Хто є хто в дитячому садку?.

У кожному дитячому садку працює безліч співробітників, і в кожного з них своє коло обов'язків. Але деколи батькам досить складно розібратися, до кого обраться зі своїми проблемами. Так з ким же краще за все обговорити питання виховання? Про що можна запитати методиста? За що відповідає вихователь? І чим займається педагог-психолог?

Керівництво

До адміністрації дошкільного закладу відносяться завідувач дитячим садом, старший вихователь і заступник завідувача з адміністративно-господарської частини.

Завідувач дитячим садом. Оскільки в реальному житті дитячими садами керують переважно жінки, то й назва цієї посади зазвичай вживають у жіночому роді - завідувачка.

Завідуюча здійснює загальне керівництво дитячим садом. У своїй діяльності вона спирається на Закон України «Про освіту», Типове положення про дошкільну освітньому закладі, Статут дошкільного закладу, і на інші законодавчі акти. Вона займається комплектуванням груп дітьми у відповідності з їх віком, станом їх здоров'я, індивідуальними особливостями та запитами батьків, підбирає кадри, керує педагогами, і обслуговуючим персоналом. Крім того, завідувачка відповідає за раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів, що надходять з інших джерел.

Батьки можуть звертатися до завідуючої за консультаціями і вносити власні пропозиції щодо покращення роботи з дітьми, зокрема, пропозиції щодо організації додаткових послуг. Батьки також в праві вимагати від неї, щоб очолюваний нею колектив забезпечував дитині належний догляд, виховання та навчання, охорону і зміцнення здоров'я - відповідно до умов договору.

Старший вихователь займається методичною роботою та організує весь виховно-освітній процес в дитячому садку, тому в повсякденному спілкуванні його також називають методистом.

Разом із завідуючою він керує колективом дитячого саду, беручи участь у підборі кадрів, у розробці та впровадженні програм розвитку та педагогічних планів. Комплектує групи навчальними посібниками, іграми, іграшками, організовує співпрацю з іншими дошкільними установами, школами, дитячими центрами, музеями тощо

Старший вихователь проводить велику методичну роботу в педагогічному колективі : відкриті заняття для вихователів, семінари, індивідуальні та групові консультації. Крім цього він бере участь в роботі з батьками: готує стенди, папки-пересування, присвячені сімейному вихованню та ін

Заступник керівника з виховно-освітньої роботи . Іноді цю посаду можна зустріти в штатному розкладі дитячого саду замість посади старшого вихователя. Але це не цілком одне й те саме. Якщо старший вихователь займається виключно питаннями виховно-освітнього процесу, то заступник з виховно-освітньої роботі крім цього координує роботу всіх служб, бере участь у прийнятті управлінських рішень.

Заступник завідувача з адміністративно-господарської частини (завгосп) керує роботами по господарському обслуговуванню дитячого саду. Стежить за станом приміщень, займається закупівлями меблів, посуду, обладнання та іграшок. Керує роботами з благоустрою та озеленення території, стежить за виконанням протипожежних заходів та інших умов безпеки дітей і дорослих.

Основний педагогічний склад

Вихователь (вихователька) - педагог, безпосередньо відповідальний за життя і здоров'я довірених йому дітей. Проте вихователька не просто «наглядає» за малюками, вона планує та проводить заняття, ігри, прогулянки та розваги відповідно до віку дітей. Створює умови в групі для успішної реалізації виховно-освітньої програми і, власне кажучи, сама ж її реалізує. Спільно з музичним керівником і вихователем з фізичної культури готує свята, розважальні та спортивні заняття. Керує роботою помічника вихователя.

Крім того, вихователь веде роботу з батьками з питань виховання дітей у сім'ї, залучає їх до активної співпраці з дитячим садом. Погоджує з батьками профілактичні щеплення дітей, заплановані в дошкільному закладі.

Якщо дитячий сад повністю укомплектований педагогічними кадрами, у кожній групі працює за два вихователі, які працюють у тісному співробітництві один з одним. У вихователя семигодинний робочий день, тому перша зміна починається рано вранці - о 7.00 до 14.00, друга починається о 12.00, а закінчується о 19.00. У період з 12.00 до 14.00 обидва вихователя працюють разом. У цей час педагог, який працює з ранку і проводив заняття, розповідає про події першої половини дня, повідомляє, з ким необхідно позайматися додатково, кому з дітей зроблені щеплення, які питання обговорити з батьками та ін

Музичний керівник відповідає за музичне виховання. Організовує та проводить музичні заняття, літературно-музичні ранки, вечори. Виявляє музично обдарованих дітей і займається з ними індивідуально і в групі. Бере участь у проведенні ранкової гімнастики, фізкультурних занять і розваг, забезпечує музичний супровід організованих ігор дітей у 2-ій половині дня, проводить музично-дидактичні, театралізовані і ритмічні гри.

Вихователь з фізичної культури проводить фізкультурні заняття і під час їх проведення повністю відповідає за безпеку вихованців. Контролює рухову активність дітей протягом дня. Разом з медсестрою контролює гігієнічні умови для проведення занять. Організує роз'яснювальну роботу з батьками з питань фізичного виховання.

