Постанова Уряду РФ від 29.03.2000 N275: Про затвердження правил передачі дітей на усиновлення (удочеріння) та здійснення контролю за умовами їх життя і виховання в сім'ях усиновителів на території Російської Федерації.

Правила постановки на облік консульськими установами російської федерації дітей, які є громадянами російської федерації та усиновлених іноземними громадянами або особами без громадянства

Відповідно до Сімейного кодексу Російської Федерації Уряд Російської Федерації постановляє:
 1. Затвердити:

  Правила передачі дітей на усиновлення (удочеріння) та здійснення контролю за умовами їх життя і виховання в сім'ях усиновителів на території Російської Федерації;

  Правила постановки на облік консульськими установами Російської Федерації дітей, які є громадянами Російської Федерації і усиновлених іноземними громадянами або особами без громадянства.

 2. Надати Міністерству освіти Російської Федерації право давати за погодженням із зацікавленими федеральними органами виконавчої влади необхідні роз'яснення щодо застосування правил, затверджених цією Постановою.
 3. Встановити, що Правила постановки на облік консульськими установами Російської Федерації дітей, які є громадянами Російської Федерації і усиновлених іноземними громадянами або особами без громадянства, поширюються на громадян України, котрі постійно проживають за межами території Російської Федерації і усиновили дітей, які є громадянами Російської Федерації.
 4. Визнати такими, що втратили чинність:
  • Постанова Уряду Російської Федерації від 15 вересня 1995 р. N 917 "Про затвердження Положення про порядок передачі дітей, які є громадянами Російської Федерації, на усиновлення громадянам Російської Федерації та іноземним громадянам "(Відомості Верховної Ради України, 1995, N 39, ст. 3768);
  • пункт 3 Постанови Уряду Російської Федерації від 3 серпня 1996 р. N 919" Про організацію централізованого обліку дітей, які залишилися без піклування батьків "(Відомості Верховної Ради України, 1996, N 33, ст. 3995).

Голова Уряду
Російської Федерації
В. ПУТІН

Затверджено
Постановою Уряду
Російської Федерації
від 29 березня 2000 р. N 275

Правила передачі дітей на усиновлення (удочеріння) та здійснення контролю за умовами їх життя і виховання в сім'ях усиновителів на території Російської Федерації

I. Загальні положення

 1. Ці Правила визначають порядок:
  • передачі дітей, які є громадянами Російської Федерації, на усиновлення (удочеріння) (далі - усиновлення) громадянам Російської Федерації, постійно проживають на території Російської Федерації;
  • здійснення контролю за умовами життя та виховання дітей у сім'ях усиновителів на території Російської Федерації; передачі дітей, які є громадянами Російської Федерації, на усиновлення громадянам Російської Федерації, який постійно проживає за межами території Російської Федерації, іноземним громадянам або особам без громадянства.
 2. Усиновлення допускається щодо неповнолітніх дітей, єдиний батько або обидва батьки яких:
  • померли;
  • невідомі, судом визнані безвісно відсутніми або оголошені померлими;
  • визнані судом недієздатними;
  • позбавлені судом батьківських прав;
  • дали в установленому порядку згоду на усиновлення;
  • з причин, визнаних судом неповажними, не проживають більше 6 місяців спільно з дитиною і ухиляються від його виховання і утримання.

  За винятком випадків усиновлення іноземними громадянами або особами без громадянства дітей, які є громадянами Російської Федерації.

  Усиновлення знайденого (прикинутого) дитини, батьки якої невідомі, може бути здійснено у встановленому законодавством України порядку за наявності відповідного акта, виданого органами внутрішніх справ.

  Усиновлення дитини, залишеного в пологовому будинку (відділенні) або іншому лікувально - профілактичному закладі, може бути здійснено у встановленому законодавством України порядку за наявності відповідного акта, складеного адміністрацією установи, в якому був залишений дитина.

 3. Усиновлювачами можуть бути повнолітні особи обох статей, за винятком:
  • осіб, визнаних судом недієздатними або обмежено дієздатними;
  • подружжя, один з яких визнано судом недієздатним або обмежено дієздатним;
  • осіб, позбавлених по суду батьківських прав або обмежених судом в батьківських правах;
  • осіб, відсторонених від обов'язків опікуна (піклувальника) за неналежне виконання обов'язків, покладених на нього законом;
  • колишніх усиновителів , якщо усиновлення скасовано судом з їхньої вини;
  • осіб, які за станом здоров'я не можуть здійснювати батьківські права;
  • осіб, які на момент встановлення усиновлення не мають доходу, що забезпечує усиновлюваної дитини прожитковий мінімум, встановлений в суб'єкт Російської Федерації, на території якої проживають усиновителі (усиновитель);
  • осіб, які не мають постійного місця проживання, а також житлового приміщення, що відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам;
  • осіб, які мають на момент встановлення усиновлення судимість за умисний злочин проти життя або здоров'я громадян. Особи, які не перебувають між собою у шлюбі, не можуть спільно усиновити одну і ту ж дитину.
 4. Посередницька діяльність з усиновлення дітей, тобто будь-яка діяльність інших осіб з метою підбору і передачі дітей на усиновлення від імені та в інтересах осіб, які бажають усиновити дітей, у тому числі передача відомостей про дитину, фото-і відеозйомка дітей та проведення додаткової медичної експертизи усиновлюваної дитини, не допускається.
 5. Типові форми документів з обліку кандидатів в усиновлювачі, оформлення усиновлення та здійснення контролю за умовами життя і виховання усиновлених дітей в сім'ях затверджуються Міністерством освіти Російської Федерації.

