Аутизм - не хвороба, це порушення розвитку.

Аутизм не можна вилікувати. Іншими словами - від аутизму немає таблеток. Допомогти дитині з аутизмом може лише рання діагностика і багаторічне кваліфіковане педагогічний супровід.

Аутизм як самостійне розлад вперше був описаний Л. Каннером в 1942 р., в 1943 р. подібні розлади у старших дітей описав Г. Аспергер, а в 1947 р. - С. С. Мнухін.

Аутизм - тяжке порушення психічного розвитку, при якому перш за все страждає здатність до спілкування, соціальній взаємодії. Поведінка дітей з аутизмом характеризується також жорсткою стереотипністю (від багаторазового повторення елементарних рухів, таких, як потряхіванія руками або підстрибування, до складних ритуалів) і нерідко деструктивністю (агресія, самоушкодження, крики, негативізм і ін.)

Рівень інтелектуального розвитку при аутизмі може бути самим різним: від глибокої розумової відсталості до обдарованості в окремих галузях знань і мистецтва; в ряді випадків у дітей з аутизмом немає мови, відзначаються відхилення у розвитку моторики, уваги, сприйняття, емоційної та інших сфер психіки. Понад 80% дітей з аутизмом - інваліди ...

Виключне різноманітність спектру порушень та їх тяжкості дозволяє обгрунтовано вважати навчання і виховання дітей з аутизмом найбільш складним розділом корекційної педагогіки.

Ще в 2000 році вважалося, що поширеність аутизму становить від 5 до 26 випадків на 10 000 дитячого населення. У 2005 році вже на 250-300 новонароджених в середньому доводився один випадок аутизму: це частіше, ніж ізольовані глухота і сліпота разом узяті, синдром Дауна, цукровий діабет або онкологічні захворювання дитячого віку. За даними Всесвітньої організації аутизму, в 2008 році 1 випадок аутизму припадає на 150 дітей. За десять років кількість дітей з аутизмом зросла в 10 разів. Вважається, що тенденція до зростання збережеться і в майбутньому.

Згідно з міжнародною класифікацією хвороб МКХ-10, до власне аутістіческім розладів відносяться:

 • дитячий аутизм (F84.0) (аутістіческое розлад, інфантильний аутизм, інфантильний психоз, синдром Каннера);
 • атиповий аутизм (з початком після 3 років) (F84.1) ;
 • синдром Ретта (F84.2);
 • синдром Аспергера - аутістіческая психопатія (F84.5);
Яким буває аутизм?

В останні роки аутистические розлади стали об'єднувати за абревіатурою РАС - "розладу аутістіческого спектру".

Синдром Каннера

Для синдрому Каннера в строгому сенсі слова характерно поєднання наступних основних симптомів:

 1. неможливість встановлювати повноцінні відносини з людьми з початку життя;
 2. крайня відгородженість від зовнішнього світу з ігноруванням середовищних подразників до тих пір, поки вони не стають болючими;
 3. недостатність комунікативного використання мовлення;
 4. відсутність або недостатність зорового контакту;
 5. страх змін у навколишньому середовищі ("феномен тотожності" , по Каннер);
 6. безпосередні та відставлені ехолалії ("грамофонна або попугаячий мова", за Каннер);
 7. затримка розвитку "Я";
 8. стереотипні ігри з неігровими предметами;
 9. клінічний прояв симптоматики не пізніше 2-3 років.

При використанні цих критеріїв важливо:

 • не розширювати їх зміст (наприклад, розрізняти нездатність до встановлення контакту з іншими людьми і активне уникнення контакту);
 • будувати діагностику на сіндромологіческому рівні, а не на основі формальної фіксації наявності тих чи інших симптомів;
 • враховувати наявність або відсутність процесуальної динаміки виявляються симптомів;
 • брати до уваги, що нездатність до встановлення контакту з іншими людьми створює умови для соціальної депривації, що веде в свою чергу до появи в клінічній картині симптомів вторинних затримок розвитку і компенсаторних утворень.

