Постанова уряду про правила ведення державного банку даних про дітей, які залишилися без піклування батьків, та здійснення контролю за його формуванням і використанням (частина 1).

Правила затверджені постановою уряду РФ
№ 217 від 4 квітня 2002 Облік дітей, які залишилися без піклування батьків

 1. Державний банк даних про дітей, які залишилися без піклування батьків (далі іменується - державний банк даних про дітей), являє собою сукупність інформаційних ресурсів, сформованих на рівні суб'єктів Російської Федерації - регіональний банк даних про дітей, і на федеральному рівні - федеральний банк даних про дітей, а також інформаційні технології, що забезпечують надання громадянам, які бажають взяти дітей на виховання у свої сім'ї, документованої інформації про дітей, які залишилися без піклування батьків і підлягають влаштуванню на виховання в сім'ї.
 2. Посадові особи дошкільних, загальноосвітніх, лікувально-профілактичних та інших установ і громадяни, які мають відомостями про дітей, які залишилися без піклування батьків, зобов'язані повідомляти їх до органів опіки та піклування за місцем фактичного знаходження дітей.
  Керівники виховних, лікувально-профілактичних установ , закладів соціального захисту населення та інших аналогічних установ, в яких перебувають діти, які залишилися без піклування батьків, зобов'язані в 7-денний термін з дня отримання відомостей про те, що дитина може бути передана на виховання в сім'ю, повідомити про це орган опіки та піклування за місцем знаходження установи.
 3. Орган опіки та піклування в 3-денний термін з дня отримання відомостей про дитину, що залишилася без піклування батьків, зобов'язаний провести обстеження умов житті цієї дитини і, встановивши факт відсутності піклування батьків, зареєструвати дані про нього в журналі первинного обліку дітей, які залишилися без піклування батьків, а також забезпечити тимчасове влаштування дитини до вирішення питання про передачу його на виховання в сім'ю або до закладу для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків.
  Первинний облік дітей, які залишилися без піклування батьків, та підготовка документів для влаштування їх на виховання в сім'ї здійснюється органом опіки та піклування за місцем фактичного знаходження дитини.
 4. Якщо дитина, яка залишилася без піклування батьків, у відношенні якого виникли встановлені законом підстави для передачі його на виховання в сім'ю, після закінчення одного місяця з дня його первинної реєстрації не був влаштований на виховання в сім `ю за місцем його фактичного знаходження, орган опіки та піклування заповнює на нього анкету дитини, що залишився без піклування батьків (далі іменується - анкета дитини), яку в 7-денний термін передає відповідному регіональному оператору державного банку даних про дітей (далі - регіональний оператор) для занесення відомостей про дитину в регіональний банк даних про дітей.
  Анкета дитини підписується працівником органу опіки та піклування.
  До анкети дитини прикладається його фотографія.
  Копія анкети дитини зберігається в органі опіки та піклування і в особовій справі дитини у закладі, в якому він знаходиться.
 5. Регіональний оператор формує регіональний банк даних про дітей на підставі відомостей про дітей, які залишилися без піклування батьків, що надійшли з органів опіки та піклування, здійснює облік цих дітей і організовує їх пристрій на виховання в сім'ї громадян України, котрі постійно проживають на території Російської Федерації.
  Датою занесення відомостей про дитині, що залишився без піклування батьків, у регіональний банк даних про дітей є дата отримання регіональним оператором оформленої в установленому порядку анкети дитини.  Якщо дитина, яка залишилася без піклування батьків, протягом місяця з дати занесення відомостей про нього в регіональний банк даних про дітей не був влаштований на виховання в сім'ю, регіональний оператор в 3-денний термін направляє копію анкети дитини та її фотографію федеральному оператору державного банку даних про дітей (далі іменується - федеральний оператор).

 6. Федеральний оператор формує федеральний банк даних про дітей на підставі відомостей про дітей, які залишилися без піклування батьків, що надійшли з регіональних банків даних про дітей, здійснює облік цих дітей і сприяє в їх пристрої на виховання в сім'ї громадян України, котрі постійно проживають на території Російської Федерації.
  Датою занесення відомостей про дитину, що залишилася без піклування батьків, у федеральний банк даних про дітей є дата отримання федеральним оператором копії анкети дитини.
 7. При зміні даних про дитину, що залишилася без піклування батьків, що містяться в анкеті дитини, орган опіки та піклування і регіональний оператор в 3-денний термін інформують про це відповідно регіонального та федерального операторів.
  Орган опіки та піклування і регіональний оператор направляють відповідно до регіонального і федеральний банки даних про дітей фотографії дітей, які залишилися без піклування батьків:
  • у віці до трьох років - один раз на рік;
  • у віці від трьох до вісімнадцяти років - один раз на 3 роки.

 8. Якщо дитина, яка залишилася без піклування батьків, переведений з установи одного суб'єкта Російської Федерації в закладу іншого суб'єкта Російської Федерації, орган опіки та піклування в 3 - денний термін інформує про це регіонального оператора за місцем знаходження установи, з якого переведений дитина. Регіональний оператор в 3-денний термін передає анкету дитини в регіональний банк даних про дітей суб'єкта Російської Федерації, в установу якого переведено дитина, яка залишилася без піклування батьків, та інформує про це федерального оператора.
 9. Інформація про вжиті органом опіки та піклування, регіональним і федеральним операторами заходи щодо організації пристрою і наданню сприяння у влаштуванні дітей, які залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян України, котрі постійно проживають на території Російської Федерації , вноситься в анкету дитини і направляється відповідно до регіонального і федеральний банки даних про дітей в 3-денний термін із дня:
  • ознайомлення громадянина, який бажає прийняти дитини на виховання у свою сім'ю, з відомостями про дітей, які залишилися без піклування батьків;
  • видачі громадянину, який бажає прийняти дитину на виховання у свою сім'ю, напрямки для відвідування дитини , що залишився без піклування батьків;
  • прийняття від громадянина, який бажає прийняти дитину на виховання у свою сім'ю, заяви про результати відвідування дитини, що залишився без піклування батьків;
  • опублікування в засобах масової інформації або поширення іншим способом інформації про дітей, які залишилися без піклування батьків, що не є конфіденційною.

Продовження ...