Як і інші педагоги, вихователь з фізкультури керується затвердженими програмами, що враховують вікові особливості дітей, і під час занять враховує індивідуальні можливості кожної дитини.

Інструктор з плавання проводить заняття в басейні, також відповідно до програми. Дітей раннього і молодшого дошкільного віку вчить не боятися великої кількості води (за допомогою спеціальних ігор-занять), а з середнього дошкільного віку починає навчання різним стилям плавання (кроль, брас, «дельфін»). Повністю відповідає за безпеку дітей на воді. Спільно з медсестрою контролює гігієнічний стан басейну.

Інструктор допомагає дітям при роздяганні і прийнятті душу, привчає їх до суворого додержання вимог гігієни.

Питання корекції

Педагог-психолог - його робота спрямована на збереження психічного, соматичного і соціального благополуччя вихованців. Його завдання - допомога дітям, батькам та педагогічному колективу у вирішенні конкретних проблем. Педагог-психолог проводить психологічну діагностику, визначає ступінь відхилень (розумових, фізичних, емоційних) у розвитку вихованців, виявляє порушення соціального розвитку і проводить їх психолого-педагогічну корекцію. Бере участь у плануванні та розробці розвиваючих та корекційних програм, в освітній діяльності. Сприяє розвитку творчо обдарованих вихованців. Формує психологічну культуру педагогічних працівників, а також дітей і їх батьків.

Логопед займається корекцією відхилень у розвитку мовлення дітей. Обстежує вихованців, визначає структуру і ступінь вираженості наявних у них дефектів. Проводить групові та індивідуальні заняття з виправлення відхилень.

Додаткова освіта

Останнім часом у деяких дитячих садках з'явилася така посада, як педагог додаткової освіти з різних напрямків (екології, образотворчої діяльності, театрально-ігрової діяльності, ритміці, навчання іноземної мови та ін).

Керівник гуртка з образотворчої діяльності організовує роботу з дітьми за одним або всіма видами образотворчої діяльності (малювання, ліплення, аплікація). Виявляє і розвиває творчі здібності дітей, спільно з вихователями вивчає індивідуальні особливості вихованців, планує в ході заняття завдання різних рівнів складності відповідно підготовці та розвитку кожної дитини, а також веде індивідуальну роботу. Крім стандартних занять проводить заняття у формі бесіди, спостереження, екскурсії, втягує дітей у пошукову та експериментальну роботу, формуючи їх творчу активність в образотворчій діяльності.


Керівник гуртка з екології відповідає за екологічне виховання дошкільників на основі систематичних спостережень за об'єктами і явищами природи. Еколог формує у дітей екологічні знання та навички за допомогою гри, образотворчої діяльності і т.д. Прищеплює своїм вихованцям шанобливе ставлення до світу природи.

Педагог додаткової освіти за театрально-ігрової діяльності використовує у своїй роботі різні види і форми театральної діяльності. Мета його роботи - розвиток творчих здібностей, естетичного смаку дітей. Цей педагог, знайомлячи дітей з артистичними прийомами, стимулює виразність мови кожної дитини, формує його інтонацію, жест, позу, ходу. Вчить довільно керувати своїми рухами, і рухами зображуваних персонажів. Під керівництвом «театрального» педагога діти готуються до виступів на дитячих ранках, до участі в дозвіллі, вікторинах, виставах, а інші педагоги і батьки беруть участь в організації театрально-ігрової діяльності (оформлення приміщень, забезпечення театральними костюмами, атрибутами і аксесуарами).

Педагог додаткової освіти з навчання дітей іноземної мови проводить заняття іноземною мовою. Його завдання - розширення словникового запасу дітей з поступовим переходом до граматичних конструкціях, формування правильної вимови звуків. Цей педагог консультує педагогів і батьків з питань розвитку мовних навичок дітей, проводить звітні заходи, готує з дітьми міні-вистави.

Педагог додаткової освіти по ритміці навчає дітей музично-ритмічним рухам і танців з урахуванням їх фізіологічних та вікових особливостей. Формує і розвиває у дітей музичні, рухові навички, координацію рухів і пластичність. Готує дітей до фестивалів.

Медичні працівники

Медичними питаннями в дитячому саду займаються старша медична сестра, медсестра по басейну, дієтсестра, медсестра з масажу. Рідше, у спеціалізованих дитячих садах, можна зустріти медсестру з фізіотерапії та медсестру з лікувальної фізкультури.

Старша медична медсестра контролює санітарно-епідемічний режим у дитячому садку, а також стежить за дотриманням режиму дня, харчуванням дітей, правильним проведенням ранкової гімнастики, фізкультурних занять та прогулянок. Організовує заходи по загартуванню дітей і бере участь в організації оздоровчих заходів. Веде щоденний облік дітей, відсутніх через хворобу, ізолює хворих дітей.

Крім того, старша медсестра готує дітей до лікарських оглядам і сама бере участь у них, проводить зважування, антропометричні вимірювання дітей, здійснює профілактичні щеплення і виконує призначення лікаря .