У полі зору фахівців дитина зазвичай потрапляє не раніше 2-3 років, коли порушення стають досить явними. Але і тоді батьки часто не можуть у визначенні порушень, вдаючись до оціночних суджень: "Дивний, не такий, як усі". Нерідко справжня проблема маскується більш зрозумілими для батьків уявними або реальними порушеннями - наприклад, затримкою мовного розвитку або порушеннями слуху. Ретроспективно нерідко вдається з'ясувати, що вже на першому році дитина слабко реагував на людей, не приймав позу готовності при взятті на руки, а взятий - був незвично пасивний. "Як мішечок з піском", - іноді кажуть батьки. Боявся побутових шумів (пилососа, кавомолки і т. д.), не звикаючи до них з часом, виявляв надзвичайну вибірковість в їжі, відмовляючись від їжі певного кольору або виду. Для деяких батьків такого роду порушення стають очевидними лише заднім числом при порівнянні з поведінкою другої дитини.

Синдром Аспергера

Як і при синдромі Каннера, визначають комунікативні порушення, недооблік реальності, обмежений і своєрідний, стереотипний коло інтересів , що відрізняють таких дітей від однолітків. Поведінка визначають імпульсивність, контрастні афекти, бажання, уявлення; нерідко поведінки бракує внутрішньої логіки.

У деяких дітей рано виявляється здатність до незвичайного, нестандартного розуміння себе та оточуючих. Логічне мислення збережене або навіть добре розвинене, але знання важко репродукуються і вкрай нерівномірні. Активне та пасивне увагу нестійкі, однак окремі аутистические цілі досягаються з великою енергією.

На відміну від інших випадків аутизму немає суттєвої затримки у мовному та когнітивному розвитку. У зовнішньому вигляді звертає на себе відчужений вираз обличчя, що надає йому "красивість", міміка застигла, погляд звернений у порожнечу, фіксація на обличчях скороминуща. Виразних мімічних рухів мало, жестикуляція збіднена. Іноді вираз обличчя зосереджено-самозаглиблення, погляд спрямований "всередину себе". Моторика незграбна, рухи неритмічні, з тенденцією до стереотипів. Комунікативні функції мови ослаблені, а сама вона незвично модулювати, своєрідна за мелодикою, ритму і темпу, голос звучить щось тихо, то ріже слух, і в цілому мова нерідко схожа на декламацію.


Відзначаються тенденція до словотворчості, іноді зберігається і після пубертату, нездатність до автоматизації навичок та їх реалізації зовні, потяг до аутістіческім ігор. Характерна прихильність до будинку, а не до близьких.

Синдром Ретта

Синдром Ретта починає проявлятися у віці 8-30 міс. поволі, без зовнішніх причин, на тлі нормального (у 80% випадків) або незначно затриманого моторного розвитку.

З'являється відчуженість, втрачаються вже набуті навички, призупиняється розвиток мови, протягом 3-6 міс . спостерігається повний розпад раніше придбаного мовного запасу і навичок. Тоді ж виникають насильницькі руху "миючого типу" в кистях рук. Пізніше втрачається здатність до утримання предметів, з'являються атаксія, дистонія, м'язові атрофії, кіфоз, сколіоз. Жування замінюється ссанням, розбудовується дихання. У третині випадків спостерігаються епілептиформні напади.

До 5-6 років тенденція до прогресування розладів пом'якшується, повертається здатність до засвоєння окремих слів, примітивної грі, але потім прогредиентность хвороби знову наростає. Спостерігається грубий прогресуючий розпад моторних навичок, іноді навіть ходьби, властивий кінцевим етапам важких органічних захворювань ЦНС. У дітей з синдромом Ретта на тлі тотального розпаду всіх сфер діяльності найбільш тривало зберігаються емоційна адекватність, прихильності, що відповідають рівню їх психічного розвитку. У подальшому розвиваються важкі рухові порушення, глибокі розлади статики, втрата м'язового тонусу, глибоке слабоумство.

На жаль, сучасна медицина і педагогіка не в змозі допомогти дітям з синдромом Ретта. Ми змушені констатувати, що це саме тяжке порушення серед РАС, що не піддається корекції.

Атиповий аутизм

Розлад схоже з синдромом Каннера, проте відсутній хоча б один з обов'язкових діагностичних критеріїв. Для атипового аутизму характерно:

 1. досить виразні порушення соціальної взаємодії,
 2. обмежене, стереотипне, повторювана поведінка,
 3. та чи інша ознака аномального і/або порушеного розвитку проявляється у віці після 3-х років.

