Постанова уряду про правила ведення державного банку даних про дітей, які залишилися без піклування батьків, та здійснення контролю за його формуванням і використанням (частина 2).

Частина 1 можна прочитати тут.

Правила затверджені постановою уряду РФ
№ 217 від 4 квітня 2002 Функції регіонального оператора і федерального оператора з ведення державного банку даних про дітей
 1. Регіональний оператор і федеральний оператор:
  1. ведуть облік дітей, які залишилися без піклування батьків;
  2. ведуть облік відомостей про звернулися громадян, які бажають взяти дитину на виховання у свою сім'ю;
  3. знайомлять громадян, які бажають взяти дитину на виховання у свою сім'ю , з порядком надання відомостей про дитину, що залишилася без піклування батьків, що знаходяться в державному банку даних про дітей, і з переліком документованої інформації про громадянина, підставами і метою документування цієї інформації та порядком її використання;
  4. розглядають документи громадян, бажаючих взяти дитину на виховання у свою сім'ю;
  5. документують інформацію про громадян, які бажають взяти дитину на виховання у свою сім'ю ;
  6. надають відомості про дітей, які залишилися без піклування батьків, громадянам, які бажають взяти дитину на виховання у свою сім'ю, відомості про яких внесено до державного банку даних про дітей;
  7. видають громадянам, які бажають взяти дитину на виховання у свою сім'ю, направлення на відвідування обраного ними дитини, що залишився без піклування батьків;
  8. організують роботу з інформування населення Російської Федерації про дітей, які залишилися без піклування батьків і підлягають влаштуванню на виховання в сім'ї;
  9. надають громадянам, бажаючим взяти дитину на виховання у свою сім'ю, інформацію про відповідних нормативних правових актах, довідкові матеріали і консультують їх з питань влаштування на виховання в сім'ї дітей, які залишилися без піклування батьків. 2. Регіональний оператор крім функцій, зазначених у пункті 10 цих Правил, здійснює спільно з органами опіки та піклування відповідного суб'єкта Російської Федерації координацію роботи з організації влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян, які постійно проживають на території Російської Федерації, а також інші функції, пов'язані з формуванням і використанням регіонального банку даних про дітей.
 3. Федеральний оператор крім функцій, зазначених у пункті 10 цих Правил:
  1. встановлює порядок обміну службовою інформацією державного банку даних про дітей між органами опіки та піклування, регіональним і федеральним операторами, порядок взаємодії з регіональним оператором при наданні інформації про дітей, які залишилися без піклування батьків, громадянам, які бажають взяти дитину на виховання у свою сім'ю і звернулися до федерального оператору, зберігання документованої інформації про дітей, які залишилися без піклування батьків, та громадян, які бажають взяти дитину на виховання у свою сім'ю ;
  2. затверджує форми журналу первинного обліку дітей, які залишилися без піклування батьків, анкети дитини, анкети громадянина, який бажає прийняти дитину на виховання у свою сім'ю, а також інших документів, необхідних для ведення державного банку даних про дітей і здійснення контролю за його формуванням і використанням;
  3. організовує роботу з розробки, вдосконалення та супроводу програмного забезпечення, призначеного для обробки відомостей про дітей, які залишилися без піклування батьків, та громадян, які бажають взяти дитину на виховання у свою сім'ю;
  4. здійснює інші функції, пов'язані з формуванням і використанням федерального банку даних про дітей .

Продовження ...