Медсестра по басейну - ця посада є в садах з плавальним басейном і іноді поєднується з посадою старшої медсестри. Медсестра по басейну проводить огляд дітей перед кожним заняттям з плавання, звільняє їх від занять при нездужання і скаргах на погане самопочуття, спостерігає за станом дітей під час занять. Контролює санітарний стан усіх приміщень басейну і устаткування.

дієтсестра складає і розкладає щоденне меню і стежить за якістю приготування їжі. Вона щодня виробляє пробу готових страв і закладає її на зберігання у відповідності з вимогами СЕС. Стежить за виконанням графіка отримання їжі групами і проводить щоденний обхід груп, перевіряючи організацію харчування в групах.

Молодший обслуговуючий персонал

До молодшому обслуговуючому персоналу ставляться помічник вихователя, кухар, комірник, праля та ін Всі ці співробітники забезпечують безперебійну роботу дошкільного закладу, але тільки помічник вихователя працює безпосередньо з дітьми.

Помічник вихователя , або молодший вихователь (в повсякденному спілкуванні - просто няня) допомагає вихователю в організації освітньо-виховного процесу, і разом з вихователем відповідає за життя і здоров'я вихованців. Помічник вихователя приносить з кухні їжу і допомагає в роздачі, потім прибирає і миє посуд, готує воду для вмивання дітей, для полоскання рота; в старших групах організовує сервіровку дитячих столів. Допомагає вихователю виводити дітей на прогулянку і заводити їх у групу, роздягати малюків перед тихою годиною й одягати після нього. Готує все необхідне для проведення гартують і гігієнічних процедур, бере участь в організації занять з навчання дітей плаванню.

Також няня відповідає за чистоту в приміщеннях, два рази на день вона проводить вологе прибирання в групі. Відповідно до вимог СЕС проводить санітарну обробку посуду, іграшок. Стежить за чистотою рушників, змінює їх у міру забруднення, допомагає вихователю у проведенні гігієнічних процедур з дітьми. Один раз на 10 днів проводить зміну постільної білизни.

До кого звернутися?

Всі педагоги дитячого саду повинні мати вищу професійну або середню спеціальну освіту. У завідуючої та старшого вихователя освіта повинна бути вищою. Кожен з педагогів (логопед, психолог, педагоги додаткової освіти, вихователь з фізкультури) працює в парі з вихователем в групі, і ті знання, які дитина отримує на заняттях, закріплюються потім у повсякденній діяльності.

До будь-якого співробітника дитячого саду батьки можуть звернутися з питаннями та отримати кваліфіковану відповідь. Так, старший вихователь може відповісти на питання, що стосуються організації дозвілля дітей вдома, розповісти про програми та методи роботи, які використовуються в дитячому садку, про те, що повинен знати і вміти дитина до певного віку, порадити, які книги та іграшки варто купувати малюкові.

З вихователями можна обговорити деякі питання виховання: що зробити, щоб дитина прибирав іграшки? чим зайняти дитину під час підготовки до вечері? як обговорювати з дитиною прочитане твір? які питання слід задавати дитині під час розглядання ілюстрацій у книзі? та ін

Інструктор з плавання розповість, як зробити, щоб дитина з задоволенням йшов у басейн або як навчити дитину не боятися води. Педагог-психолог проконсультує з приводу страхів, примх, впертості у дітей. Логопед підкаже ефективні прийоми корекції мовлення. Педагог з театрально-ігрової діяльності розповість, як краще заучувати вірші з дитиною.

Помічник вихователя (молодший вихователь) відповість на питання, що стосуються культурно-гігієнічних навичок, апетиту дитини, пояснить, коли і як проводиться провітрювання в групі .

Всі співробітники дитячого саду працюють у тісному контакті один з одним, створюючи найкращі умови для фізичного і психічного життя дитини.

Режим роботи

У кожного фахівця в дитячому саду є свій графік роботи.

Завідуюча працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, який зазвичай складений так, щоб можна було контролювати роботу всіх структурних підрозділів. Таким чином, робочий день керівника дитячого саду може починатися і в 7, і в 8, і о 9 годині ранку, а закінчуватися відповідно і в 5, і 7 годин вечора.

У вихователя семигодинний робочий день. Перша зміна триває з 7.00 до 14.00, друга починається о 12.00, а закінчується о 19.00. Період з 12.00 до 14.00 - годинник, коли обидва вихователя групи працюють разом.

Музичний керівник, вихователь з фізичної культури та інструктор з плавання працюють за графіком, який залежить від кількості груп, які вони ведуть.

Педагог-психолог , як і вихователь, працює 7 годин на день. Графік його роботи може охоплювати як на першу, так і другу половину дня, щоб була можливість займатися не тільки з дітьми та педагогами, а й спілкуватися з батьками вихованців.

У педагога додаткової освіти робочий графік складається, виходячи з 18-годинного робочого тижня, тобто він може приходити на роботу як кожен день, так і кілька разів на тиждень - від цього залежить тривалість його робочого дня.

Старша медсестра починає роботу о 7.15.