Найчастіше виникає у дітей з важким специфічним розладом розвитку рецептивної мови або з розумовою відсталістю.

Звідки, хто винен?

Сучасна наука не може однозначно відповісти на це питання. Існують припущення, що аутизм може бути викликаний інфекціями в період вагітності, тяжкими або неправильно проведеними пологами, щепленнями, психотравмуючими ситуаціями в ранньому дитячому віці і т.д.

Ми маємо сотні тисяч прикладів, коли в сім'ях з звичайними дітьми народжуються діти з аутизмом. Буває і навпаки: друга дитина в сім'ї виявляється звичайним, в той час як у першого - РАС. Якщо в сім'ї перша дитина з аутизмом, то батькам рекомендують пройти генетичне обстеження і визначити наявність фрагільних (ламкою) Х-хромосоми. Її наявність багаторазово збільшує ймовірність появи дітей з аутизмом у даній конкретній сім'ї.

Що робити?

Так, аутизм - це розлад розвитку дитини, що зберігається протягом усього життя. Але завдяки своєчасній діагностиці та ранньої корекційної допомоги можна домогтися багато чого: адаптувати дитину до життя в суспільстві; навчити його справлятися з власними страхами; контролювати емоції.

Найважливіше - не маскувати діагноз за нібито "більш милозвучною" і "соціально прийнятним". Не тікати від проблеми і не фіксувати всю увагу на негативних аспектах діагнозу, таких, як: інвалідність, нерозуміння оточуючих, конфлікти в сім'ї тощо. Гіпертрофоване уявлення про дитину як про геніального також шкідливо, як і пригнічений стан від його неуспішності.

Необхідно без коливань відмовитися від терзають ілюзій і вибудуваних заздалегідь планів на життя. Прийняти дитину такою, якою вона є насправді. Діяти виходячи з інтересів дитини, створюючи навколо нього атмосферу любові і доброзичливості, організовуючи його світ до тих пір, поки він не навчиться робити це самостійно.

Пам'ятайте, що без вашої підтримки дитині з аутизмом не вижити.

Які перспективи?

Насправді все залежить від батьків. Від їх уваги до дитини, від грамотності і особистої позиції.

Якщо діагноз був поставлений до 1,5 років, і вчасно проведено комплексні корекційні заходи, то до 7 років, швидше за все, вже ніхто навіть і не подумає, що хлопчику чи дівчинці колись ставили діагноз "аутизм". Навчання в умовах звичайної школи, класу не доставить особливих турбот ні родині, ні дитині. Середня професійна або вища освіта для таких людей - не проблема.

Незважаючи на те, що до 80% дітей з аутизмом - інваліди, інвалідність, як така, може бути знята.

Якщо діагноз був поставлений пізніше 5 років, то з великою ймовірністю можна стверджувати, що дитина буде вчитися за шкільною програмою індивідуально. Так як корекційна робота в цей період вже ускладнена необхідністю подолання існуючого життєвого досвіду дитини, закріплених неадекватних моделей поведінки та стереотипів. А подальше навчання і професійна діяльність будуть повністю залежати від того середовища - спеціяльна створених умов, в яких буде перебувати підліток.

Незважаючи на те, що до 80% дітей з аутизмом ; - інваліди, інвалідність, як така, може бути знята. Це відбувається завдяки правильно організованій системі корекційної допомоги. Необхідність оформлення інвалідності продиктована, як правило, прагматичною позицією батьків, які прагнуть забезпечити дитину дорогої кваліфікованою допомогою. Адже для організації ефективного корекційного впливу, на одну дитину з РАС потрібно від 30 до 70 тисяч рублів на місяць. Погодьтеся, далеко не кожна сім'я в змозі оплачувати такі рахунки. Проте результат вартий вкладених зусиль і коштів.

Однією з основних завдань батьків і фахівців, є розвиток самостійності у дітей з РАС. І це можливо, адже серед аутистів є програмісти, конструктори, музиканти - загалом, успішні відбулися в житті люди.

Стаття надана сайтом "Аутизм в Росії"