Постанова уряду РФ про державний банк даних про дітей, які залишилися без піклування батьків, та здійснення контролю за його формуванням і використанням.

Постанова уряду РФ
№ 217 від 4 квітня 2002

Відповідно до Федерального закону "Про державний банк даних про дітей, які залишилися без піклування батьків" Уряд Російської Федерації постановляє:

 1. Затвердити Правила ведення державного банку даних про дітей, які залишилися без піклування батьків, та здійснення контролю за його формуванням і використанням.
 2. Міністерству Російської Федерації по зв'язку та інформатизації за участю Міністерства освіти Російської Федерації забезпечити в 6-місячний строк проведення необхідних робіт з обов'язкової сертифікації інформаційних технологій, призначених для обробки відомостей, що містяться в державному банку даних про дітей, які залишилися без піклування батьків.
 3. Міністерству освіти Російської Федерації забезпечити в установленому порядку занесення державного банку даних про дітей, які залишилися без піклування батьків, в державний регістр баз і банків даних.
 4. Міністерству охорони здоров'я Російської Федерації за узгодженням з Міністерством освіти Російської Федерації затвердити порядок надання відомостей про стан здоров'я дітей, які залишилися без піклування батьків, для внесення в державний банк даних про дітей, які залишилися без піклування батьків .


 5. Міністерству освіти Російської Федерації встановити порядок подання до державного банку даних про дітей, які залишилися без піклування батьків, представництвами спеціально уповноважених іноземними державами органів або організацій з усиновлення дітей на території Російської Федерації документів кандидатів в усиновлювачі для підбору дітей на усиновлення (удочеріння).
 6. У Правилах передачі дітей на усиновлення (удочеріння) та здійснення контролю за умовами їх життя і виховання в сім'ях усиновителів на території Російської Федерації, затверджених постановою Уряду Російської Федерації від 29 березня 2000 р. № 275 (Офіційний вісник України, 2000, № 15, ст. 1590):
  • абзац перший пункту 13 після слів: "підлягає усиновленню" доповнити словами: "в інший орган опіки та піклування за своїм вибором або", абзаци другий і третій виключити;
  • пункти 26, 27 і 28 виключити.
 7. Визнати таким, що втратив чинність, постанову Уряду Російської Федерації від 3 серпня 1996 р. № 919 "Про організацію централізованого обліку дітей, які залишилися без піклування батьків" (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 33, ст. 3995).

Продовження ...

Голова Уряду
Російської Федерації
М. Касьянов