Гігієнічні вимоги до умов навчання в загальноосвітніх установах. Частина 7. Вимоги до режиму освітнього процесу.

Гігієнічні вимоги до умов навчання в загальноосвітніх установах. Частина 6

2.9. Вимоги до режиму освітнього процесу

2.9.1. Відповідно до ст. 28 Федерального закону "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення" програми, методики і режими виховання і навчання, в частині гігієнічних вимог, допускаються до використання за наявності санітарно-епідеміологічного висновку про відповідність їх санітарним правилам.

Гігієнічні вимоги до максимальних величин освітньої навантаження Класи Максимально допустима тижневе навантаження в годинах При 6-денному тижня При 5-денному тижні 1 - 20 2 - 4 25 22 5 31 28 6 32 29 7 34 31 8 - вересень 1935 32 10 - листопад 1936 33

Годинники факультативних , групових та індивідуальних занять повинні входити в обсяг максимально допустимого навантаження. При 35-хвилинної тривалості уроків у 2 - 4 класах максимально допустима тижневе навантаження при 6-денному навчальної тижня становить 27 годин, при 5-денному навчальної тижня - 25 годин.

2.9.2. Тривалість навчального тижня для учнів в 5-11 класах залежить від обсягу тижневої навчального навантаження і визначається відповідно до табл.

2.9.3. Тривалість уроку не повинна перевищувати 45 хвилин.

2.9.4. У 1-і класи приймаються діти 8-го чи 7-го року життя на розсуд батьків. Прийом до навчального закладу дітей 7-го року життя здійснюється при досягненні ними до 1 вересня навчального року віку не менше 6 років 6 місяців. Прийом дітей до 1-і класи здійснюється на підставі висновку психолого-медико-педагогічної комісії (консультації) про готовність дитини до навчання. Навчання дітей, які не досягли 6,5 років до початку навчального року, слід проводити в умовах дитячого саду або освітньої установи з дотриманням всіх гігієнічних вимог щодо організації навчання дітей із шестирічного віку. Навчання дітей у 1-му класі слід проводити з дотриманням таких вимог:

 • навчальні заняття проводяться тільки в першу зміну;
 • 5 -денна навчальний тиждень;
 • організація полегшеного навчального дня в середині навчального тижня;
 • проведення не більше 4-х уроків на день;
 • тривалість уроків - не більше 35 хвилин;
 • організація в середині навчального дня динамічної паузи тривалістю не менше 40 хвилин;
 • використання "ступеневого" режиму навчання в першому півріччі;
 • організація денного сну , 3-разового харчування та прогулянки для дітей, які відвідують групу продовженого дня;
 • навчання без домашніх завдань і бального оцінювання знань учнів
 • додаткові тижневі канікули в середині третьої чверті.

2.9.5. У оздоровчих цілях і для полегшення процесу адаптації дітей до вимог загальноосвітнього закладу в 1-х класах застосовується "ступінчастий" метод поступового нарощування навчального навантаження:

 • у вересні , жовтні - 3 уроки по 35 хвилин кожний;
 • з другої чверті - 4 уроки по 35 хвилин кожен.

2.9.6. У початкових класах щільність навчальної роботи учнів на уроках з основних предметів не повинна перевищувати 80%. З метою профілактики втоми, порушення постави, зору учнів на уроках проводяться фізкультхвилинки і гімнастика для очей під час навчання письма, читання, математики (Додатки 2 і 3).

2.9.7. В оздоровчих цілях у загальноосвітніх закладах створюються умови для задоволення біологічної потреби учнів в русі. Ця потреба може бути реалізована за допомогою щоденної рухової активності учнів в обсязі не менше 2 ч. Такий обсяг рухової активності складається з участі учнів у комплексі заходів дня кожної установи (Додаток 4): у проведенні гімнастики до навчальних занять, фізкультхвилинок на уроках, рухливих ігор на змінах, спортивного години на подовженому дні, уроків фізкультури, позакласних спортивних занять і змагань, днів здоров'я, самостійних занять фізкультурою. З цією ж метою в шкільний компонент навчальних планів для учнів I ступеня рекомендується включати предмети рухово-активного характеру (хореографія, ритміка, сучасні та бальні танці, навчання традиційним і національним спортивним іграм та ін.)

