Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення громадянина померлим (цивільний процесуальний кодекс РРФСР).

Глава 28. Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення громадянина померлим

Стаття 252. Подача заяви

Заява про визнання громадянина безвісно відсутнім або про оголошення громадянина померлим подається до суду за місцем проживання заявника.

Стаття 253. Зміст заяви

У заяві повинно бути зазначено, для якої мети необхідно заявникові визнати громадянина безвісно відсутнім або оголосити її померлою, а також повинні бути викладені обставини, що підтверджують безвісну відсутність громадянина, або обставини, що загрожували зниклому безвісти смертю або дають підставу припускати його загибель від певного нещасного випадку.

Стаття 254. Дії судді після прийняття заяви

Суддя при підготовці справи до судового розгляду з'ясовує, які особи (родичі, товариші по службі тощо) можуть дати відомості про відсутнього, а також запитує відповідні організації (житлово - експлуатаційні організації, органи міліції, виконавчі комітети селищних чи сільських Рад народних депутатів) за останнім відомим місцем проживання і місцю роботи відсутнього про наявні про неї відомостях.

Після прийняття заяви суддя може запропонувати органу опіки та піклування призначити опікуна для охорони майна відсутнього.


(В ред. Указів Президії Верховної Ради РРФСР від 01.08.80, від 24.02.87 - Відомості ВР УРСР, 1980, N 32, ст. 987; 1987, N 9, ст. 250)

Стаття 255. Обов'язковість участі прокурора

Справа про визнання громадянина безвісно відсутнім або про оголошення громадянина померлим суд розглядає з обов'язковою участю прокурора.

Стаття 256. Рішення суду за заявою

Рішення суду, яким громадянин визнаний безвісно відсутнім, є підставою для призначення органом опіки та піклування за місцем знаходження майна відсутнього опіки над цим майном.

Рішення суду, яким громадянин оголошений померлим, є підставою для внесення органом реєстрації актів громадянського стану запису про смерть цього громадянина в книгу реєстрації актів громадянського стану.

Стаття 257. Наслідки явки або виявлення місця перебування громадянина, визнаного безвісно відсутнім або померлим

У разі з'явлення або виявлення місця перебування громадянина, визнаного безвісно відсутнім або оголошеною померлою, суд новим рішенням скасовує своє раніше винесене рішення. Це рішення є підставою для зняття опіки з майна і для анулювання запису про його смерть у книзі записів актів громадянського стану.