Аритмії серця.

Проблема порушень серцевого ритму залишається постійно актуальною - і скільки б не було робіт, присвячених цій темі, вичерпати її неможливо. Порушення серцевого ритму повсякденно зустрічаються в лікарській практиці, спектр серцевих аритмій в етіологічному, клінічному, діагностичному, прогностичному плані надзвичайно широкий.

Серцеві аритмії можуть бути виявлені у здорової людини, і в цих випадках вони мають цілком доброякісний характер, не відбиваючись хоч скільки-небудь на якості життя. І в той же час порушення серцевого ритму - одне з найбільш частих і значимих ускладнень зовсім різних захворювань. Аритмії нерідко визначають прогноз для праці та життя. Порушення серцевого ритму, навіть якщо вони не дуже серйозно порушують гемодинаміку, можуть переноситися хворими досить важко і міняти весь стиль їхнього життя.

Аритмії можуть виникати при структурних змінах у провідній системі при захворюваннях серця і (або) під впливом вегетативних, ендокринних, електролітних і інших метаболічних порушень, при інтоксикаціях і деяких лікарських впливах.

Нерідко навіть при виражених структурних змінах у міокарді аритмія обумовлюється почасти або в основному метаболічними порушеннями. Перераховані вище чинники впливають на основні функції (автоматизм, провідність) всієї провідної системи або її відділів, обумовлюють електричну неоднорідність міокарда, що й призводить до аритмії.

В окремих випадках аритмії обумовлюються індивідуальними вродженими аномаліями провідної системи. Вираженість аритмії може не відповідати тяжкості основного захворювання серця. Аритмії діагностуються головним чином по ЕКГ.

Більшість аритмій може бути діагностовано і диференційовано по клінічних і електрокардіографічних ознаках. Зрідка необхідне спеціальне електрофізіологічне дослідження (внутрішньосерцева або внутрішньостравохідна електрографія зі стимуляцією відділів провідної системи), виконуване в спеціалізованих кардіологічних установах. Лікування аритмій завжди включає лікування основного захворювання і власне протиаритмічних заходи.

Що таке аритмія? Це порушення частоти, ритмічності і послідовності скорочень відділів серця. Нормальний ритм забезпечується автоматизмом синусового вузла і називається синусовим.

Серцевий ритм зароджується в синоатріальної (СА) вузлі. Спочатку збудження охоплює міокард правого передсердя і через незначний час (до 20 ms) - ліве передсердя.

Охопивши передсердя, ритм починає проводитися на шлуночки через атріовентрикулярний (AV) вузол.


По ніжках Гіса збудження проходить і залучає до скорочення правий і лівий шлуночок.

Таким чином задається ритм серцевої діяльності, і ритмічні скорочення переміщають кров по системах великого і малого кіл кровообігу.

Тому аритмія розуміється як порушення синхронності в роботі серця і частоти серцевого ритму.

Чи пов'язано це із захворюванням серця? Ні, не завжди. Досить часто, особливо у молодих людей, аритмія не пов'язана із захворюванням серця. Аритмії можуть виникати під впливом вегетативних, ендокринних, електролітних і інших метаболічних порушень, при інтоксикаціях і деяких лікарських впливах.

У ряді випадків аритмії можуть виникати при структурних змінах у провідній системі серця і при захворюваннях міокарда .

Які причини виникнення аритмії? Перераховані вище чинники впливають на основні функції (автоматизм, провідність) всієї провідної системи або її відділів, обумовлюють електричну нестабільність міокарда, що й призводить до аритмії.

В окремих випадках аритмії обумовлюються індивідуальними вродженими аномаліями провідної системи.

Які симптоми аритмії? Досить великий спектр скарг виникає при аритміях. У багатьох випадках вони залишаються непоміченими, їх виявлення можливе лише при обстеженні.

У ряді випадків частота тих або інших симптомів, найбільш характерних скарг залежить від гостроти захворювання, вираженості змін гемодинаміки і тривалістю хвороби на ; момент звернення до лікаря.

Чим аритмія небезпечна? У випадках перевтоми, стресу, інтоксикації і прийому деяких лікарських речовин аритмія проходить самостійно.

При структурних захворюваннях міокарда і провідної системи серця аритмія погіршує стану серця і при запущених формах захворювання може лідирувати у скаргах хворого .

Які обстеження проводяться? Більшість аритмій може бути діагностовано і диференційовано по клінічних і електрокардіографічних ознаках. Зрідка необхідне спеціальне електрофізіологічне дослідження (внутрішньосерцева або внутрішньостравохідна електрографія зі стимуляцією відділів провідної системи), виконуване в спеціалізованих кардіологічних установах.

Яке існує лікування? Лікування аритмій завжди включає лікування основного захворювання і власне протиаритмічних заходи.

Стаття надана сайтом Відділення серцевої хірургії та допоміжного кровообігу Інституту трансплантології і штучних органів