Сімейний кодекс.
Глава 21. Прийомна сім'я.

Стаття 151. Утворення прийомної сім'ї

1. Прийомна сім'я утворюється на підставі договору про передачу дитини (дітей) на виховання в сім'ю.

Договір про передачу дитини (дітей) укладається між органом опіки та піклування і прийомними батьками (подружжям або окремими громадянами, охочими взяти дітей на виховання в сім'ю).

На виховання в прийомну сім'ю передається дитина (діти), яка не досягла повноліття, на строк, передбачений зазначеним договором.

2. Положення про прийомну сім'ю затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 152. Договір про передачу дитини (дітей) на виховання в сім'ю

1. Договір про передачу дитини (дітей) на виховання в сім'ю повинен передбачати умови утримання, виховання та освіти дитини (дітей), права і обов'язки прийомних батьків, обов'язки по відношенню до прийомної сім'ї органу опіки та піклування, а також підстави та наслідки припинення такого договору.

Розмір оплати праці прийомних батьків і пільги, надані прийомній сім'ї в залежності від кількості прийнятих на виховання дітей, встановлюються законами суб'єктів Російської Федерації.

2. Договір про передачу дитини (дітей) на виховання в сім'ю може бути розірваний достроково з ініціативи прийомних батьків при наявності поважних причин (хвороби, змін сімейного або майнового стану, відсутність взаєморозуміння з дитиною (дітьми), конфліктних відносин між дітьми та інших), а також за ініціативою органу опіки та піклування в разі виникнення в прийомній сім'ї несприятливих умов для утримання, виховання та освіти дитини (дітей), або в разі повернення дитини (дітей) батькам, або у разі усиновлення дитини (дітей).

Стаття 153. Прийомні батьки

1. Прийомними батьками можуть бути повнолітні особи обох статей, за винятком:


    осіб, визнаних судом недієздатними або обмежено дієздатними;
    осіб, позбавлених по суду батьківських прав або обмежених судом в батьківських правах;
    відсторонених від обов'язків опікуна (піклувальника) за неналежне виконання покладених на нього законом обов'язків;
    колишніх усиновителів, якщо усиновлення скасовано судом з їхньої вини;
    осіб, які за станом здоров'я (пункт 1 статті 127 цього Кодексу) не можуть здійснювати обов'язки по вихованню дитини.


2. Підбір прийомних батьків здійснюється органами опіки та піклування при дотриманні вимог, передбачених пунктом 2 статті 146 цього Кодексу.

3. Прийомні батьки по відношенню до прийнятого на виховання дитини (дітям) мають права й обов'язками опікуна (піклувальника).

Стаття 154. Дитина (діти), який передається на виховання в прийомну сім'ю

1. На виховання в прийомну сім'ю передається дитина (діти), що залишився без піклування батьків, у тому числі що знаходиться у виховному закладі, лікувальному закладі, установі соціального захисту населення або іншому аналогічному закладі.

2. Попередній вибір дитини (дітей) для передачі в прийомну сім'ю здійснюється особами, які бажають взяти дитину (дітей) в сім'ю, за погодженням з органом опіки та піклування.

Роз'єднання братів і сестер не допускається, за винятком випадків, коли це відповідає їхнім інтересам.

3. Передача дитини (дітей) у прийомну сім'ю здійснюється з урахуванням його думки. Дитина (діти), що досяг віку десяти років, може бути переданий у прийомну сім'ю тільки з його згоди.

4. Дитина (діти), переданий у прийомну сім'ю, зберігає право на належні йому аліменти, пенсію, допомоги та інші соціальні виплати, а також право власності на житлове приміщення або право користування житловим приміщенням; У разі відсутності житла має право на надання йому жилого приміщення в відповідно до закону.

Дитина (діти), переданий у прийомну сім'ю, має також правами, передбаченими статтями 55-57 цього Кодексу.

Стаття 155. Утримання дитини (дітей), переданого в прийомну сім'ю

1. На утримання кожної дитини прийомній сім'ї щомісяця виплачуються грошові кошти в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.

2. Орган опіки та піклування зобов'язаний надавати прийомній сім'ї необхідну допомогу, сприяти створенню нормальних умов життя і виховання дитини (дітей), а також має право здійснювати контроль за виконанням покладених на прийомних батьків обов'язків щодо утримання, виховання та освіти дитини (дітей).

Зміст