Сімейний кодекс.
Глава 20. Опіка та піклування над дітьми.

Стаття 145. Діти, над якими встановлюються опіка чи піклування

1. Опіка або піклування встановлюються над дітьми, які залишились без піклування батьків (пункт 1 статті 121 цього Кодексу), з метою їх утримання, виховання та освіти, а також для захисту їх прав та інтересів.

2. Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли віку чотирнадцяти років.

Піклування встановлюється над дітьми у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

3. Встановлення та припинення опіки та піклування над дітьми визначаються Цивільним кодексом Російської Федерації.

Стаття 146. Опікуни (піклувальники) дітей

1. Опікунами (піклувальниками) дітей можуть призначатися тільки повнолітні дієздатні особи. Не можуть бути призначені опікунами (піклувальниками) особи, позбавлені батьківських прав.

2. При призначенні дитині опікуна (піклувальника) враховуються моральні й інші особисті якості опікуна (піклувальника), здатність його до виконання обов'язків опікуна (піклувальника), відносини між опікуном (піклувальником) і дитиною, ставлення до дитини членів сім'ї опікуна (піклувальника), а також, якщо це можливо, бажання самої дитини.

3. Не призначаються опікунами (піклувальниками) особи, хворі на хронічний алкоголізм чи наркоманію, особи, відсторонені від виконання обов'язків опікунів (піклувальників), особи, обмежені в батьківських правах, колишні усиновителі, якщо усиновлення скасовано з їхньої вини, а також особи, які за станом здоров'я (пункт 1 статті 127 цього Кодексу) не можуть здійснювати обов'язки по вихованню дитини.

Стаття 147. Опіка (піклування) над дітьми, які перебувають у виховних установах, лікувальних установах та закладах соціального захисту населення

1. Дітям, які перебувають на повному державному опікою у виховних установах, лікувальних установах, закладах соціального захисту населення та інших аналогічних установах, опікуни (піклувальники) не призначаються. Виконання їх обов'язків покладається на адміністрації цих установ.

Тимчасове приміщення дитини опікуном (піклувальником) в такий заклад не припиняє прав та обов'язків опікуна (піклувальника) щодо цієї дитини.

2. Органи опіки та піклування здійснюють контроль за умовами утримання, виховання та освіти дітей, які перебувають в установах, зазначених у пункті 1 цієї статті.

3. Захист прав випускників закладів, зазначених у пункті 1 цієї статті, покладається на органи опіки та піклування.

Стаття 148. Права дітей, які перебувають під опікою (піклуванням)

1. Діти, що знаходяться під опікою (піклуванням), мають право на:

  • виховання в сім'ї опікуна (піклувальника), турботу з боку опікуна (піклувальника), спільне з ним проживання, за винятком випадків, передбачених пунктом 2 статті 36 Цивільного кодексу Російської Федерації;
  • забезпечення їм умов для утримання, виховання, освіти, всебічного розвитку та повагу до її людської гідності;
  • належні їм аліменти, пенсії, допомоги та інші соціальні виплати;
  • збереження права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, а при відсутності житла така дитина має право на отримання житлового приміщення відповідно до закону;
  • захист від зловживань з боку опікуна (піклувальника) відповідно до статті 56 цього Кодексу.


2. Діти, що знаходяться під опікою (піклуванням) мають, також правами, передбаченими статтями 55 і 57 цього Кодексу.

Стаття 149. Права дітей, які залишилися без піклування батьків і перебувають у виховних установах, лікувальних установах та закладах соціального захисту населення

1. Діти, які залишилися без піклування батьків і перебувають у виховних установах, лікувальних установах, закладах соціального захисту населення та інших аналогічних установах, мають право на:

  • утримання, виховання, освіту, всебічний розвиток, повагу їх людської гідності, забезпечення їх інтересів;
  • належні їм аліменти, пенсії, допомоги та інші соціальні виплати;
  • збереження права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, а при відсутності житла така дитина має право на отримання житлового приміщення відповідно до закону;
  • пільги при працевлаштуванні, передбачені законодавством про працю, після закінчення перебування у зазначених установах.

2. Діти, які залишилися без піклування батьків і перебувають в установах, зазначених у пункті 1 цієї статті, мають також правами, передбаченими статтями 55-57 цього Кодексу.

Стаття 150. Права та обов'язки опікуна (піклувальника) дитини

1. Опікун (піклувальник) дитини має право і зобов'язаний виховувати дитину, що знаходиться під опікою (піклуванням), піклуватися про її здоров'я, фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток.

Опікун (піклувальник) має право самостійно визначати способи виховання дитини , що знаходиться під опікою (піклуванням), з урахуванням думки дитини та рекомендацій органу опіки та піклування, а також при дотриманні вимог, передбачених пунктом 1 статті 65 цього Кодексу.

Опікун (піклувальник) з урахуванням думки дитини має право вибору освітнього закладу і форми навчання дитини до одержання ним основного загальної освіти і зобов'язаний забезпечити одержання дитиною основної загальної освіти.

2. Опікун (піклувальник) має право вимагати по суду повернення дитини, яка перебуває під опікою (піклуванням), від будь-яких осіб, що утримують у себе дитину без законних підстав, в тому числі від близьких родичів дитини.

3. Опікун (піклувальник) не має права перешкоджати спілкуванню дитини з її батьками та іншими родичами, за винятком випадків, коли таке спілкування суперечить інтересам дитини.

4. Цивільні права та обов'язки опікуна (піклувальника) визначаються статтями 36-38 Цивільного кодексу Російської Федерації.

5. Обов'язки з опіки та піклування щодо дитини, що знаходиться під опікою (піклуванням), виконуються опікуном (піклувальником) безоплатно.

На утримання дитини опікуну (піклувальнику) щомісяця виплачуються грошові кошти в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України .

Зміст