2.9. 8. Навчальні заняття слід починати не раніше 8 годин, без проведення нульових уроків. У загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеях та гімназіях навчання проводиться тільки в першу зміну. У загальноосвітніх закладах, що працюють у кілька змін, навчання 1-х, 5-х, випускних та класів компенсуючого навчання має бути організовано у першу зміну. ??

2.9.9. У класах компенсуючого навчання кількість учнів не повинно перевищувати 20 осіб. Тривалість уроків у таких класах становить не більше 40 хвилин. Корекційно-розвиваючі заняття включаються в обсяг максимально допустимої тижневого навантаження, встановленої для учнів кожного віку. Незалежно від тривалості навчального тижня кількість уроків на день має бути не більше 5 - у початкових класах і не більше 6 - у 5-11 класах. Для попередження стомлення і збереження оптимального рівня працездатності протягом тижня навчаються у компенсаційних класах повинні мати полегшений навчальний день у середині тижня (середа). З метою реабілітації здоров'я і скорочення термінів адаптації до вимог загальноосвітнього закладу навчаються компенсуючих класів забезпечуються в установі необхідної медико - психологічної допомогою (психолог, педіатр, логопед), спеціально підготовленими педагогами, технічними та наочними посібниками, підключенням батьків до процесу навчання й розвитку дітей.

2.9.10. У малокомплектних загальноосвітніх установах формування класів - комплектів визначається конкретними умовами і залежить від числа учнів і вчителів. Оптимальним є роздільне навчання учнів I ступеня різного віку. Допускається об'єднання учнів I ступеню в клас - комплект, при цьому слід віддавати перевагу формуванню двох суміщених класів - комплектів. Оптимальним є об'єднання в один комплект навчаються 1 і 3 класів (1 + 3), 2 і 3 класів (2 + 3), 2 і 4 класів (2 + 4).


Для попередження стомлення учнів необхідно скорочувати тривалість суміщених (особливо 4-х і 5-х) уроків на 5 - 10 хв. (Крім уроку фізкультури). При необхідності об'єднати в один комплект навчаються 1, 2, 3, 4 класів слід застосовувати ковзний графік навчальних занять для дітей різного віку з метою створення умов для проведення в кожному класі частини уроків поза суміщення (дотримання цієї вимоги особливо необхідно для першокласників) (прилож. 5). В установах, де з 2 класу застосовується програмованого навчання з використанням звукотехнічних коштів, повинна дотримуватися гранично допустима тривалість роботи дітей з програмними матеріалами: на уроках письма у 2 класі - не більше 20 хв., В 3-м - не більше 25 хв.; на уроках математики в 2 класі - не більше 15 хв., в 3-м - не більше 20 хв. На уроках читання використання звукотехнічних коштів допустимо тільки в якості звукових наочних посібників. Незалежно від ступеня навчання наповнюваність двокласних комплектів повинна становити не більше 25, а при об'єднанні в один комплект трьох - чотирьох класів - не більше 15 дітей.

2.9.11. При використанні в загальноосвітніх установах аудіовізуальних ТСО тривалість їх безперервного застосування в навчальному процесі встановлюється відповідно до Таблиці 4.

Тривалість безперервного застосування на уроках різних технічних засобів навчання Класи Тривалість перегляду (мін.) діафільмів,
діапозитивів кінофільмів телепередач 1 - 7 лютого - 15 15 - 20 15 3 - 4 15 - 20 15 - 20 20 5 - 7 20 - 25 20 - 25 20 - 25 8 - 11 - 25 - 30 25 - 30

Протягом тижня кількість уроків із застосуванням ТСО не повинно перевищувати для учнів I ступеня 3-4, що навчаються II і III ступеня - 4-6.

2.9.12. При використанні комп'ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять безпосередньо з відеодисплейних терміналом (ВДТ) та проведення профілактичних заходів повинні відповідати гігієнічним вимогам, що пред'являються до відеодисплейних терміналів і персональним електронно-обчислювальних машин. Після занять з ВДТ необхідно проводити гімнастику для очей, яка виконується на робочому місці (Додаток 5).

