Постанова уряду про правила ведення державного банку даних про дітей, які залишилися без піклування батьків, та здійснення контролю за його формуванням і використанням (частина 4).

Частина 1 Частина 2 Частина 3

Правила затверджені постановою уряду РФ
№ 217 від 4 квітня 2002 Облік відомостей про громадян України, котрі постійно проживають за межами Російської Федерації, іноземних громадян або осіб без громадянства, які бажають усиновити (удочерити) дітей, які залишилися без піклування батьків

 1. Документування інформації про громадянина Російської Федерації, що постійно проживає за межами Російської Федерації, іноземною громадянина або особу без громадянства , бажаючому усиновити (удочерити) дитину і ознайомитися для цього з відомостями про дітей, які залишилися без піклування батьків, що знаходяться в державному банку даних про дітей, здійснюється відповідним оператором.
  Громадянин Російської Федерації, який постійно проживає за межами Російської Федерації, іноземний громадянин або особа без громадянства має після закінчення 3 місяців з дня занесення відомостей про дитину, що залишилася без піклування батьків, до державного банку даних про дітей право на отримання відомостей лише про те дитину, щодо якої виникли встановлені законом підстави усиновлення (удочеріння).
 2. Громадянин Російської Федерації, який постійно проживає за межами Російської Федерації, іноземний громадянин або особа без громадянства пред'являє відповідному оператору документ, що засвідчує його особу та визнається Російською Федерацією в цій якості, і представляє:
  • заяву про своє бажання усиновити (удочерити) дитину і з проханням ознайомити його з розташованими в державному банку даних про дітей відомостями про дітей, відповідних його побажань;
  • заповнену анкету громадянина;
  • зобов'язання поставити в установленому порядку на облік у відповідній консульській установі Російської Федерації усиновлення (удочеріння) їм дитину;
  • зобов'язання надавати можливість для обстеження умов життя і виховання усиновлення (удочеріння) дитини;
  • копію документа, що посвідчує особу громадянина Російської Федерації, який постійно проживає за межами Російської Федерації, іноземного громадянина або особи без громадянства та визнаного Російською Федерацією в цій якості;
  • висновок компетентного органу держави, громадянином якої він є (для громадянина Російської Федерації, який постійно проживає за межами Російської Федерації, або особи без громадянства - держави, в якому він має постійне місце проживання), про умови його життя і можливості бути усиновлювачем (удочерителя). До висновку додаються фотоматеріали про його сім'ю;
  • зобов'язання компетентного органу держави проживання громадянина Російської Федерації, який постійно проживає за межами Російської Федерації, іноземного громадянина або особи без громадянства здійснювати контроль за умовами життя і виховання усиновлення (удочеріння) дитини і представляти звіти про умови життя і виховання дитини в сім'ї усиновителя (удочерителя);
  • зобов'язання компетентного органу держави проживання громадянина Російської Федерації , яка постійно проживає за межами Російської Федерації, іноземного громадянина проконтролювати постановку на облік в консульській установі України усиновлення (удочеріння) дитини;
  • копію ліцензії (або іншого документа) іноземної організації, що підтверджує повноваження компетентного органу з підготовки документів, зазначених у підпунктах "е" - "з" цього пункту.

 3. Громадянин Російської Федерації, який постійно проживає за межами Російської Федерації, іноземний громадянин або особа без громадянства у разі виїзду на момент оформлення їм усиновлення (удочеріння) дитини в іншу державу на термін більше одного року (на роботу або з інших причин) крім документів, зазначених у підпунктах "а" - "д" пункту 20 цих Правил, подає такі документи:
  • висновок про можливість бути усиновлювачем (удочерителя) і зобов'язання здійснювати контроль за умовами життя та виховання усиновлення (удочеріння) дитини і постановкою її на консульський облік в консульській установі України після повернення в державу постійного місця проживання, видані компетентним органом цієї держави;
  • висновок про умови його життя і зобов'язання здійснювати контроль за умовами життя та виховання усиновлення (удочеріння) дитини і постановкою її на консульський облік в консульській установі України після прибуття в державу, на території якого він проживає на момент оформлення усиновлення (удочеріння) , видані компетентним органом цієї держави.

