Перелік основних законодавчих вимог для всіх форм сімейного влаштування дітей діючих в м. Москві.
Опіка і піклування.

Діти, над якими встановлюється опіка (піклування)

СК Стаття 145. Діти, над якими встановлюються опіка чи піклування

 1. Опіка або піклування встановлюються над дітьми, які залишились без піклування батьків (пункт 1 статті 121 цього Кодексу) *, з метою їх утримання, виховання та освіти, а також для захисту їх прав та інтересів.
 2. Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли віку чотирнадцяти років.
  Піклування встановлюється над дітьми у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

* СК Стаття 121 . Захист прав та інтересів дітей, які залишилися без піклування батьків

 1. Захист прав та інтересів дітей у випадках
  • смерті батьків,
  • позбавлення їх батьківських прав,
  • обмеження їх у батьківських правах,
  • визнання батьків недієздатними,
  • хвороби батьків,
  • тривалої відсутності батьків,
  • ухилення батьків від виховання дітей або від захисту їхніх прав та інтересів, у тому числі при відмові батьків взяти своїх дітей із виховних установ, лікувальних установ, закладів соціального захисту населення та інших аналогічних установ,
а також в інших випадках відсутності батьківського піклування покладається на органи опіки та піклування.

Особи, які мають право бути опікунами (піклувальниками)

СК Стаття 146. Опікуни (піклувальники) дітей

 1. Опікунами (піклувальниками) дітей можуть призначатися тільки повнолітні дієздатні особи.


  Не можуть бути призначені опікунами (піклувальниками) особи, позбавлені батьківських прав.

 2. При призначенні дитині опікуна (піклувальника) враховуються моральні й інші особисті якості опікуна (піклувальника), здатність його до виконання обов'язків опікуна (піклувальника), відносини між опікуном (піклувальником) і дитиною, ставлення до дитини членів сім'ї опікуна (піклувальника), а також, якщо це можливо, бажання самої дитини.
 3. Не призначаються опікунами (піклувальниками) особи, хворі на хронічний алкоголізм чи наркоманію, особи, відсторонені від виконання обов'язків опікунів (піклувальників), особи, обмежені в батьківських правах, колишні усиновителі, якщо усиновлення скасовано з їхньої вини, а також особи, які за станом здоров'я (пункт 1 статті 127 цього Кодексу) * не можуть здійснювати обов'язки по вихованню дитини.

* СК Стаття 127. Особи, мають право бути усиновлювачами

 1. Усиновлювачами можуть бути повнолітні особи обох статей, за винятком:
  • осіб, які за станом здоров'я не можуть здійснювати батьківські права. Перелік захворювань, при наявності яких особа не може усиновити дитину, взяти її під опіку піклування), взяти в прийомну сім'ю, встановлюється Урядом Російської Федерації;

Олексій Рудов (Olelukoe), alexeirudov@mtu-net.ru.