних повнолітніх дітей визначається судом у твердій грошовій сумі, що підлягає сплаті щомісячно, виходячи з матеріального і сімейного стану та інших заслуговують уваги інтересів сторін.

Стаття 86. Участь батьків у додаткових витратах на дітей

1. За відсутності угоди та за наявності виняткових обставин (важкої хвороби, каліцтва неповнолітніх дітей або непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують, необхідність оплати стороннього догляду за ними й інших обставин) кожен з батьків може бути притягнутий судом до участі у несенні додаткових витрат, викликаних цими обставинами.

Порядок участі батьків у несенні додаткових витрат та розмір цих витрат визначаються судом виходячи з матеріального і сімейного становища батьків та дітей та інших заслуговують уваги інтересів сторін у твердій грошовій сумі, що підлягає сплаті щомісячно.

2. Суд має право зобов'язати батьків взяти участь як у фактично понесених додаткових витратах, так і в додаткових витратах, які необхідно зробити в майбутньому.

Стаття 87. Обов'язки повнолітніх дітей по утриманню батьків

1. Працездатні повнолітні діти зобов'язані утримувати своїх непрацездатних потребують допомоги батьків і піклуватися про них.

2. За відсутності угоди про сплату аліментів аліменти на непрацездатних потребують допомоги батьків стягуються з працездатних повнолітніх дітей у судовому порядку.

3. Розмір аліментів, що стягуються з кожного з дітей, визначається судом з матеріального і сімейного становища батьків та дітей та інших заслуговують уваги інтересів сторін у твердій грошовій сумі, що підлягає сплаті щомісячно.

4. При визначенні розміру аліментів суд вправі врахувати всіх працездатних повнолітніх дітей даного батька незалежно від того, пред'явлена ??вимога до всіх дітей, до одного з них або до кількох із них.

5. Діти можуть бути звільнені від обов'язку по утриманню своїх непрацездатних потребують допомоги батьків, якщо судом буде встановлено, що батьки ухилялися від виконання обов'язків батьків.

Діти звільняються від сплати аліментів батькам, позбавленим батьківських прав.

Стаття 88. Участь повнолітніх дітей у додаткових витратах на батьків

1. При відсутності турботи повнолітніх дітей про непрацездатних батьків та за наявності виняткових обставин (важкої хвороби, каліцтва батька, необхідність оплати стороннього догляду за ним та інших) повнолітні діти можуть бути притягнуті судом до участі у несенні додаткових витрат, викликаних цими обставинами.

2. Порядок несення додаткових витрат кожним з повнолітніх дітей та розмір цих витрат визначаються судом з урахуванням матеріального та сімейного становища батьків та дітей та інших заслуговують уваги інтересів сторін при дотриманні положень пунктів 3, 4 і 5 статті 87 цього Кодексу.

3. Порядок несення додаткових витрат та розмір цих витрат можуть бути визначені угодою сторін.

Зміст