2.9.13. На заняттях працею слід чергувати різні за характером завдання. Не слід на уроці виконувати один вид діяльності протягом усього часу самостійної роботи. Загальна тривалість практичної роботи для учнів у 1-2 класах - 20-25 хвилин, для учнів у 3-4 класах - 30-35 хвилин.

Тривалість безперервної роботи з папером, картоном, тканиною для першокласників не більше 5 хвилин, для учнів у 2-3-х - 5-7 хвилин, для учнів у 4-х - 10 хвилин, а при роботі з деревом і дротом - не більше 4-5 хвилин. Тривалість практичної роботи на уроках праці для учнів в 5-7 класах не повинна перевищувати 65% часу занять. Тривалість безперервної роботи за основним трудовим операцій для учнів у 5-х класах - не більше 10 хвилин, у 6-х - 12 хвилин, в 7-х - 16 хвилин.

2.9.14. Розклад уроків складається окремо для обов'язкових і факультативних занять. Факультативні заняття варто планувати на дні з найменшою кількістю обов'язкових уроків. Між початком факультативних і останнім уроком обов'язкових занять влаштовується перерву тривалістю в 45 хвилин.

2.9.15. У початкових класах здвоєні уроки не проводяться. Для учнів в 5-9 класах здвоєні уроки допускаються для проведення лабораторних, контрольних робіт, уроків праці, фізкультури цільового призначення (лижі, плавання). Здвоєні уроки по основних та профільних предметів для учнів в 5-9 класах допускаються за умови їх проведення слідом за уроком фізкультури або динамічної паузою тривалістю не менше 30 хвилин. У 10-11 класах допускається проведення здвоєних уроків з основних та профільних предметів.

2.9.16. При складанні розкладу уроків слід чергувати протягом дня і тижня для учнів I ступеня основні предмети з уроками музики, образотворчого мистецтва, праці, фізкультури, а для учнів II і III ступені навчання - предмети природничо - математичного та гуманітарного циклів.

2.9.17. Розклад уроків будується з урахуванням ходу денної і тижневої кривої розумової працездатності учнів (Додаток 6).

2.9.18. Тривалість змін між уроками становить не менше 10 хвилин, великої перерви (після 2 або 3 уроків) - 30 хвилин: замість однієї великої перерви допускається після 2 та 3 уроків влаштовувати дві зміні по 20 хвилин кожна. Зміни необхідно проводити при максимальному використанні свіжого повітря, у рухливих іграх. При проведенні щоденної динамічної паузи дозволяється подовжувати велику зміну до 45 хвилин, з яких не менше 30 хвилин відводиться на організацію рухово-активних видів діяльності учнів на спортмайданчику установи, в спортивному залі або в обладнаних тренажерами рекреації.

2.9. 19. Домашні завдання даються які навчаються з урахуванням можливості їх виконання у таких межах: у 1 класі (з другого півріччя) - до 1 год, у 2-му - до 1,5 год, в 3-4-го - до 2 год, в 5 -6-м - до 2,5 години, в 7-8-м - до 3 год, в 9-11-м - до 4 ч.

2.9.20. Робота груп продовженого дня будується відповідно до діючих вимог МОЗ Росії з організації та режиму роботи груп продовженого дня. У групах продовженого дня тривалість прогулянки для учнів I ступеня складає не менше 2 годин, що навчаються II ступеня - не менше 1,5 години. Самопідготовку слід починати з 16 годин. Тривалість самопідготовки визначається класом навчання відповідно до п.

2.9.20. Найкращим поєднанням видів діяльності дітей у групах продовженого дня є їх рухова активність на повітрі до початку самопідготовки (прогулянка, рухливі та спортивні ігри, суспільно корисна праця на ділянці загальноосвітньої установи), а після самопідготовки - участь у заходах емоційного характеру (заняття в гуртках, ігри , відвідування видовищних заходів, підготовка і проведення концертів самодіяльності, вікторин та інше).

Гігієнічні вимоги до умов навчання в загальноосвітніх установах. Частина 8