 4. Громадянин Російської Федерації, який постійно проживає за межами Російської Федерації, або іноземний громадянин, постійно проживає на території держави, громадянином якої він не є, представляє документи, зазначені в підпунктах "е" - "і" пункту 20 цих Правил, виданий компетентним органом держави, в якому він має постійне місце проживання. 5. Всі документи, що подаються відповідно до пунктів 20 і 21 цих Правил, повинні бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації або міжнародним договором Російської Федерації, переведені на російську мову, підпис перекладача має бути засвідчена в консульській установі або дипломатичному представництві Російської Федерації в державі місця проживання громадянина Російської Федерації, який постійно проживає за межами Російської Федерації, іноземного громадянина або особи без громадянства, або нотаріусом на території Російської Федерації.
  Документи, зазначені у підпунктах "а" - "г" пункту 20, приймаються до розгляду протягом року з дати їх складання, а зазначені у підпунктах "е" - "і" цього пункту, - протягом року з дня їх видачі.
  Якщо законодавством іноземної держави передбачений інший строк дії документів, зазначених у підпунктах "е" - "і", то вони можуть розглядатися протягом терміну, встановленого законодавством відповідної держави.
 6. Відповідний оператор в 10-денний термін з дня отримання заяви та всіх необхідних документів розглядає їх по суті та надає громадянину Російської Федерації, що постійно проживає за межами Російської Федерації, іноземному громадянину чи особі без громадянства для ознайомлення анкету дитини та фотографію дитини, що залишився без піклування батьків, відповідного його побажанням, або повертає йому документи з зазначенням письмово причин відмови у наданні запитуваної інформації про дитину, що залишилася без піклування батьків.
 7. Направлення на відвідування вибраного дитини видається громадянину Російської Федерації, що постійно проживає за межами Російської Федерації, іноземному громадянину чи особі без громадянства у порядку, встановленому пунктом 16 цих Правил.
 8. У разі якщо в регіональному або федеральному банку даних про дітей відсутні відомості про дитину, що залишилася без піклування батьків, якого громадянин Російської Федерації, який постійно проживає за межами Російської Федерації, іноземний громадянин або особа без громадянства бажали б усиновити (удочерити), пошук дитини, що залишився без піклування батьків, здійснюється в порядку, встановленому пунктом 17 цих Правил.
 9. Якщо громадянин Російської Федерації, який постійно проживає за межами Російської Федерації, іноземний громадянин або особа без громадянства, відомості про який відсутні в державному банку даних про дітей, познайомився з дитиною, що залишився без піклування батьків, і виявив бажання її усиновити (удочерити), то він повинен у встановленому порядку надати відомості про себе у відповідній регіональний банк даних про дітей.
 10. Для вирішення питання про усиновлення (удочеріння) дитини, що залишився без піклування батьків, регіональний оператор в 10-денний термін з дня одержання заяви громадянина Російської Федерації, що постійно проживає за межами Російської Федерації, іноземного громадянина або особи без громадянства про бажання усиновити (удочерити) обраного ним дитини направляє федеральному оператору письмовий запит про підтвердження наявності в державному банку даних про дітей відомостей про усиновлюваним (удочеряє) дитину.
  У запиті регіонального оператора вказуються прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини, що залишився без піклування батьків, прізвище, ім'я, країна проживання та адреса громадянина, які всиновлюють (всиновлять) дитини, найменування та адресу компетентного органу, який підготував відповідний висновок про нього і взяв на себе зобов'язання здійснювати контроль за умовами життя та виховання усиновлюваної (удочеряє) дитини; найменування та адресу іноземної організації, що представляє інтереси цього громадянина на території Російської Федерації. Зазначена інформація викладається російською мовою та мовою країни проживання усиновлювача.
  Федеральний оператор в 10-денний термін з дня отримання зазначеного запиту письмово підтверджує наявність у державному банку даних про дітей відомостей про дитину, що залишилася без піклування батьків, і відсутність можливості передачі його у встановлені законодавством Російської Федерації терміни на виховання в сім'ю громадян України, котрі постійно проживають на території Російської Федерації.
 11. Громадянин Російської Федерації, який постійно проживає за межами Російської Федерації, іноземний громадянин або особа без громадянства зобов'язані в 10-денний термін письмово поінформувати відповідного оператора:
  • про подачу ними заяви до суду про встановлення усиновлення ( удочеріння) дитини;
  • про винесення судом рішення про встановлення усиновлення (удочеріння) дитини;
  • про прийняття ними рішення про відмову від пошуку дитини та припинення обліку відомостей про них в державному банку даних про дітей.

Детальніше ...