Синдром професійного вигорання.

Професійне вигоряння виникає в результаті внутрішнього накопичення негативних емоцій без "розрядки" або "звільнення" від них. Професійне вигоряння веде до виснаження емоційно-енергійно і особистісних ресурсів людини.

В останні роки в Росії, так само як і в розвинених країнах, все частіше говорять не тільки про професійний стресі, а й про синдром професійного згоряння або вигоряння працівників (далі буде застосовуватися термін "професійне вигоряння" як найбільш адекватний).

Професійне вигоряння - це синдром, що розвивається на тлі хронічного стресу і веде до виснаження емоційно-енергійно і особистісних ресурсів працюючої людини. Професійне вигоряння виникає в результаті внутрішнього накопичення негативних емоцій без відповідної "розрядки" або "звільнення" від них. По суті, професійне вигоряння - це дистрес або третя стадія загального адаптаційного синдрому - стадія виснаження (за Г. Сельє).

У 1981 р. Е. Moppoy (A. Morrow) запропонував яскравий емоційний образ, що відображає, на його думку, внутрішній стан працівника, що зазнає дистрес професійного вигорання: "Запах палаючої психологічної проводки".

Які працівники становлять групу ризику в тому випадку, коли ми говоримо про професійний вигорянні? При відповіді на це питання можна виділити наступні закономірності.

По-перше, професійного вигорання більше схильні співробітники, які за родом служби змушені багато та інтенсивно спілкуватися з різними людьми, знайомими і незнайомими. Перш за все це керівники, менеджери з продажу, медичні та соціальні працівники, консультанти, викладачі, поліцейські і т. п. Причому особливо швидко "вигорають" співробітники, що мають інтровертірованний характер, індивідуально-психологічні особливості яких не узгоджуються з професійними вимогами комунікативних професій. Вони не мають надлишку життєвої енергії, характеризуються скромністю і сором'язливістю, схильні до замкнутості і концентрації на предметі професійної діяльності. Саме вони здатні накопичувати емоційний дискомфорт без "скидання" негативних переживань у зовнішнє середовище.

По-друге, синдрому професійного вигорання більше схильні люди, які відчувають постійний внутрішньоособистісний конфлікт у зв'язку з роботою. Найчастіше як у Росії, так і за кордоном це - жінки, що переживають внутрішню суперечність між роботою і сім'єю, а також "пресинг" у зв'язку з необхідністю постійно доводити свої професійні можливості в умовах жорсткої конкуренції з чоловіками.

По-третє, професійного вигорання більше схильні працівники, професійна діяльність яких проходить в умовах гострої нестабільності і хронічного страху втрати робочого місця. У Росії до цієї групи відносяться перш за все люди старше 45 років, для яких ймовірність знаходження нового робочого місця у випадку незадовільних умов праці на старій роботі різко знижується через вік. Крім того, в цій групі знаходяться працівники, що займають на ринку праці позицію зовнішніх консультантів, вимушених самостійно шукати собі роботу.

По-четверте, на тлі перманентного стресу синдром вигоряння проявляється в тих умовах, коли людина потрапляє в нову , незвичну обстановку, в якій він повинен проявити високу ефективність. Наприклад, після лояльних умов навчання у вищому навчальному закладі на денному відділенні молодий фахівець починає виконувати роботу, пов'язану з високою відповідальністю, і гостро відчуває свою некомпетентність. У цьому випадку симптоми професійного вигорання можуть проявитися вже після шести місяців роботи.

По-п'яте, синдрому вигоряння більше схильні жителі великих мегаполісів, які живуть в умовах нав'язаного спілкування та взаємодії з великою кількістю незнайомих людей у ??громадських місцях.

З меншим ризиком для здоров'я і менш вираженим зниженням ефективності синдром професійного вигорання переживають працівники, які характеризуються такими особливостями. У першу чергу це люди, які мають хороше здоров'я і свідомо, цілеспрямовано піклуються про свій фізичний стан (вони постійно займаються спортом і підтримують здоровий спосіб життя). Це люди, які мають високу самооцінку і впевненість в собі, своїх здібностях і можливостях.

Необхідно також підкреслити, що професійне вигоряння менше стосується людей, які мають досвід успішного подолання професійного стресу і здатних конструктивно змінюватися в напружених умовах.

Якщо говорити про характер таких людей, то необхідно виділити такі індивідуально-психологічні особливості, як висока рухливість, відкритість, товариськість, самостійність і прагнення спиратися на власні сили.

Нарешті, важливою відмінною рисою людей , стійких до професійного вигорання, є їх здатність формувати і підтримувати в собі позитивні, оптимістичні установки та цінності як щодо самих себе, так і інших людей і життя взагалі.

Симптоми, складові синдром професійного вигорання, умовно можна розділити на три основні групи: психофізичні, соціально-психологічні та поведінкові.

До психофізичним симптомів професійного вигорання відносяться такі, як:

 • відчуття постійної, минаючий втоми не лише вечорами, але і вранці, відразу після сну (симптом хронічної втоми);
 • відчуття емоційного і фізичного виснаження;
 • зниження сприйнятливості і реактивності на зміни зовнішнього середовища (відсутність реакції цікавості на чинник новизни або реакції страху на небезпечну ситуацію);
 • загальна астенізація (слабкість, зниження активності та енергії, погіршення біохімії крові і гормональних показників);
 • часті безпричинні головні болі; постійні розлади шлунково-кишкового тракту;
 • різка втрата або різке збільшення ваги;
 • повна або часткова безсоння (швидке засинання і відсутність сну рано вранці, починаючи з 4 год.