  II. Усиновлення громадянами Російської Федерації, які постійно проживають на території Російської Федерації, дітей, які є громадянами Російської Федерації

 6. Громадяни Російської Федерації, які бажають усиновити дитину, подають до органу опіки та піклування за місцем свого проживання заяву з проханням дати висновок про можливість бути усиновлювачами з додатком наступних документів:
  • коротка автобіографія;
  • довідка з місця роботи із зазначенням посади та заробітної плати або копія декларації про доходи;
  • копія фінансового особового рахунку і виписка з будинкової (поквартирної) книги з місця проживання або документ, що підтверджує право власності на житлове приміщення;
  • довідка органів внутрішніх справ про відсутність судимості за умисний злочин проти життя чи здоров'я громадян;
  • медичний висновок державного або муніципального лікувально - профілактичного закладу про стан здоров'я особи, яка бажає усиновити дитину, оформлене в порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації;
  • копія свідоцтва про шлюб (якщо перебувають у шлюбі).

  Документи, перераховані у підпунктах 2 - 4 цього пункту, дійсні протягом року з дня їх видачі, а медичний висновок про стан здоров'я - протягом 3 місяців.

  Особа, яка звертається з проханням про усиновлення, повинна пред'явити паспорт, а у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, - інший документ, що засвідчує особистість.

 7. Орган опіки та піклування дає роз'яснення громадянам Російської Федерації з питань, пов'язаних з усиновленням.
 8. Для підготовки висновку про можливість бути усиновлювачами орган опіки та піклування складає акт за результатами обстеження умов життя осіб, які бажають усиновити дитину.
 9. На підставі заяви та доданих до неї документів, а також акту обстеження умов життя осіб, які бажають усиновити дитину, орган опіки та піклування протягом 15 робочих днів з дня подачі заяви готує висновок про їх можливість бути усиновлювачами, яке є підставою для постановки на облік як кандидатів в усиновлювачі.

  Негативний висновок і заснований на ньому відмову у взятті на облік як кандидатів в усиновлювачі орган опіки та піклування доводить до відома заявника у 5-денний термін з дати його підписання.


  Одночасно заявнику повертаються всі документи та роз'яснюється порядок оскарження рішення.

 10. Після постановки на облік громадян як кандидати в усиновлювачі орган опіки та піклування надає їм інформацію про дитину (дітях), який може бути усиновлена, і видає направлення для відвідування дитини (дітей) за місцем проживання (перебування) дитини (дітей).
 11. Кандидати в усиновлювачі мають право:
  • отримати докладну інформацію про дитину та відомості про наявність у нього родичів;
  • звернутися до медичного закладу для проведення незалежного медичного огляду усиновлюваної дитини за участю представника закладу, в якому перебуває дитина, в порядку, що затверджується Міністерством освіти Російської Федерації та Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації.

 12. Кандидати в усиновлювачі зобов'язані особисто :
  • познайомитися з дитиною і встановити з ним контакт;
  • ознайомитися з документами усиновлюваної дитини;
  • підтвердити в письмовій формі факт ознайомлення з медичним висновком про стан здоров'я дитини.

 13. Якщо кандидати в усиновлювачі не змогли підібрати для усиновлення дитини за місцем свого проживання, вони можуть звернутися за отриманням відомостей про дитину, підметі усиновленню, до органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, на який покладено роботу із влаштування дітей на виховання в сім'ї (далі іменується - відповідний орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації) будь-якого суб'єкта Російської Федерації, або до Міністерства освіти Російської Федерації.

  Підставою для отримання цих відомостей є заява кандидатів в усиновлювачі з проханням про підбір дитини на усиновлення та висновок органу опіки та піклування про можливість бути усиновлювачами (висновок справді протягом року з дня його видачі).

  Відповідний орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації або Міністерство освіти Російської Федерації підбирає для кандидатів в усиновлювачі дитини (дітей), що знаходиться (іхся) на обліку, видає їм напрямок для відвідування конкретної дитини (дітей) за його (їх) місця проживання (перебування) та інформує про це в оперативному порядку орган опіки та піклування або відповідний орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, на території якого знаходиться вказаний дитина.

 14. Підставою для вирішення питання про можливість усиновлення конкретної дитини є заява кандидатів в усиновлювачі з проханням про встановлення усиновлення, яке подається ними до суду за місцем проживання (перебування) дитини у порядку, встановленому цивільним процесуальним законодавством.
 15. При усиновленні дитини, яка досягла 10-річного віку, потрібна його згода. Згода дитини виявляється органом опіки та піклування і відображається в окремому документі або в ув'язненні про обгрунтованість усиновлення та про його відповідність інтересам усиновлюваної дитини.

  Якщо до подачі заяви про усиновлення до суду дитина проживала в сім'ї усиновителя (ів) і вважав його (їх ) своїм батьком, усиновлення, як виняток, може бути проведене без одержання згоди усиновлюваного.

 16. Батьки можуть дати згоду на усиновлення дитини конкретною особою або без зазначення конкретної особи. Згода батьків на усиновлення дитини може бути дана тільки після його народження.
 17. Встановлення усиновлення провадиться судом у порядку, встановленому цивільним процесуальним законодавством.
 18. Орган опіки та піклування за місцем проживання (перебування) усиновлюваної дитини представляє до суду висновок про обгрунтованість усиновлення та про його відповідність інтересам усиновлюваної дитини із зазначенням відомостей про факт особистого спілкування усиновителів (усиновителя) з усиновлюваним дитиною.
 19. Права і обов'язки усиновителів та усиновленої дитини виникають з дня набрання законної сили рішенням суду про встановлення усиновлення дитини (далі - рішення суду).
 20. Усиновителі зобов'язані особисто забрати дитину за місцем його проживання (перебування) після пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу усиновителя, і рішення суду.

  III. Контроль за умовами життя та виховання дітей у сім'ях усиновителів на території Російської Федерації

 21. З метою захисту прав і законних інтересів усиновлених дітей орган опіки та піклування за місцем проживання усиновленої дитини здійснює контроль за умовами його життя і виховання.

  Орган опіки та піклування, на території якого було здійснено усиновлення дитини, зобов'язаний у 7-денний термін після вступу в силу рішення суду направити до органу опіки та піклування за місцем проживання усиновлювача (ів) із усиновленою дитиною відповідну інформацію для організації контролю за умовами життя та виховання усиновленої дитини. При передачі зазначених відомостей повинна бути збережена таємниця усиновлення. Особи, винні за її розголошення, несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

 22. Контрольне обстеження умов життя і виховання усиновленої дитини проводиться фахівцем з охорони дитинства органу опіки та піклування щорічно, протягом перших 3 років після встановлення усиновлення . Необхідність проведення контрольних обстежень після закінчення 3 років визначається органом опіки та піклування індивідуально відповідно до конкретної ситуації, що складається в сім'ї усиновителя (ів). Контрольне обстеження умов життя і виховання усиновленої дитини проводиться із збереженням таємниці усиновлення.
 23. За результатами контрольного обстеження фахівець з охорони дитинства органу опіки та піклування, який відвідував родину, складає звіт про умови життя і виховання усиновленої дитини. У звіті повинні бути відображені відомості про стан здоров'я дитини, навчання, його емоційному та поведінковому розвитку, навичках самообслуговування, зовнішньому вигляді і взаємини в сім'ї.

  IV. Усиновлення громадянами Російської Федерації, які постійно проживають за межами території Російської Федерації, іноземними громадянами або особами без громадянства дітей, які є громадянами Російської Федерації

 24. Усиновлення іноземними громадянами або особами без громадянства дітей, які є громадянами Російської Федерації, допускається тільки у випадках, якщо не представляється можливим передати цих дітей на виховання в сім'ї громадян України, котрі постійно проживають на території Російської Федерації, або на усиновлення родичам дітей незалежно від громадянства і місця проживання цих родичів.

  Діти можуть бути передані на усиновлення громадянам Російської Федерації, який постійно проживає за межами території Російської Федерації, іноземним громадянам або особам без громадянства, які не є родичами дітей, після закінчення 3 місяців з дня надходження в установленому порядку відомостей про зазначені дітей в державний банк даних про дітей, які залишилися без піклування батьків.

 25. Представляти інтереси громадян України, котрі постійно проживають за межами території Російської Федерації, іноземних громадян або осіб без громадянства (далі іменуються - кандидати в усиновлювачі) з метою підбору і передачі дітей на усиновлення, а також здійснювати іншу некомерційну діяльність щодо захисту їх прав на території Російської Федерації може спеціально уповноважений іноземною державою орган чи організація з усиновлення дітей (далі - іноземна організація) через свої представництва, які відкриваються в установленому порядку в Російській Федерації.
 26. Кандидати в усиновлювачі, які бажають усиновити дитини, яка є громадянином Російської Федерації, звертаються до відповідного органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації і пред'являють документи, що засвідчують їх особу.
 27. Відповідний орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації являє кандидатам в усиновлювачі інформацію про дитину, щодо якої виникли встановлені