Перелік основних законодавчих вимог для всіх форм сімейного влаштування дітей діючих в м. Москві.
Прийомна сім'я.

Діти, які передаються на виховання в прийомну сім'ю

СК Стаття 154. Дитина (діти) передаються на виховання в прийомну сім'ю

 1. На виховання в прийомну сім'ю передається дитина (діти), що залишився без піклування батьків *, в тому числі що знаходиться у виховному закладі, лікувальному закладі, установі соціального захисту населення або іншому аналогічному закладі.

* СК Стаття 121. Захист прав та інтересів дітей, які залишилися без піклування батьків

 1. Захист прав та інтересів дітей у випадках
  • смерті батьків,
  • позбавлення їх батьківських прав,
  • обмеження їх у батьківських правах,
  • визнання батьків недієздатними,
  • хвороби батьків,
  • тривалої відсутності батьків,
  • ухилення батьків від виховання дітей або від захисту їхніх прав і інтересів, у тому числі при відмові батьків взяти своїх дітей із виховних установ, лікувальних установ, закладів соціального захисту населення та інших аналогічних установ,
  а також в інших випадках відсутності батьківського піклування покладається на органи опіки та піклування.


Особи, які мають право бути прийомними батьками

СК Стаття 153. Прийомні батьки

 1. Прийомними батьками можуть бути повнолітні особи обох статей, за винятком:
  • осіб, визнаних судом недієздатними або обмежено дієздатними;
  • осіб, позбавлених по суду батьківських прав або обмежених судом в батьківських правах;
  • відсторонених від обов'язків опікуна (піклувальника) за неналежне виконання покладених на нього законом обов'язків;
  • колишніх усиновителів, якщо усиновлення скасовано судом з їхньої вини;
  • осіб, які за станом здоров'я (пункт 1 статті 127 цього Кодексу) * не можуть здійснювати обов'язки по вихованню дитини.

* СК Стаття 127. Особи, які мають право бути усиновлювачами

 1. Усиновлювачами можуть бути повнолітні особи обох статей, за винятком: осіб, які за станом здоров'я не можуть здійснювати батьківські права. Перелік захворювань, при наявності яких особа не може усиновити дитину, взяти її під опіку піклування), взяти в прийомну сім'ю, встановлюється Урядом Російської Федерації;

Олексій Рудов (Olelukoe), alexeirudov@mtu-net.ru.