  ранку або, навпаки, нездатність заснути ввечері до 2-3 год. ночі і "важкий" пробудження вранці, коли потрібно вставати на роботу);

 • постійне загальмований, навпаки, сонливість і бажання спати протягом всього дня;
 • задишка або порушення дихання при фізичному або емоційним навантаженням;
 • помітне зниження зовнішньої і внутрішньої сенсорної чутливості: погіршення зору, слуху, нюху і дотику, втрата внутрішніх , тілесних відчуттів;
 • можливо, професійне вигоряння є однією з причин зниження тривалості життя в Росії, особливо у чоловіків.

Так, серед усіх померлих чоловіків у Росії в останні 5 років чоловіки працездатного віку від 15 до 59 років становлять понад 80%. Правда, в 1965 р. смертність чоловіків працездатного віку в СРСР була ще вищою - 98%. І якщо раніше лікарі називали такі причини високої смертності серед чоловіків, як нещасні випадки, отруєння і насильницькі смерті, то в останні роки вони говорять саме про стресі і вигорянні як провідних факторах.

До соціально-психологічним симптомів професійного вигорання відносяться такі неприємні відчуття і реакції, як:

 • байдужість, нудьга, пасивність і депресія (знижений емоційний тонус, відчуття пригніченості );
 • підвищена дратівливість на незначні, дрібні події;
 • часті нервові "зриви" (спалаху невмотивованого гніву або відмови від спілкування, "відхід в себе ");
 • постійне переживання негативних емоцій, для яких у зовнішній ситуації причин немає (почуття провини, образи, підозрілості, сорому, скутості);
 • почуття неусвідомленого підвищеної тривожності (відчуття, що "щось не так , як треба ");
 • почуття гіпервідповідальним і постійне почуття страху, що "не вийде" або людина "не впорається";
 • загальна негативна установка на життєві і професійні перспективи (за типом "Як не старайся, все одно нічого не вийде ").

До поведінковим симптомів професійного вигорання належать такі вчинки і форми поведінки працівника:

 • відчуття, що робота стає все важче і важче, а виконувати її - все важче і важче;
 • співробітник помітно змінює свій робочий режим дня (рано приходить на роботу і пізно йде або, навпаки, пізно приходить на роботу і рано йде);
 • незалежно від об'єктивної необхідності працівник постійно бере роботу додому, але вдома її не робить;
 • керівник відмовляється від прийняття рішень, формулюючи різні причини для пояснень собі та іншим;
 • почуття непотрібності, невіра в поліпшення, зниження ентузіазму по відношенню до роботи, байдужість до результатів;
 • невиконання важливих, пріоритетних завдань і "схоплення" на дрібних деталях, яка не відповідає вимогам службовим трата більшої частини робочого часу на мало усвідомлюване або не усвідомлювала виконання автоматичних і елементарних дій;
 • дистанційованість від співробітників і клієнтів, підвищення неадекватною критичності;
 • зловживання алкоголем, різке зростання викурених за день сигарет, застосування наркотичних засобів.

Помічено, що симптоматика професійного вигорання може бути "інфекційної" і виявлятися не тільки в окремих працівників. Нерідко зустрічається професійне вигоряння організацій , яке проявляється в тому, що у переважної більшості співробітників присутній внутрішнє фізична або емоційний стан з одними і тими ж симптомами, а також одні й ті ж форми поведінки. У таких випадках помітно "стираються" індивідуальні відмінності між працівниками, вони стають неприродно схожими і однаковими, як би "на одне обличчя". Люди стають песимістами, у яких немає віри в позитивні зміни на роботі і можливість щось змінити власними зусиллями.

Причинами професійного вигорання організації виступають постійні протиріччя в стратегічному і тактичному керівництво; надмірні, нездійсненні вимоги до працівників; передача відповідальності співробітникам, які не мають повноважень, відсутність об'єктивних критеріїв для оцінки результатів праці; неефективна система мотивування і стимулювання персоналу.

Симптоми професійного вигорання організацій: неадекватно підвищена плинність кадрів (від 100% і більше на рік, тобто . протягом року звільняються практично всі співробітники, а деякі працюють менше року); знижена мотивація до праці, дуже часті "перекури" і "чайні" перерви (більше 30% від загального обсягу робочого часу); професійна залежність персоналу від керівників, яка проявляється або в підвищеному та неадекватному критичному ставленні до управління, або в почутті безпорадності без активної допомоги з боку керівництва; занадто висока конфліктність персоналу і важка атмосфера в компанії. Як для окремого працівника, так і для організації стан професійного вигорання може бути несвідомим або неправильно зрозумілим і оціненим. Власне неблагополучний стан як людині, так і організації важко, практично неможливо побачити з боку, тому відсутні умови для того, щоб вчасно почати корекційні і відновлюють заходи.

Наталія Василівна Самоукіна
провідний науковий співробітник Психологічного інституту РАО
Стаття надана сайтом Elitarium.ru