Лист Фонду соціального страхування РФ від 1 листопада 2001 року "Про порядок призначення і виплати допомоги при усиновленні дитини".

№ 02-18/05-7806
від 1 листопада 2001

Фонд соціального страхування Російської Федерації направляє Вам для використання в практичній роботі постанову Уряду Російської Федерації від 11 жовтня 2001 року № 719 "Про затвердження Порядку надання відпусток працівникам , які усиновили дитину "і Порядок надання цих відпусток.

Відповідно до статті 168 КЗпП РФ (у редакції Федерального закону від 10.07.2001 № 90-ФЗ) працівникам, які усиновили дитину, надається відпустка установленої тривалості у зв'язку з усиновленням, а жінкам, за їх бажанням, замість вказаної вище відпустки, - відпустка по вагітності та пологах.

Коментар: "Про відпусток працівникам, які усиновили дитину, див. Трудовий кодекс РФ"

У Відповідно до статей 238 і 240 КЗпП РФ працівникам, які усиновили дитину за період відпустки у зв'язку з усиновленням або відпустки по вагітності та пологах при усиновленні виплачуються відповідну допомогу в розмірі повного заробітку.

Названі вище допомога виплачується повністю одноразово не пізніше десяти календарних днів з дня надання всіх необхідних документів.

Підставою для призначення і виплати допомоги за час відпустки у зв'язку з усиновленням дитини є наказ роботодавця про надання працівнику такої відпустки із зазначенням його тривалості.

Підставою для призначення і виплати допомоги за час відпустки по вагітності та пологах жінці, яка усиновила дитину (дітей), є листок непрацездатності.

Для визначення тривалості зазначених відпусток потрібні відомості про дату народження дитини і дату її всиновлення.


Для оформлення відпустки у зв'язку з усиновленням дитини працівник крім заяви надає документ, що підтверджує право працівника на його отримання (пункт 2 Порядку).

Що стосується порядку видачі жінці, яка усиновила дитину, листка непрацездатності, то цей порядок доручено визначити Міністерству охорони здоров'я Російської Федерації за узгодженням з Фондом соціального страхування Російської Федерації (п. 2 зазначеного вище постанови Уряду Російської Федерації). Після його затвердження Порядок буде направлений у виконавчі органи Фонду.

Допомога на період відпустки по догляду за усиновленою дитиною до досягнення нею віку півтора років призначається і виплачується в розмірах і на умовах, передбачених чинним законодавством для даного виду допомоги.

Посібник працівникам у зв'язку з усиновленням дитини, допомога на період відпустки по вагітності та пологах жінкам, які усиновили дитину (дітей), а також допомогу на період відпустки по догляду за усиновленою дитиною до досягнення нею віку півтора років видається за рахунок коштів Фонду соціального страхування Російської Федерації.

При виникненні в практичній роботі питань, пов'язаних з наданням відпусток, призначенням і виплатою допомог у зв'язку з усиновленням дитини, які потребують роз'яснень, просимо направляти відповідні запити до Фонду соціального страхування для підготовки роз'яснень у відповідності до п. 3 постанови Уряду Російської Федерації.

Л.М. Рау
"Конференція опікунів та усиновлювачів" Приймальний дитина "