Додаток до листа N1. Рекомендації з організації діяльності педагогічного та обслуговуючого персоналу змішаній групі.

Лист можна прочитати тут.

1. Діяльність вчителя-дефектолога (логопеда, олігофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога)

Основним, провідним спеціалістом, який проводить і координує корекційно-педагогічну роботу в групі, є вчитель -дефектолог. Зміст його діяльності аналогічно діяльності вчителя-дефектолога груп компенсуючого виду. Проте організація корекційно-педагогічного процесу в змішаній групі має деякі особливості. Так, вчитель-дефектолог:

 • планує (спільно з іншими фахівцями) і організовує цілеспрямовану інтеграцію дітей з відхиленнями у розвитку в групі, в ДОУ;
 • консультує вихователів, музичного керівника, інструктора з фізичної культури, соціального педагога та педагога додаткової освіти з питань організації корекційно-педагогічного процесу та взаємодії всіх дітей групи, допомагає у відборі змісту і методики проведення спільних занять
 • координує корекційну психолого-педагогічну і медичну допомогу дітям з відхиленнями про розвиток, проводить спільні заняття з іншими фахівцями (музичним керівником, інструктором з фізичної культури, ЛФК і т.д.);
 • веде необхідну документацію (додаток 2),

Вчитель-дефектолог проводить фронтальні та індивідуальні заняття з вихованцями, що мають відхилення в розвитку або відстаючими від вікової норми, а також подгрупповие та групові заняття, об'єднуючи нормально розвиваються дітей і дітей з відхиленнями у розвитку. При необхідності діти з обмеженими можливостями здоров'я (відхиленнями у розвитку) забезпечуються додатково індивідуальними заняттями або заняттями в малій групі - по 2-3 людини, Тривалість таких занятті не повинна перевищувати 10-15 хвилин.

2. Діяльність вихователя

Діяльність вихователя змішаної групи аналогічна діяльності вихователя загальнорозвиваючих і компенсує груп і спрямована на забезпечення всебічного розвитку всіх вихованців. Особливостями організації роботи вихователя змішаної групи є:

 • планування (спільно з учителем-дефектологом та іншими фахівцями) та проведення фронтальних занять з усією групою дітей, включаючи вихованців з обмеженими можливостями здоров'я (відхиленнями у розвитку);
 • планування (спільно з іншими фахівцями) і організація спільної діяльності всіх вихованців групи;
 • дотримання наступності в роботі з іншими фахівцями з виконання індивідуальної програми виховання і навчання дітей з обмеженими можливостями здоров'я (відхиленнями у розвитку);
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного вихованця з відхиленнями у розвитку з урахуванням рекомендацій фахівців;
 • консультування батьків (законних представників) дітей з відхиленнями у розвитку з питань виховання дитини в сім'ї;
 • ведення необхідної документації (додаток 2).

3. Діяльність педагога-психолога

Діяльність педагога-психолога спрямована на збереження психічного здоров'я кожного вихованця групи. У його функції входять:

 • психологічне обстеження вихованців;
 • участь у складанні індивідуальних програм розвитку (виховання і навчання дитини в умовах сім'ї і дошкільного освітнього закладу);
 • проведення індивідуальної та підгруповий корекційно-психологічної роботи з вихованцями;
 • динамічне психолого-педагогічне вивчення вихованців;
 • проведення консультативної роботи з батьками щодо питань виховання дитини в сім'ї;
 • здійснення наступності в роботі ДОП і сім'ї;
 • консультування персоналу групи;
 • заповнення звітної документації (додаток 2).

4. Діяльність музичного керівника

Діяльність музичного керівника спрямована на розвиток музичних здібностей, емоційної сфери та творчої діяльності вихованців. Особливостями роботи музичного керівника про змішаній групі є:

 • взаємодія з фахівцями ДОП (групи) з питань організації спільної діяльності всіх дітей на заняттях, святах, розвагах, святах і т.д;
 • проведення занять з усіма вихованцями групи (у тому числі спільно з іншими фахівцями: вчителем-дефектологом, педагогом-психологом, інструктором з фізичного культурі);
 • консультування батьків по використанню у вихованні дитини музичних засобів;
 • ведення відповідної документації.

5. Діяльність інструктора з фізичної культури

Діяльність інструктора з фізичної культури спрямована на збереження і зміцнення здоров'я всіх дітей та їх фізичний розвиток, пропаганду здорового способу життя.


У змішаній групі організація його роботи передбачає:

 • проведення (у тому числі спільно з іншими фахівцями) індивідуальних, підгрупових і фронтальних занять з усіма вихованцями з урахуванням їхніх психофізіологічних можливостей та індивідуальних особливостей;
 • планування спільної діяльності вихованців групи, підготовку та проведення загальних спортивних свят, дозвілля і розваг;
 • надання консультаційної підтримки батькам з питань фізичного виховання, розвитку та оздоровлення дитини в сім'ї;
 • регулювання (спільно з медичними працівниками освітньої установи) фізичного навантаження на вихованців;
 • ведення необхідної документації.

6. Діяльність соціального педагога

Спрямована на забезпечення соціального благополуччя вихованців та їхніх сімей. До специфіки організації його роботи в змішаній групі належать:

 • здійснення наступності між освітнім закладом та родиною вихованців;
 • участь у вивченні вихованців і складанні індивідуальних програм розвитку;
 • консультування батьків з питань формування адекватного соціального поведінки та виховання дитини в сім'ї;
 • вивчення соціальних умов розвитку і виховання дитини в сім'ї;
 • взаємодія з педагогами, фахівцями служб соціального захисту, благодійними організаціями з питань надання соціальної допомоги вихованцям;
 • здійснення комплексу заходів щодо соціального захисту вихованців групи;
 • виявлення інтересів, потреб, труднощів, відхилень у поведінці вихованців і своєчасне надання їм соціальної допомоги;
 • ведення необхідної документації та складання в кінці навчального року аналітичного звіту про роботу за рік.

7. Діяльність педагога додаткової освіти

Діяльність педагога додаткової освіти, що працює з вихованцями змішаної групи, спрямована на:

 • вивчення вихованців з відхиленнями у розвитку та участь (спільно з іншими фахівцями) у складанні індивідуальних програм розвитку;
 • виявлення творчих здібностей вихованців, створення умов, що сприяють їх розвитку;
 • проведення індивідуальних, підгрупових і фронтальних занять з усіма вихованцями групи;
 • здійснення тісної взаємодії з іншими фахівцями;
 • консультування батьків (законних представників) з питань розвитку творчих здібностей дитини в умовах сім'ї;
 • ведення необхідної документації та подання в кінці навчального року звіту про виконану роботу.

8. Діяльність сурдотехніка

Спрямована на забезпечення технічного обслуговування стаціонарної звукопідсилюючої апаратури, індивідуальних слухових апаратів. Консультує батьків з питань використання звукопідсилюючої апаратури в домашніх умовах і пристосування побутової техніки до потреб дітей з порушеним слухом.

9. Діяльність медичного персоналу

При наявності в штаті ДОП медичних працівників вихованцям з відхиленнями у розвитку надається спеціалізована медична допомога.

 • 9.1. Лікар-невропатолог
  Обстежує стан нервово-психічного статусу вихованців закладу (групи) і при необхідності призначає лікування, стежить за змінами в стані здоров'я вихованців у процесі корекційно-педагогічного впливу і дозує допустиму для кожного вихованця навантаження - консультує батьків і педагогів з питань збереження психічного здоров'я дитини.
 • 9.2. Лікар-офтальмолог
  Обстежує зір вихованців, призначає курс лікування, визначає зорову і фізичне навантаження, дає рекомендації іншим фахівцям і батькам з питань офтальмологічного лікування вихованців та організації взаємодії лікування з корекційно-педагогічною роботою.
 • 9.3. Медична сестра
  За медичними показаннями здійснює плеопто-ортоптичного лікування зору вихованців, спільно з іншими фахівцями визначає навантаження вихованців групи інтегрованого навчання і виховання.

Продовження ...

У підготовці даного матеріалу активну участь приймали співробітники Інституту корекційної педагогіки РАО