З декрету в декрет.

Дуже часто виникає така ситуація, коли жінка, народивши одну дитину і перебуваючи у відпустці по догляду за цією дитиною, вирішує народити другу. У зв'язку з цим виникає безліч питань щодо належних виплат по вагітності та пологах, а також по догляду за дитиною до 1,5 років.

Якщо відпустка по вагітності і пологах настає в період відпустки по догляду за дитиною до 1,5 років (або 3-х років), то жінці надається право вибору одного з двох видів допомог, які виплачуються в періоди відповідних відпусток (абзац 11 ст . 13 Федерального закону від 19.05.1995 № 81-ФЗ в ред. від 24.07.2009).

Як правило, жінка робить вибір на користь допомоги по вагітності та пологах , так як воно найчастіше більше виплати по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років.

Як оформити відпустку

Так як жінка не може знаходитися в двох відпустках одночасно, то їй необхідно перервати одну відпустку і написати заяву на інший.

Генеральному директору ТОВ "Золотий Олімпік" С.А. Петрову
від секретаря адміністративного відділу Т.А. Іванової Заява Прошу Вас 4 лютого 2010 перервати наданий мені відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років та надати мені з 5 лютого 2010 відпустку по вагітності та пологах з виплатою допомоги по вагітності та пологах.
Додаток: листок непрацездатності ВП 7947875. "__" Лютого 2010 Підпис/Т.А. Іванова/

На підставі поданої заяви відділ кадрів готує два накази: перший про скасування відпустки по догляду за дитиною (у вільній формі), другий про надання відпустки по вагітності та пологах (за уніфікованою формою № Т-6).

На підставі наказу бухгалтерія зробить розрахунок допомоги по вагітності та пологах, а також по догляду за дитиною до 1,5 років.

Порядок розрахунку посібників

З 1 січня 2010 року допомога по вагітності та пологах, щомісячна допомога по догляду за дитиною у випадку, якщо застрахована особа не мала періоду роботи (служби, іншої діяльності) безпосередньо перед настанням зазначених страхових випадків у зв'язку з відпусткою по вагітності та пологах або відпусткою по догляду за дитиною, відповідні посібники будуть обчислюватися виходячи із середнього заробітку, розрахованого за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю настання попереднього страхового випадку.

Таким чином, якщо раніше (у 2009 році) допомога по вагітності та пологах, у разі якщо застрахована особа у розрахунковому періоді і в місяці настання страхового випадку не мала заробітку, обчислювалася з посадового окладу, то з 1 січня 2010 року допомога буде обчислюватися виходячи з середнього заробітку за попереднім страховим випадком (у розмірі, встановленому перед першим відпусткою по догляду за дитиною) (ст. 14 Закону 255-ФЗ в редакції Закону № 213-ФЗ).

Якщо за час перебування у відпустці відбулися зміни в окладах.

Раніше (до 2010 року ) діяло правило, що якщо працівниця до цього доглядала за першою дитиною і не мала заробітку, то фактично відпрацьованих 12 календарних місяців перед відпусткою у зв'язку з народженням другої дитини у неї немає, і допомога слід визначати виходячи з тарифної ставки або посадового окладу співробітниці (п.


11 Положення "Про особливості порядку обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах громадянам, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню", затвердженого постановою Уряду від 15 червня 2007 ; р. № 375 в редакції від 19.10.2009 р. - далі Положення). При цьому розрахунок проводився виходячи з окладу, встановленого на дату настання страхового випадку, то є з нового посадового окладу.

У 2010 році це правило змінили і тепер, якщо за час перебування жінкою у відпустці по догляду за дитиною оклад збільшили, то жінці, для отримання більшої допомоги, необхідно вийти на роботу. При цьому неважливо, скільки днів Ви відпрацюєте після виходу з відпустки по догляду за дитиною, так як вихід навіть на один день може істотно вплинути на розмір середнього заробітку.

Наприклад, жінка вийшла в ; відпустку по вагітності та пологах у 2008 році з окладом в 10 000 руб. За час перебування у відпустці за першою дитиною завагітніла. За цей час оклад виріс до 25 000 руб. Якщо жінка не вийде на роботу, то допомога по вагітності та пологах буде обчислюватися за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю настання попереднього страхового випадку, тобто виходячи з 10 000 руб. Якщо пропрацює хоча б 1-2 дні, то середньоденний заробіток збільшиться, і допомога буде обчислюватися по-новому. (Додатково суму виплат можна розрахувати на калькуляторі). А ось допомога по догляду за дитиною (другим) до 1,5 років у будь-якому випадку буде вважатися виходячи зі зрослої суми окладу:

Варіант 1: Якщо жінка вийшла на роботу на кілька днів перед відпусткою по вагітності та пологах - ці дні складуть розрахунковий період для призначення допомоги по вагітності та пологах, а також по догляду за дитиною.

Варіант 2: Якщо жінка не виходила перед відпусткою по вагітності та пологах (за другою дитиною) на роботу, то в розрахунковому періоді, що передує страховому випадку (відпустка по ; догляду за дитиною) немає відпрацьованих днів і нарахувань, згідно з п. 11 Положення, беруться для розрахунку 12 місяців роботи, що передують попереднього страховому випадку (відпустка по вагітності та пологах). Але й там немає нарахувань, тому для розрахунку береться оклад (тарифна ставка) на момент настання страхового випадку. (№ 11.1 Положення). І лише у випадку, якщо тарифна ставка або оклад жінці не встановлені, допомога буде обчислюватися виходячи з МРОТ.

На нашому прикладі, з варіанту 2 видно, що допомога по догляду за ; дитиною буде більше допомоги по вагітності та пологах. Тоді жінка вправі з дня народження дитини отримуватимуть або допомога по вагітності та пологах, або щомісячну допомогу по догляду за дитиною з заліком раніше виплаченої допомоги по вагітності та пологах (ч.3 статті 11.1 Федерального закону від 29.12 .2006 № 255-ФЗ у редакції від 24.07.2009).

Стаття надана сайтом "Kukuzya.ru"