Сімейний кодекс.
Глава 16. Угоди про сплату аліментів.

Стаття 99. Укладення угоди про сплату аліментів

Угода про сплату аліментів (розмірі, умови та порядок виплати аліментів) укладається між особою, зобов'язаною сплачувати аліменти, та їх одержувачем, а при недієздатності особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, і (або) одержувача аліментів - між законними представниками цих осіб. Не повністю дієздатні особи укладають угоду про сплату аліментів за згодою їх законних представників.

Стаття 100. Форма угоди про сплату аліментів

1. Угода про сплату аліментів укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Недотримання встановленої законом форми угоди про сплату аліментів тягне за собою наслідки, передбачені пунктом 1 статті 165 Цивільного кодексу Російської Федерації.

2. Нотаріально посвідчена угода про сплату аліментів має силу виконавчого листа.

Стаття 101. Порядок укладення, виконання, зміни, розірвання та визнання недійсною угоди про сплату аліментів

1. До висновку, виконання, розірвання та визнання недійсною угоди про сплату аліментів застосовуються норми Цивільного кодексу Російської Федерації, що регулюють укладення, виконання, розірвання та визнання недійсними цивільно-правових угод.

2. Угода про сплату аліментів може бути змінено або розірвано в будь-який час за взаємною згодою сторін. Зміна або розірвання угоди про сплату аліментів має бути вироблено в тій же формі, що і сама угода про сплату аліментів.

3. Одностороння відмова від виконання угоди про сплату аліментів або одностороння зміна його умов не допускаються.

4. У разі істотної зміни матеріального або сімейного стану сторін та у разі недосягнення згоди щодо зміни або про розірвання угоди про сплату аліментів зацікавлена ??сторона вправі звернутися до суду з позовом про зміну або про розірвання цієї угоди. При вирішенні питання про зміну або про розірвання угоди про сплату аліментів суд вправі врахувати будь вартий уваги інтерес сторін.


Стаття 102. Визнання недійсною угоди про сплату аліментів, порушує інтереси одержувача аліментів

Якщо передбачені угодою про сплату аліментів умови надання утримання неповнолітній дитині або повнолітньому недієздатній члену сім'ї суттєво порушують їх інтереси, зокрема у разі недотримання вимог пункту 2 статті 103 цього Кодексу, така угода може бути визнана недійсною у судовому порядку на вимогу законного представника неповнолітньої дитини або повнолітньої недієздатної члена сім'ї, а також органу опіки та піклування або прокурора.

Стаття 103. Розмір аліментів, які сплачуються за угодою про сплату аліментів

1. Розмір аліментів, які сплачуються за угодою про сплату аліментів, визначається сторонами в цій угоді.

2. Розмір аліментів, який встановлюється за угодою про сплату аліментів на неповнолітніх дітей, не може бути нижче розміру аліментів, які вони могли б отримати при стягненні аліментів у судовому порядку (стаття 81 цього Кодексу).

Стаття 104. Способи та порядок сплати аліментів за угодою про сплату аліментів

1. Способи та порядок сплати аліментів за угодою про сплату аліментів визначаються цією угодою.

2. Аліменти можуть сплачуватися в частках до заробітку і (або) іншому прибутку особи, зобов'язаної сплачувати аліменти; у твердій грошовій сумі, що сплачується періодично; у твердій грошовій сумі, що сплачується одноразово; шляхом надання майна, а також іншими способами, щодо яких досягнуто згоди.

В угоді про сплату аліментів може бути передбачено поєднання різних способів сплати аліментів.

Стаття 105. Індексація розміру аліментів, які сплачуються за угодою про сплату аліментів

Індексація розміру аліментів, які сплачуються за угодою про сплату аліментів, здійснюється відповідно до цієї угоди. Якщо в угоді про сплату аліментів не передбачається порядок індексації, індексація проводиться відповідно до статті 117 цього Кодексу.

Зміст