Адміністративний Кодекс. Посягання на права громадян.

Частина II. Особлива частина
Глава 5. Посягання на права громадян

Стаття 5.35. Невиконання батьками або іншими законними представниками неповнолітніх обов'язків по утриманню та вихованню неповнолітніх.

Невиконання або неналежне виконання батьками чи іншими законними представниками неповнолітніх обов'язків по утримання, виховання, навчання, захист прав та інтересів неповнолітніх - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до п'яти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.36. Порушення порядку або строків надання відомостей про неповнолітніх, які потребують передачі на виховання в сім'ю або в установи для дітей-сиріт або для дітей, які залишилися без піклування батьків.

Порушення керівником установи, в якому перебувають діти, які залишилися без піклування батьків, або посадовою особою органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації або органу місцевого самоврядування порядку або строків подання відомостей про неповнолітнього, який потребує передачі на виховання в сім'ю (на усиновлення (удочеріння), під опіку (піклування) чи в прийомну сім'ю) або до установи для дітей- сиріт або для дітей, які залишилися без піклування батьків, а так само надання завідомо недостовірних відомостей про такий неповнолітньому - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці.


Вчинення керівником установи, в якому знаходяться діти , що залишилися без піклування батьків, або посадовою особою органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації або органу місцевого самоврядування дій, спрямованих на укриття неповнолітнього від передачі на виховання в сім'ю (на усиновлення (удочеріння), під опіку (піклування) чи в прийомну сім'ю) або в установа для дітей-сиріт або для дітей, які залишилися без піклування батьків, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 5.37. Незаконні дії з усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи в прийомну сім'ю.

Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи в прийомну сім'ю - тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці.