Постанова уряду про правила ведення державного банку даних про дітей, які залишилися без піклування батьків, та здійснення контролю за його формуванням і використанням (частина 3).

Частина 1 Частина 2

Правила затверджені постановою уряду РФ
№ 217 від 4 квітня 2002 Облік відомостей про громадян України, котрі постійно проживають на території Російської Федерації і бажають взяти дитину на виховання у свою сім'ю

 1. Документування інформації про громадянина Російської Федерації, що постійно проживає на території Російської Федерації і бажаючому взяти дитину на виховання у свою сім'ю (далі іменується - громадянин), та ознайомлення громадянина з відомостями про дітей, які залишилися без піклування батьків, що знаходяться в державному банку даних про дітей, здійснюється регіональним або федеральним оператором, до якого звернувся громадянин (далі іменується - відповідний оператор).
 2. Громадянин пред'являє відповідному оператору паспорт, а у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, інший документ, що засвідчує його особу, і представляє:
  • заяву про своє бажання взяти дитину на виховання у свою сім'ю і з проханням ознайомити його з розташованими в державному банку даних про дітей відомостями про дітей, відповідних його побажань;
  • заповнену анкету громадянина, який бажає прийняти дитину на виховання у свою сім'ю (далі іменується - анкета громадянина);
  • висновок органу опіки та піклування, видане за місцем проживання громадянина, про можливість громадянина бути усиновлювачем, опікуном (піклувальником) або прийомним батьком.

 3. Відповідний оператор в 10-денний термін з дня отримання заяви та документів, зазначених у пункті 14 цих Правил, розглядає їх по суті та надає громадянину для ознайомлення анкети дитини та фотографії дітей, які залишилися без піклування батьків, що відповідають його побажанням, або повертає громадянину документи із зазначенням письмово причин відмови у наданні запитуваної їм інформації про дитину, що залишилася без піклування батьків.
 4. При виборі громадянином дитини, що залишився без піклування батьків , відповідний оператор видає йому направлення на відвідування цієї дитини та інформує про це в 3-денний термін орган опіки та піклування або регіонального оператора за місцем фактичного знаходження зазначеного дитини.
  Направлення видається на відвідування одну дитину і справді протягом 10 днів з дати його видачі. Термін дії направлення може бути продовжений відповідним оператором при наявності підстав, що перешкоджають громадянинові відвідати дитини у встановлений термін (хвороба, службове відрядження тощо).  Відомості про дитину, що залишилася без піклування батьків, на відвідування якого видано направлення одному громадянину, не можуть бути одночасно повідомлені іншому громадянину.
  Громадянин зобов'язаний в установлений для відвідування дитини, що залишився без піклування батьків, термін проінформувати в письмовій формі відповідного оператора про результати відвідування цієї дитини і прийняте ним рішення.
  При відмові громадянина від прийому на виховання у свою сім'ю запропонованого йому дитину він отримує направлення на відвідування іншого обраного ним дитини.

 5. У разі якщо в регіональному або федеральному банку даних про дітей відсутні відомості про дитину, що залишилася без піклування батьків, якого громадянин бажав би прийняти в свою сім'ю, він має право подати заяву з проханням про пошук такої дитини.
  Відповідний оператор не рідше одного разу на місяць письмово повідомляє громадянина про надходження (ненадходження) нових анкет дитини, які містять відомості, які відповідають побажанням громадянина.
  Громадянин у 15-денний термін з дня отримання такого повідомлення може ознайомитися з новими анкетами дитини. Зазначений термін може бути продовжений, якщо громадянин у 15-денний термін з дня отримання повідомлення проінформує відповідного оператора про підстави, що перешкоджають йому ознайомитися з новими анкетами дитини (хвороба, службове відрядження тощо).
  Якщо громадянин, двічі отримавши повідомлення про результати пошуку дитини, що залишився без піклування батьків, не з'явився для ознайомлення з новими анкетами дитини, пошук дитини, що залишився без піклування батьків, для даного громадянина припиняється і може бути поновлений на підставі письмової заяви громадянина.
 6. Громадянин зобов'язаний у 10-денний термін письмово поінформувати відповідного оператора:
  • про подачу їм заяви в суду про встановлення усиновлення (удочеріння) дитини, заяви до органу опіки та піклування про встановлення опіки (піклування) і створення прийомної сім'ї;
  • про винесення рішення про передачу дитини на виховання у його сім'ю (рішення суду про встановлення усиновлення (удочеріння), рішення органу місцевого самоврядування про встановлення опіки (піклування), укладенні договору про створення прийомної сім'ї);
  • про прийняття ним рішення про відмову від пошуку дитини та припинення обліку відомостей про нього у державному банку даних про дітей.

Детальніше ...